Citat

Performing according to our customers’ expectations is our highest priority, and this setup allows us to continue to do that while also offering a service. It will be one way to take actions in meeting future requirements. This type of fuel is one step in many combined sustainable solutions that needs to be considered and can be used today.
Erik Hånell, President and CEO for Stena Bulk.
We need to come together as an industry to find solutions that comply with future legislation. By working together, sharing experiences, risks and inspiring each other, we are convinced that we will meet the targets and ensure that shipping remains the most efficient and sustainable mode of transportation.
Erik Hånell, President and CEO for Stena Bulk.
The world’s need for reliable, innovative and sustainable transportation of liquid products is increasing and it will continue to do so as the world’s population grows and global living standards continue to improve
Erik Hånell, President & CEO at Stena Bulk.
The plan is for the IMOFlexMAX vessels to be deployed in Stena Bulk’s logistics system in the global market along with the IMOIIMAX. The IMOFlexMAX vessels will constitute an important asset for Stena Bulk, as well as for its partners, in strengthening our position as the market-leading, cross-trading specialists in the MR segment with increased efficiency and reduction of greenhouse gases. The prototype is one step further in Stena Bulk’s vision of being our customers’ first choice for safety, innovation and performance in the transportation of oil, chemicals and gas
Erik Hånell, President & CEO at Stena Bulk.
Vi vill visa branschen att vi redan här och nu kan börja minska sjöfartens klimatpåverkan med bibehållen lönsamhet och hög teknisk kvalitet. Stena Immortal fungerade väldigt bra när hon gick på biobränsle och kunde leverera i enlighet med våra kunders förväntningar utan några störningar
Erik Hånell, vd på Stena Bulk.
Branschen behöver pionjärer som är villiga att samarbeta, dela med sig av kunskap och driva på utvecklingen mot en mer hållbar sjöfart. Vi är glada över vårt samarbete med GoodFuels i att ta oss an den uppgiften och uppmuntrar andra att delta. Vi är villiga att driva och medverka till den här utvecklingen tillsammans med andra aktörer i branschen
Erik Hånell, vd på Stena Bulk.
Vi är mycket glada för att testet vi gjorde tillsammans med Stena Bulk gick så bra. Vi tackar dem för att de samarbetar med oss i våra ansträngningar att utveckla en lösning som minskar koldioxidutsläppen och är skalbar, verkligt hållbar, tekniskt kompatibel och, framför allt, prisvärd
Dirk Kronemeijer, vd GoodFuels Marine.
By doing this test we want to contribute to push the industry and pave way towards more sustainable shipping. We want to be able to offer our customers additional options with less environmental impact in the future and by conducting the trial in normal operations we want to show that being sustainable doesn´t have to interfere with core business
Erik Hånell, President and CEO Stena Bulk.
En av målsättningarna är att utöka poolen, genom partnerskap och externa partners. Poolstrukturen utvärderas konstant för att möta de senaste kraven både vad gäller interna och externa faktorer. Detta för att förbli relevanta och ett attraktivt val för redare att placera sina fartyg
Johan Jäwert, SSSP Pool Manager och ansvarig för Stena Bulks verksamhet i USA
Poolupplägget har många fördelar, bland annat innebär det tillgång till en större marknadsposition och generellt möjligheten att sprida de risker som uppstår genom svängningarna på en volatil marknad. Tillgång till vårt globala nätverk med support och en hög användningsgrad till följd av vår operationella excellens är också viktiga faktorer
Aderito Pereira, SSSP Pool Manager.
Vi har varit extremt framgångsrika och ligger i topp både jämfört med index och konkurrerande pooler. Vår pool har varit den bäst presterande Suezmax-poolen 12 av de senaste 15 åren, vilket till stor del är ett resultat av vårt kundfokus där innovation, prestation och kvalitet prioriteras
Erik Hånell, vd Stena Bulk.
Vi utvärderade de olika alternativen och kom till slutsatsen att genom att installera skrubbers skulle vi säkra större tillgång till bränsle för våra fartyg och begränsa risken att inte ha tillgång till rätt sorts bränsle. Därigenom skulle vi också kunna fortsätta vara flexibla i vår operation. Även när vi nu har beslutat oss för att installera skrubbers kommer det att erfordras anpassningar och dessutom förmodligen innebära stora utmaningar vad gäller den logistiska planeringen. Vi kommer dock att förbereda oss så bra som möjligt för att kunna säkra åtminstone samma nivå vad gäller supporten till våra kunder som gäller idag
Erik Hånell, VD och CEO Stena Bulk
Utnyttjandet och intrånget på kemikaliemarknaden har gått bättre än väntat och vi har säkrat en bra marknadsposition som vi fortsätter bygga på. Detta har vi uppnått tack vare hårt marknadsföringsarbete, men även genom operationella prestationer
Erik Hånell, VD och koncernchef Stena Bulk
Det har nu gått drygt fyra år sedan leverans av vårt första fartyg i IMOIIMAX-serien och fartygen har redan från början levererat över förväntan. Det tekniska, liksom affärsmässiga konceptet har visat sig vara mycket framgångsrikt och har satt ny standard för både lasteffektivitet och bunkerförbrukning. IMOIIMAX-flottan utgör ett starkt och konkurrenskraftigt tillskott till vår även för övrigt högkvalitativa flotta. Samtidigt utgör den ett viktigt steg och en utveckling av vårt sedan tidigare befintliga sofistikerade tradingsystem
Erik Hånell, VD och koncernchef Stena Bulk
Fartygen uppvisar bra resultat såväl vad gäller fart som bunkerförbrukning. Dessutom har det tekniskt runt lastning, transport, lossning av lasten och rengöring av tankar fungerat utöver förväntan
Erik Hånell, VD och koncernchef Stena Bulk
Överlag har piratsituationen i Adenviken lugnat ner sig och det har inte varit några kapningar på väldigt länge. Men då vi går utanför Yemens kust väljer vi att använda vakter på grund av det laglösa tillstånd som just nu råder i landet. Något som skapat samma desperata känsla hos befolkningen, som vi såg i Somalia för ett antal år sedan. Men vi följer utvecklingen nära genom vår säkerhetsavdelning, som också håller ett övergripande öga på situationen över hela världen. Det är mycket viktigt för oss att vidta de åtgärder som krävs för att besättningen ska känna sig trygg och att vi samtidigt följer de regler som gäller lokalt
Erik Hånell, VD Stena Bulk
Besättningen ombord på Stena Imperial agerade på ett mycket professionellt sätt under hela incidenten och samarbetade nära med säkerhetsvakterna för att lösa situationen på bästa sätt. Vi sätter mycket högt värde på vår besättning och ser till att de utbildas till att kunna hantera alla sorters situationer på ett lugnt och kompetent sätt. En väl utbildad besättning som arbetar tillsammans med säkerhetsbolaget när man passera den här sortens vatten gör också att vi som ägare känner oss övertygade om deras säkerhet ombord
Erik Hånell, VD Stena Bulk
Genom att installera skrubbers, kommer vi att vara väl rustade att möta 2020 års regelverk och vi är skyddade mot såväl prisvolatilitet som bränslebrist. Återbetalningstiden är i dag i förhållande till marknadsutvecklingen i teorin attraktiv och förefaller också idag vara det i praktiken, även om det finns ett par parametrar som är fortsatt osäkra. Det finns dock möjligheter att redan idag låsa in en del av osäkerheten, vilket kan locka för att få en säkrare investering. Vi är mycket nöjda med att kunna placera den här ordern hos Bluesoul, som har visat sig håller mycket god kvalitet även jämfört med de mer välkända tillverkarna
Erik Hånell, CEO Stena Bulk
Vi är mycket glada att tillkännage partnerskapet med det framgångsrika och väl positionerade japanska företaget Bay Crest Management. Att forma strategiska partnerskap på det här sättet är för oss ett beprövat koncept där vi samordnar kompletterande tillgångar, know-how och erfarenhet. Det gör det också möjligt för oss att ta ett djupare steg in i en marknad som vi tror starkt på för framtiden. Jag är säker på att det kommer uppstå spin-off-effekter för alla parter med nya affärsmöjligheter, samt bredare exponering och närvaro inom olika affärsområden
Erik Hånell, VD och koncernchef Stena Bulk
Efter sex mycket framgångsrika år med operation och drift av mellanstora kemikalietankfartyg strävar Golden-Agri Stena efter att utöka sitt engagemang i handeln med kemikaliefrakter genom operation och drift av fartyg med tankar av rostfritt stål. Bay Crests erfarenhet och nätverk matchar på ett utmärkt sätt vår strävan och gör det möjligt att tillsammans uppnå den målsättningen
Björn Stignor, VD för Golden-Agri Stena
Sedan tidigare opererar Bay Crest Management framgångsrikt fartyg med tankar av rostfritt stål i regionen och företaget är angeläget att öka sitt internationella avtryck ytterligare. Golden-Agri Stenas starka varumärke och deras omfattande erfarenhet av handel med vegetabiliska oljor och rena petroleumprodukter gör dem till en idealisk och jämbördig partner för att vi ska kunna uppnå vår ambition
Shinsuke Togawa, styrelseordförande i Bay Crest Management
Vi har ett mångårigt och uppskattat samarbete med Petrobas på såväl Suezmax- som MR-sidan och har som ambition att fortsätta förse dem med säkra och effektiva leveranser. Vår förhoppning är dessutom ett framtida utökat samarbete
Erik Hånell, VD och koncernchef Stena Bulk
Som en del av vår affärsstrategi fortsätter vi leverera enligt Petrobras krav som en viktig kund och logistisk partner till Stena Bulk. Under årens lopp har vi utvecklat ett tätt samarbete och vårt senaste avtal om att chartra ut Stena Conquerer och Stena Conquest är goda exempel på våra fortsatta ansträngningar att stödja Petrobras genom hela deras leveranskedja
Claes Leschly Bang, VD och ansvarig för Stena Bulk Products & Chemicals USA
Att vara ‘först i Kina’ är väldigt speciellt och vi är stolta att vi fick delta vid en sådan händelse. Alla operationerna var speciella då varje del i terminalens utrustning användes för första gången. Det krävdes rådighet, tålamod och en problemlösande attityd, men det var en framgångsrik operation
Erik Hånell, VD och CEO Stena Bulk.
Det finns internationella lagar som styr vid sådana här händelser och för oss ska det vara självklart att agera enligt dessa. Men det är ändå tacksamt och viktigt att det uppmärksammas – som i det här fallet av Chamber of Shipping of America. Jag vill också passa på och framföra min uppskattning till vår besättning ombord att de agerat professionellt och enligt våra förväntningar i den här situationen
Erik Hånell, VD Stena Bulk
På en sedan länge generellt stabilt låg marknad har vi på senare tid sett möjligheterna att kunna utnyttja vår affärsmodell gentemot den nuvarande marknaden. Med vårt framgångsrika kommersiella management anser vi oss trots fortfarande rätt svåra förutsättningar kunna göra positiv skillnad och har därför nu chartrat in sex fartyg. Vi har en bra förutsättningar till att bygga ut vår pool till att omfatta ett trettiotal Suezmax-fartyg och utökningen beräknas ske med hjälp av partners och fortsatt inhyrt tonnage. Vi utvärderar marknaden kontinuerligt och agerar därefter
Erik Hånell, VD Stena Bulk
Vi har nu en relativt lång historia med vår gemensamma pool och en långsiktig partner. Det finns som vi sett många fördelar med poolupplägget, inte bara logistiskt utan bland annat att kunna ta del av en större marknadsposition och generellt en möjlighet att sprida de risker som uppstår genom svängningarna på en volatil marknad. Men upplägget ger även andra möjligheter till gemensam utveckling med en partner med samsyn. Tillgång till vår globala täckning med support och en hög användningsgrad till följd av vår operationella excellens är också viktiga faktorer
Erik Hånell, VD Stena Bulk.
Vi har lyckats extremt väl och ligger i topp när det gäller intjäning, både jämfört med index och konkurrerande pooler och Suezmax-flottor
Erik Hånell, VD Stena Bulk
Det har nu gått ganska exakt tre år sedan leverans av vårt första fartyg i IMOIIMAX-serien och fartygen har redan från början levererat över förväntan. Det tekniska, liksom det affärsmässiga konceptet har visat sig vara mycket framgångsrikt och har satt ny standard för både lasteffektivitet och bunkerförbrukning. IMOIIMAX-flottan är med leveransen av Stena Impero fulltalig enligt beställning och den utgör ett starkt och konkurrenskraftigt tillskott till vår även för övrigt högkvalitativa flotta. Samtidigt utgör den ett viktigt steg och en utveckling av vårt sedan tidigare befintliga sofistikerade tradingsystem
Erik Hånell, VD och koncernchef Stena Bulk
I samband med slutleveransen vill vi också passa på att tacka varvet GSI för ett suveränt samarbete under teknikutvecklingen tillsammans med Stena Teknik och under den tre år långa produktionstiden
Erik Hånell, VD och koncernchef Stena Bulk
Det här fartygsdopet med användning av ny tillgänglig teknik ligger i tiden. Vi siktar i allt på ökad effektivitet, så även när vi således med ett digitalt dop symboliserar ett mått av hållbarhet, effektivitet och ny teknologi. Den är den utveckling eftersträvar och vill vara i framkant på
Erik Hånell, VD och koncernchef Stena Bulk.
Det som nu görs är en naturlig övergång från den gamla strukturen till den nya där vi är helägare av vår affär inom produkt- och kemikalietransporter i MR-segmentet. Genom detta och andra justeringar blir det en klarare struktur runt affären och organisationen, vilket kommer leda till ökad effektivitet
Erik Hånell, VD och koncernchef Stena Bulk
Efter mångårig delaktighet i bl a uppbyggnaden av den framgångsrika Sonangol-poolen ser jag fram emot att ta ytterligare ansvar inom detta affärsområde
Mats Karlsson, Managing Director, Crude & Fuel
Jag har haft en ledande befattning inom Stena Weco sedan starten för 6,5 år sedan och gläds nu åt ha en nyckelroll i samordningen av de två tidigare bolagen till en verksamhet
Johnny Schmolker, Managing Director, Products and Chemicals
Det var en spektakulär syn med de två tvillingfartygen bredvid varandra och den något ovanliga situationen som sådan gjorde förstås dopet lite speciellt och extra festligt. Nu närmar vi oss slutleverans av den omfattande beställning som har utgjorts av hela tretton IMOIIMAX-fartyg. Vi är mycket stolta över och nöjda med vår flotta, som nu uppgår till tio stycken i drift. Det tekniska, liksom det affärsmässiga konceptet har visat sig vara mycket framgångsrikt
Erik Hånell, VD Stena Bulk
Rotterdams hamn är ju Europas största hamn och frekventeras ofta av vår flotta. Därför har vi också många affärskontakter på plats, som vi passade på att samla i samband med det här fartygsdopet
Erik Hånell, VD och koncernchef Stena Bulk
Vi är övertygade om att tanksjöfarten kommer att förändras drastiskt i framtiden. För att förbereda oss för detta har vi ett team, som jobbar fulltid med att säkerställa att vi är så beredda som möjligt på vad som än inträffar runt om i världen, hur det påverkar oss, och utifrån detta säkerställa att bolaget förändras i nödvändig takt med omvärlden. Ett av de områden som kommer ha stor transformativ kraft är digitaliseringen. Det är absolut nödvändigt att vi håller oss uppdaterade om olika teknologier och hur vi kan använda dem
Erik Hånell, VD och koncernchef för Stena Bulk
Vi tror att Blockchain kommer att påverka oss, samt att det har en potential att revolutionera tanksjöfarten genom att göra affärsprocessen säkrare och effektivare. Vi kommer definitivt inte stå still och vänta på att saker och ting bara händer
Erik Hånell, VD och koncernchef för Stena Bulk.
Att vi döper Stena Imagination i Dubai är i högsta grad ett strategiskt val. Stena Bulk öppnade nyligen tillsammans med Stena Weco och Golden Stena Weco ett kontor här. Vi befann oss redan tidigare på marknaden i regionen men ville komma ännu närmare våra kunder. Med dopet tar vi tillfället att ytterligare profilera oss och knyta fler kontakter på plats med kunder, samarbetspartners och leverantörer
Erik Hånell, VD och koncernchef Stena Bulk, samt CEO för Stena Weco
Som både ägare och operatör är Stena Bulk involverade i alla områden inom tanksjöfart och har därför ett dubbelt ansvar att ligga på framkant. Sedan länge fokuserar vi på teknisk utveckling och har skapat lösningar både ombord och iland, som ökat medvetenheten. Men det har också varit viktigt att inte enbart fokusera på teknik för att reducera bunkerkonsumtionen, utan även att arbeta med ett kommersiellt fokus för effektivare användning av bränslet. Vårt operativa system har sedan det implementerades år 2012 ökat vår energieffektivitet med 20 %, översatt blir det 30.000 mt bränsle och en besparing med 100.000 mt vad gäller CO2 utsläpp. På senare år har vår ledande roll när det gäller digital teknologi tagit oss ännu längre och vi arbetar för närvarande med verktyg för att kunna förutsäga marknaden på olika sätt. Med nya plattformar transformerar vi nu sjöfarten vad gäller effektivitet och transparens
Erik Hånell, VD och koncernchef Stena Bulk
Vi är mycket stolta över utmärkelsen, vi tackar alla som röstat på oss och för att ni uppmärksammar vårt arbete inom det här viktiga området
Erik Hånell, VD och koncernchef Stena Bulk
Efter sex mycket framgångsrika år och operativt samarbete, har de två företagens ambitioner för framtiden ändrats. Med den nu träffade överenskommelsen, vilken innebär att Stena Weco kommer att ägas till 100% av Stena Bulk, har denna situation lösts på ett fördelaktigt sätt för båda parter
Erik Hånell
Vi är stolta över att ha varit en del av Stena Wecos framgångsrika resa och mycket nöjda med att vi också för framtiden har lyckats komma fram till den perfekta lösningen för Stena Wecos båda parter
Johan Wedell-Wedellsborg
Det har nu gått ganska exakt två år sedan leverans av vårt första fartyg av IMOIIMAX-modell och fartygen fortsätter leverera över förväntan. Konceptet har satt ny standard för både lasteffektivitet och bunkerförbrukning. Med nummer nio av tretton beställda fartyg snart ute på marknaden blir detta ytterligare ett tillskott till vår högkvalitativa flotta. Vi vill också passa på att tacka varvet GSI för ett suveränt samarbete såväl under teknikutveckling som produktion
Erik Hånell, VD och koncernchef Stena Bulk.
Dubai är generellt en viktig samlingsplats för oljeindustrin i mellanöstern och det ligger dessutom strategiskt nära Iran som nu börjar öppna upp för ökade handelsmöjligheter. Stenas tankverksamhet har redan en närvaro i området med kontakter i den närliggande regionen. Med den nya etableringen möjliggörs ytterligare tätare kontakt med kunder, samarbetspartners och leverantörer. Många redare är dessutom på plats i området
Erik Hånell, VD och koncernchef Stena Bulk AB, liksom CEO för Stena Weco
Det var tur att vi passerade rätt plats vid rätt tid och vi gjorde bara det som vem som helst i samma situation hade gjort
Kapten John L Burton
När vi först såg fartygets lampor i natten och hörde kaptenens röst på radion kände vi oss lättade. Sedan kom det enorma fartyget emot oss. Vi var väldigt imponerade av dess storlek jämfört med vår lilla segelbåt. Det stora drakhuvudet målat på fartygets sida blev större och större. Det var verkligen läskigt. Tack vara kaptenens perfekta manövrering kunde vi komma ombord ”sain et sauf”. Besättningen var välkomnande och brydde sig om vårt välmående. Vi var utmattade så de tog oss till en hytt och gav oss mat och dryck. Sedan kunde vi äntligen sova en helt natt för första gången på länge!
Pablo Tatulli och Marion Lacan
När ett evenemang med så tydlig koppling till havet och sjöfarten besöker vår hemstad är det ett privilegium att få vara delaktiga och att stödja det. Ett av målen med seglingarna är att utveckla och utbilda unga människor genom att de seglar tillsammans och vem vet, i framtiden kanske någon av dem kommer att arbeta på någon av Stenas fartyg runt om i världen
Erik Hånell, President & CEO Stena Bulk och Carl-Johan Hagman, Head of Shipping and Ferries at Stena och VD för Stena Line
Redan efter ett års drift kan vi konstatera att IMOIIMAX-fartygen på alla sätt uppfyller våra förväntningar. Den tekniska designen är självklart extremt viktig, men att fartygen opereras framgångsrikt i Stena Weco-systemet med sin väl fungerande logistik är ändå den största nyckeln till framgång
Erik Hånell, VD Stena Bulk
Redan från början hade vi stora förväntningar på funktion och resultat eftersom IMOIIMAX är en vidareutveckling av ett redan etablerat och framgångsrikt koncept. Nu efter ett år i drift kan vi konstatera att fartygen uppfyller alla förväntningar, såväl vad gäller teknisk prestanda som marknadsmässig användning
Erik Hånell, VD Stena Bulk