MR-tankern Stena Impeccable döpt i Rotterdam

Stena Impeccable, den senast levererade IMOIIMAX-tankern, har döpts i Rotterdam. Det var soligt och fint när gästerna samlades inför dophögtidligheterna. Stolt gudmor var Trintje Margaretha Oosters, från holländska RVB Company, med vilken Stena Bulk och Stena Weco har en långvarig relation. Dopet ägde rum i Rotterdams hamn dit fartyget anlöpte så sent som i början av veckan.

Stena Impeccable levererades i början av mars i år och har sedan dess, med en last med kaustiksoda, seglat från Kina till Australien och därefter med vegetabilisk olja från Nya Guinea via Singapore och Suezkanalen till Rotterdam. Direkt efter dopet lämnar fartyget Rotterdam med kapten Vinay Singh vid rodret för vidare färd och slutlossning i Brake i Tyskland.

”Rotterdams hamn är ju störst i Europa och frekventeras ofta av vår flotta. Därför har vi också många affärskontakter på plats, som vi passade på att samla i samband med det här fartygsdopet,” kommenterar Erik Hånell, VD och koncernchef Stena Bulk.

Stena Impeccable är byggt på det kinesiska varvet GSI (Guangzhou Shipbuilding International) liksom alla de tretton fartyg av IMOIIMAX-modell, som beställts av Stena Bulk. Fartyget är helägt av Stena Bulk, opereras av Stena Weco och ingår i bolagets globala logistiska system, som idag omfattar cirka 60 fartyg.

Av de tretton IMOIIMAX-fartygen är sex helägda av Stena Bulk, fyra tillsammans med GAR (Golden Agri Resources), två av systerbolaget Concordia Maritime och ett i partnerskap med Weco. Hittills har tio fartyg levererats, resterande tre kommer att levereras med avslut under början av 2018.

Fakta IMOIIMAX-konceptet

IMOIIMAX är en vidareutveckling av ett redan etablerat koncept och den tekniska, innovativa designen har tagits fram av Stena Teknik i samarbete med varvet GSI. Fördelarna är flera med bland annat extra stor lastflexibilitet, hög säkerhet och låg bränsleförbrukning, 10-20% lägre i servicefart jämfört med andra motsvarande fartyg.

Fartyget är 183 meter långt, 32 meter brett och med en dödvikt på 50.000 ton.

För mer information, vänligen kontakta: 

Erik Hånell                                                                                                            
VD och koncernchef
Stena Bulk AB    
Mobil +46 704 855 002
erik.hanell@stenabulk.com        

Med kontor i sex länder är Stena Bulk ett av världens ledande tankrederier. Företaget har en kontrollerad flotta på runt 100 fartyg. Stena Bulk är en del av Stena Sfären som har drygt 20 000 anställda och en omsättning på 60 miljarder SEK. www.stenabulk.com

Första bilden från vänster: Henk Roskamp, Managing Director RVB Shipbrokers, Frank Verbunt, gudmors make, gudmor Trijntje Margaretha Oosters från RVB Shipbrokers, Johnny Schmolker, Deputy Managing Director Stena Weco, Master of Stena Impeccable Vinay Singh, kapten på Stena Impeccable, Erik Hånell, President & CEO Stena Bulk.
Fotograf: Silverbullet

Taggar:

Om oss

Med kontor i åtta länder är Stena Bulk ett av världens ledande tankrederier. Företaget har en kontrollerad flotta på runt 80 tankfartyg. Stena Bulk är en del av Stena Sfären som har drygt 20 000 anställda och en omsättning på 56 miljarder SEK www.stenabulk.com

Prenumerera

Multimedia

Multimedia

Snabbfakta

Igår döptes Stena Impeccable, den senast levererade IMOIIMAX-tankern i Rotterdam. Det var soligt och fint när gästerna samlades inför dophögtidligheterna. Stolt gudmor var Trintje Margaretha Oosters, från holländska RVB Company med vilken Stena Bulk och Stena Weco har en långvarig relation. Dopet ägde rum i Rotterdams hamn dit fartyget anlöpte så sent som i början av veckan.
Twittra det här

Citat

Rotterdams hamn är ju Europas största hamn och frekventeras ofta av vår flotta. Därför har vi också många affärskontakter på plats, som vi passade på att samla i samband med det här fartygsdopet
Erik Hånell, VD och koncernchef Stena Bulk