Skolverket och Stiftelsen Läxhjälpen släpper resultat om gymnasiebehörighet samma dag

Report this content

Nu på torsdag, den 26/9, publicerar Skolverket officiellt statistik från grundskolan avseende andelen elever som nådde gymnasiebehörighet förra läsåret.

Samma dag, den 26/9, publicerar Stiftelsen Läxhjälpen resultaten för de niondeklassare som under föregående läsår följt läxhjälpsprogrammet på 45 skolor i landet med lägst resultat. Läxhjälpen samverkar med skolor där så få som 3 av 10 elever når gymnasiebehörighet, från Malmö i söder till Umeå i norr. Läxhjälpsprogrammet riktar sig till elever som riskerar att inte klara grundskolan.

Redan nu redovisar Läxhjälpen att niondeklassare som följt läxhjälpsprogrammet under läsåret 2018/2019 höjt sitt meritvärde med i snitt 36,9 poäng. Detta kan jämföras med elever som inte följt läxhjälpsprogrammet på samma 45 skolor, som i snitt höjt sitt meritvärde med 21,4 poäng under motsvarande period.

2018 redovisade Skolverket att 17 100 niondeklassare, nära var femte elev, inte nådde gymnasiebehörighet läsåret dessförinnan (2017/2018). Samma år redovisade Skolverket att skillnaderna mellan skolorna ökar och att det får allt större betydelse vilken skola elever går i.

“Var du som ung växer upp och vad dina föräldrar har för utbildningsbakgrund avgör i allt högre grad hur det går för dig i skolan. Detta kan vi inte acceptera och det är glädjande att Läxhjälpen kan göra verklig skillnad och redovisa tydliga resultat för ökad likvärdighet bland landets skolor.”

Läxhjälpen presenterar sina resultat avseende gymnasiebehörighet för elever som följer läxhjälpsprogrammet på 45 skolor i landet med lägst resultat den 26/9 på www.laxhjalpen.se.

 

Henrik Szabo, generalsekreterare, Stiftelsen Läxhjälpen

 

 

För frågor och information, vänligen kontakta:

Henrik Szabo, generalsekreterare, Stiftelsen Läxhjälpen

076-789 55 74

henrik@laxhjalpen.se

Stiftelsen Läxhjälpen är en icke vinstdrivande stiftelse som bedriver ett resultatinriktat läxhjälpsprogram för högstadieelever i skolor med resultat som ligger under rikssnittet. Tack vare våra 50 näringslivs- och kommunala partners kan vi samarbeta med 45 skolor i områden där behovet är som störst. Målet är tydligt - elever som riskerar att inte klara grundskolan får strukturerad läxhjälp av avlönade högskolestudenter för att höja sina betyg, komma in på gymnasiet och kunna forma sin egen framtid. 

www.laxhjalpen.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar