Stena Bulk sparar 65 MSEK med effektivitetshöjande åtgärder

Stena Bulk initierade vid årsskiftet ett projekt där traditionell energieffektivitet och minskad bunkerförbrukning utökades med höjd effektivitet ur en mer kommersiell och operationell synvinkel. Det handlar om att ytterligare maximera relationen frakt och bunker. Effektiviseringen medför även en minskad miljöpåverkan genom reducering av svaveloxidutsläpp med ca 1.400 mt för 2013.

Den uppnådda besparingen på 65 MSEK på årsbasis anses vara till hälften tekniskt betingad och till hälften relaterad till kommersiella och operationella insatser.

”Vi har alltid legat på framkant vad gäller teknisk utveckling, men nu har vi även lyckats uppnå en operationell excellens som har stort genomslag. Vårt ambitiösa energieffektiviserande projekt där vi arbetar med en specifik energibudget för varje fartyg och resa har till vår glädje gett omedelbara, mycket positiva resultat,” konstaterar Erik Hånell, VD Stena Bulk.


Stena är sedan länge känt för sin innovativa fartygsdesign och sin användning av senaste teknologin för att förbättra energieffektiviteten och minska bunkerförbrukningen.
I dagsläget opererar bolaget en extremt modern flotta där de nya fartygen av Suezmax-modell är absolut högst presterande i sin klass. Jämfört med äldre fartyg av samma typ uppgår den minskade bunkerförbrukningen till 25 % när man jämför med ett fartyg som bara är 2-3 år gammalt upp till hela 40 % om man jämför med äldre tonnage från slutet av 90-talet.

Energy Management Project

Effektivitetsökningen beror huvudsakligen på att fartygen spenderar större andel tid i optimal fart, vilken har definierats som den mest effektiva för varje specifikt fartyg och enskild resa under rådande bränsle- och fraktmarknadsförhållanden. Detta har åstadkommits i huvudsak genom användningen av en energibudget för varje fartyg och resa, vilket i sin tur har möjliggjort en effektivare minutiös prestationsövervakning, fartygsoptimering och ökad medvetenhet ombord.

För mer information, kontakta:

Erik Hånell                                                                    
VD och koncernchef
Stena Bulk AB        
Mobil +46 704 855 002
erik.hanell@stenabulk.com
                                 

Med kontor i sex länder är Stena Bulk ett av världens ledande tankrederier. Företaget har en kontrollerad flotta på runt 100 fartyg. Stena Bulk är en del av Stena Sfären som har drygt 20 000 anställda och en omsättning på 60 miljarder SEK. www.stenabulk.com

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Stena Bulk initierade vid årsskiftet ett projekt där traditionell energieffektivitet och minskad bunkerförbrukning utökades med höjd effektivitet ur en mer kommersiell och operationell synvinkel. Det handlar om att ytterligare maximera relationen frakt och bunker. Effektiviseringen medför även en minskad miljöpåverkan genom reducering av svaveloxidutsläpp med ca 1.400 mt för 2013.
Twittra det här

Citat

Vi har alltid legat på framkant vad gäller teknisk utveckling, men nu har vi även lyckats uppnå en operationell excellens som har stort genomslag. Vårt ambitiösa energieffektiviserande projekt där vi arbetar med en specifik energibudget för varje fartyg och resa har till vår glädje gett omedelbara, mycket positiva resultat
Erik Hånell, VD Stena Bulk