Stena Bulk installerar skrubbers för avgasrening på 16 tankfartyg

Report this content

Stena Bulk har gjort en större investering i 16 skrubbers, som ska installeras före januari 2020. 10 IMOIIMAX-fartyg, 5 av Suezmax-modell och ett av standard MR-storlek kommer att utrustas med utsläppsreningssystem. Den totala investeringen uppgår till 55 MUSD och inkluderar utrustning, installation och kostnad för den tid fartygen inte är i drift. Återbetalningstiden för investeringen uppgår till mellan 1,5 och 2,5 år, vilken redan har säkrats genom inlåsning av framtida bränslepriser.

Genom att installera skrubbers ombord kommer Stena Bulk att kunna efterleva de kommande svaveldirektiven från IMO, vilka kommer att limitera gränsen för mängden svavel i fartygsbränsle som används globalt ombord till maximum 0,5 %, jämfört med idag gällande 3,5 % som högsta värde. Som ett resultat av den nya regleringen är alla fartyg skyldiga att före 1 januari 2020 antingen installera skrubbers ombord eller därefter använda ett alternativt bränsle med ett maximalt svavelinnehåll uppgående till 0,5 % (utanför Emission Control Areas (ECAs)).

Tillgången till bränsle på världsbasis, vilken är begränsad till en viss nivå, har nu blivit ett bekymmer för många.
“Vi utvärderade de olika alternativen och kom till slutsatsen att genom att installera skrubbers skulle vi säkra större tillgång till bränsle för våra fartyg och begränsa risken att inte ha tillgång till rätt sorts bränsle. Därigenom skulle vi också kunna fortsätta vara flexibla i vår operation. Även när vi nu har beslutat oss för att installera skrubbers kommer det att erfordras anpassningar och dessutom förmodligen innebära stora utmaningar vad gäller den logistiska planeringen. Vi kommer dock att förbereda oss så bra som möjligt för att kunna säkra åtminstone samma nivå vad gäller supporten till våra kunder som gäller idag”, säger VD & CEO Erik Hånell.


De skrubbers, som ska installeras är av modellen s k Open Loop Hybrid Ready och utrustad med vattenrening, vilken inte bara tar bort svavel utan dessutom partiklar från avgaserna.

Förutom den utrustning som vi nu ska installera, är de anställda som ska jobba med detta, den viktigaste faktorn för att få det hela att fungera. Vi har därför  under de senaste 24 månaderna förberett våra medarbetare på att säkerställa minimala till obefintliga störningar orsakade av det scenario som vi står inför fr o m 1 januari 2020. Vidare kommer vi genom vår digitala plattform, Orbit, som ett av många verktyg, att ha överblick över den globala tillgången. Därmed kan vi också, som en support till Commercial Operation, Bunker Trading och Chartering, optimera planeringen av våra bunkeroperationer.


Stena Bulk är väl förberedda för IMO2020s svaveldirektiv och den implementering som krävs för att helt och fullt kunna leva upp till det nya reglementet.

För mer information, v.v. kontakta:
Erik Hånell

President & CEO
Stena Bulk AB
Mobile: +46 704 855 002

Erik.hanell@stenabulk.com

Med kontor i sex länder är Stena Bulk ett av världens ledande tankrederier. Företaget har en kontrollerad flotta på runt 110 fartyg. Stena Bulk är en del av Stena Sfären som har drygt 20 000 anställda och en omsättning på 60 miljarder SEK. www.stenabulk.com 

Taggar:

Media

Media

Snabbfakta

Stena Bulk har gjort en större investering i 16 skrubbers, som ska installeras före januari 2020. 10 IMOIIMAX-fartyg, 5 av Suezmax-modell och ett av standard MR-storlek kommer att utrustas med utsläppsreningssystem. Den totala investeringen uppgår till 55 MUSD och inkluderar utrustning, installation och kostnad för den tid fartygen inte är i drift. Återbetalningstiden för investeringen uppgår till mellan 1,5 och 2,5 år, vilken redan har säkrats genom inlåsning av framtida bränslepriser.
Twittra det här

Citat

Vi utvärderade de olika alternativen och kom till slutsatsen att genom att installera skrubbers skulle vi säkra större tillgång till bränsle för våra fartyg och begränsa risken att inte ha tillgång till rätt sorts bränsle. Därigenom skulle vi också kunna fortsätta vara flexibla i vår operation. Även när vi nu har beslutat oss för att installera skrubbers kommer det att erfordras anpassningar och dessutom förmodligen innebära stora utmaningar vad gäller den logistiska planeringen. Vi kommer dock att förbereda oss så bra som möjligt för att kunna säkra åtminstone samma nivå vad gäller supporten till våra kunder som gäller idag
Erik Hånell, VD och CEO Stena Bulk