Om oss

Stiftelsen Läxhjälpen är en icke vinstdrivande stiftelse som bedriver ett resultatinriktat läxhjälpsprogram för högstadieelever i skolor med resultat som ligger under rikssnittet. Tack vare våra 50 näringslivs- och kommunala partners kan vi samarbeta med 45 skolor i områden där behovet är som störst. Målet är tydligt - elever som riskerar att inte klara grundskolan får strukturerad läxhjälp av avlönade högskolestudenter för att höja sina betyg, komma in på gymnasiet och kunna forma sin egen framtid.