Stena Bulks IMOIIMAX-tanker Stena Imperial döpt i Savannah

Igår döptes kemikalie- och produkttankern Stena Imperial i Savannah, Georgia. Fartyget är en MR-tanker på 50.000 DWT av så kallad IMOIIMAX-modell och ägs genom ett Joint Venture till lika delar av Stena Bulk och det indonesiska Golden Agri Resources (GAR). Fartyget är en vidareutveckling av ett redan etablerat och framgångsrikt koncept, nu med extra stor lastflexibilitet och ännu lägre bränsleförbrukning. IMOIIMAX är designade för att frakta såväl vegetabiliska oljor och kemikalier som olje- och petroleumprodukter.


Nydöpta Stena Imperial, foto: Kristofer Hultén

Stena Imperial är det tredje av tio fartyg beställda av Stena Bulk till ett totalvärde av 400 MUSD med leverans till och med år 2017. Fartygen opereras av Stena Weco och går i bolagets globala logistiska system, som nu omfattar ett drygt sextiotal fartyg.

Gudmor vid det trevliga dopet i Savannah igår var Kari McCormick, fru till Doug McCormick, Commercial Regional Manager, Chevron i Houston. Stena Imperials kapten heter Vinay Singh. Stena Imperial levererades från det kinesiska varvet GSI (Guangzhou Shipbuilding International) i Guangzhou den 1 juli och har nu lastad med palmolja ankommit hamnen i Savannah på amerikanska östkusten.


Kapten Vinay Singh och gudmor Kari McCormick, foto: Kristofer Hultén

”Vi är mycket nöjda med prestationen hos de hittills levererade IMOIIMAX-fartygen, som redan uppfyllt alla våra förväntningar. Konstruktionen med flera mindre tankar medför en stor valfrihet vad gäller kombinationen av laster, något som är en stor fördel i vårt befintliga globala logistiska system. Innovativa tekniska lösningar borgar dessutom för lägre bränsleförbrukning och har även visat sig vara mycket effektiva i samband med lossning och rengöring,” kommenterar Erik Hånell, VD Stena Bulk.

IMOIIMAX-konceptet har tagits fram av Stena Teknik i samarbete med det kinesiska varvet i Guangzhou. Fartyget har 18 lika stora tankar för vardera 3.000 m3, vilket ger en ökad lastflexibilitet. Utmärkande är även ett stort antal innovativa tekniska lösningar, som i servicefart ger totalt 10-20 % lägre bränsleförbrukning jämfört med fartyg av motsvarande storlek.


Erik Hånell, VD Stena Bulk med fru Katarina Hånell, kapten Vinay Singh, Gudmor Kari McCormick och Doug McCormick, Commercial Regional Manager, Chevron i Houston, Kristina Hagman och Carl-Johan Hagman, CEO Stena Shipping, Drilling & Ferries, foto: Kristofer Hultén

De resterande nio IMOIIMAX-fartygen är Stena Impression (ägare Stena Bulk och GAR - levererad i januari 2015), Stena Image (ägare Concordia Maritime – levererad 8 april, 2015), Stena Important (Concordia Maritime – beräknad leverans hösten 2015), Stena Imperative (Stena Bulk), Stenaweco Impulse (Stena Weco), Stena Imagination (Stena Bulk och GAR), Stena Immortal (Stena Bulk och GAR), Stena Immaculate (Stena Bulk och GAR), Stena Impeccable (Stena Bulk och GAR).


Stena Imperial, foto: Kristofer Hultén

Några av de tekniska lösningar som medför en effektivare energiförbrukning och en ökad logistisk flexibilitet:

  • Automatisk bränslejustering av huvudmaskin
  • Effektivare värmepanna med återvinning från flera värmekällor
  • Tillvaratagande av energiförluster vid propellern
  • Aerodynamisk utformning av bostadsdel och brygga
  • Alla lasttankar är designade för att passa alla typer av laster som fartyget kan frakta
  • Ett effektivt tankrengöringssystem

Tekniska fakta för ett IMOIIMAX-fartyg:
Längd 183 meter; Bredd 32 meter; Dödvikt 50.000 ton

För mer information om de tekniska punkterna ovan, v.v. se
http://news.cision.com/se/stena-bulk/r/imoiimax---ett-nytt-fartygskoncept-med-fokus-pa-flexibilitet,c9714464


Högupplösta foton från fartyget och dopet finns på
http://news.cision.com/se/stena-bulk/


Mer information om Stena Weco: http://www.stenaweco.com/


Ytterligare material och film finns på Stena Bulks hemsida: www.stenabulk.com


För mer information, kontakta:
Erik Hånell                                                                    

VD och koncernchef

Stena Bulk AB        

Mobil +46 704 855 002

erik.hanell@stenabulk.com


Med kontor i sex länder är Stena Bulk ett av världens ledande tankrederier. Företaget har en kontrollerad flotta på runt 100 fartyg. Stena Bulk är en del av Stena Sfären som har drygt 20 000 anställda och en omsättning på 60 miljarder SEK. www.stenabulk.com

Taggar:

Om oss

Med kontor i sju länder är Stena Bulk ett av världens ledande tankrederier. Företaget har en kontrollerad flotta på runt 115 tankfartyg. Stena Bulk är en del av Stena Sfären som har drygt 20 000 anställda och en omsättning på 80 miljarder SEK. www.stenabulk.com

Prenumerera

Dokument & länkar

Snabbfakta

Igår döptes kemikalie- och produkttankern Stena Imperial i Savannah, Georgia. Fartyget är en MR-tanker på 50.000 DWT av så kallad IMOIIMAX-modell och ägs genom ett Joint Venture till lika delar av Stena Bulk och det indonesiska Golden Agri Resources (GAR). Fartyget är en vidareutveckling av ett redan etablerat och framgångsrikt koncept, nu med extra stor lastflexibilitet och ännu lägre bränsleförbrukning. IMOIIMAX är designade för att frakta såväl vegetabiliska oljor och kemikalier som olje- och petroleumprodukter.
Twittra det här

Citat

Vi är mycket nöjda med prestationen hos de hittills levererade IMOIIMAX-fartygen, som redan uppfyllt alla våra förväntningar. Konstruktionen med flera mindre tankar medför en stor valfrihet vad gäller kombinationen av laster, något som är en stor fördel i vårt befintliga globala logistiska system. Innovativa tekniska lösningar borgar dessutom för lägre bränsleförbrukning och har även visat sig vara mycket effektiva i samband med lossning och rengöring
Erik Hånell, VD Stena Bulk