Om oss

Stiftelsen Läxhjälpen är en icke vinstdrivande stiftelse som bedriver ett resultatinriktat läxhjälpsprogram för högstadieelever i skolor med resultat som ligger under rikssnittet. Tack vare våra 50 näringslivs- och kommunala partners kan vi samarbeta med 45 skolor i områden där behovet är som störst. Målet är tydligt - elever som riskerar att inte klara grundskolan får strukturerad läxhjälp av avlönade högskolestudenter för att höja sina betyg, komma in på gymnasiet och kunna forma sin egen framtid.

Prenumerera

Relaterade releaser