Stena Bulk och GoodFuels genomför framgångsrikt test med hållbart marint biobränsle

Report this content

Med testet på Stena Immortal visar Stena Bulk och GoodFuels att det finns väl fungerande, kompatibelt och prisvärt biobränsle för marint bruk och att resan mot klimatneutral sjöfart kan påbörjas redan nu.

Stena Immortal

MR-tankern på 49 646 dödviktston bunkrade nyligen biobränslet Bio Fuel Oil (BFO) i Rotterdams hamn.  Bränslet, som GoodFuels lanserade 2018, minskar utsläppen av växthusgaser med 83 % och medför också en väsentlig minskning av svaveloxider. För bränsletestet användes Stena Immortal under pågående kommersiell drift och försöket visade att biobränslet är ett tekniskt kompatibelt alternativ till det fossila bränsle som i dagsläget är normen för atlantgående tankfartyg. 

Prover p biobrnsle

Det lyckosamma testet tydliggör att hållbart marint biobränsle har en plats i den marina bränslemixen, vilket är bra för redare och operatörer som behöver framtidssäkra sin verksamhet och anpassa den till  nuvarande och kommande regelverk. Försöket, som gjordes med 100 procent biologiskt bränsle, visar också att sjöfart med låga koldioixutsläpp inte behöver ligga flera decennier fram i tiden, utan är möjlig betydligt tidigare förutsatt att ledande aktörer i branschen samarbetar för att driva utvecklingen.

“Vi vill visa branschen att vi redan här och nu kan börja minska sjöfartens klimatpåverkan med bibehållen lönsamhet och hög teknisk kvalitet. Stena Immortal fungerade väldigt bra när hon gick på biobränsle och kunde leverera i enlighet med våra kunders förväntningar utan några störningar”, säger Erik Hånell, vd på Stena Bulk, och fortsätter:

“Branschen behöver pionjärer som är villiga att samarbeta, dela med sig av kunskap och driva på utvecklingen mot en mer hållbar sjöfart. Vi är glada över vårt samarbete med GoodFuels i att ta oss an den uppgiften och uppmuntrar andra att delta. Vi är villiga att driva och medverka till den här utvecklingen tillsammans med andra aktörer i branschen.”

“Vi är mycket glada för att testet vi gjorde tillsammans med Stena Bulk gick så bra. Vi tackar dem för att de samarbetar med oss i våra ansträngningar att utveckla en lösning som minskar koldioxidutsläppen och är skalbar, verkligt hållbar, tekniskt kompatibel och, framför allt, prisvärd”, kommenterar Dirk Kronemeijer, vd GoodFuels Marine.

Stena Bulk och GoodFuels Marine fortsätter sitt samarbete, nu med siktet inställt på mer erfarenhet och uppskalning av användningen av biobränslen som alternativ till konventionellt fossilt bränsle.

GoodFuels Bio Fuel Oil framställs hållbart av återanvänd matolja. Bränslet är kontrollerat och godkänt av en fristående kommitté med ledande akademiker och representanter för NGOer inom transportsektorn.

Stena Bulks MR tanker Stena Immortal drevs med 100% biobränsle under 10-dagars kommersiell testdrift

https://youtu.be/r5ARF2aEDdg

Bilder:

  1. Stena Immortal
  2. Prover på biobränsle

För mer information, v v kontakta
Erik Hånell
President & CEO                                                                                                 
Mobile +46 704 855 002
erik.hanell@stenabulk.com


Med kontor i sju länder är Stena Bulk ett av världens ledande tankrederier. Företaget har en kontrollerad flotta på runt 115 tankfartyg. Stena Bulk är en del av Stena Sfären som har drygt 20 000 anställda och en omsättning på 80 miljarder SEK. www.stenabulk.com

Taggar:

Media

Media

Dokument & länkar

Snabbfakta

Med testet på Stena Immortal visar Stena Bulk och GoodFuels att det finns väl fungerande, kompatibelt och prisvärt biobränsle för marint bruk och att resan mot klimatneutral sjöfart kan påbörjas redan nu.
Twittra det här

Citat

Vi vill visa branschen att vi redan här och nu kan börja minska sjöfartens klimatpåverkan med bibehållen lönsamhet och hög teknisk kvalitet. Stena Immortal fungerade väldigt bra när hon gick på biobränsle och kunde leverera i enlighet med våra kunders förväntningar utan några störningar
Erik Hånell, vd på Stena Bulk.
Branschen behöver pionjärer som är villiga att samarbeta, dela med sig av kunskap och driva på utvecklingen mot en mer hållbar sjöfart. Vi är glada över vårt samarbete med GoodFuels i att ta oss an den uppgiften och uppmuntrar andra att delta. Vi är villiga att driva och medverka till den här utvecklingen tillsammans med andra aktörer i branschen
Erik Hånell, vd på Stena Bulk.
Vi är mycket glada för att testet vi gjorde tillsammans med Stena Bulk gick så bra. Vi tackar dem för att de samarbetar med oss i våra ansträngningar att utveckla en lösning som minskar koldioxidutsläppen och är skalbar, verkligt hållbar, tekniskt kompatibel och, framför allt, prisvärd
Dirk Kronemeijer, vd GoodFuels Marine.