Inbjudan:​ Internationell konferens: Climate Adaptation in the Nordic Countries: Science, Practice, Policy 8–10 Nov 2010, Stockholm

För att dela erfarenheter och kunskap kring hur vi ska möta klimatanpassningens många utmaningar kommer forskare, praktiker och beslutsfattare från Norden att samlas till en konferens i Stockholm den 8-10 november 2010.  I programmet deltar internationellt ledande anpassningsforskare tillsammans med nyckelaktörer inom nordisk anpassningspolicy and praktik.

I takt med att klimatförändringarnas konsekvenser börjar bli uppenbara, ökar behovet av att anpassa samhället till ett annorlunda klimat. Kostnaderna för att inte klimatanpassa kan bli höga även i nordiska länder. Ökad nederbörd kan till exempel leda till ras, erosion och översvämningar som hotar byggnader och infrastruktur. I Sverige skulle kostnader för sådana skador kunna uppgå till 100 miljarder kronor. Trots detta byggs det fortfarande på mark som riskerar att utsättas för översvämningar. 

Bland konferensens talare kan nämnas Maria Ågren, GD för Naturvårdsverket, representanter for FN:s klimatpanel IPCC, sekretariatet för FN:s klimatkonvention och European Environment Agency, tidigare miljöministern Lena Sommestad, och Annika Carlsson Kanyama, Totalförsvarets forskningsinstitut.  Med över 60 presentationer av aktuell forskning kommer konferensen att erbjuda en unik möjlighet att få en överblick över detta växande område där dialogen mellan forskare, praktiker och beslutsfattare är central.

Konferensen tar sig an det faktum att klimatförändringarna är oundvikliga även när vi sätter in åtgärder mot utsläppen av växthusgaser. Samhället måste anpassas. Forskare, planerare och beslutsfattare har påbörjat ett arbete för att anta utmaningen och konferensen syftar till att möta ett ökande behov av att utbyta kunskap och erfarenheter mellan de nordiska länderna.

För pressregistrering till konferensen och frågor, kontakta Annika E Nilsson: annika.nilsson@sei.se. Tel. 08-674 73 31.

Mer information om konferensen: www.nordicadaptation2010.net

Vi ser fram emot att se dig på konferensen!

Annika E Nilsson                                                        Richard JT Klein,

Coordinator, NORDCLAD-Net                                Chair, Conference Scientific Committee

Stockholm Environment Institute                                 Stockholm Environment Institute

Taggar:

Om oss

Stockholm Environment Institute är en internationell och oberoende forsknings- och policyorganisation som tacklar miljö- och hållbarhetsutmaningar. Vi kopplar samman vetenskap och beslutsfattande för att utveckla lösningar och bidra till en hållbar framtid för alla. På våra åtta center i Europa, Asien, Afrika och Amerika engagerar vi oss i policyprocesser, utvecklingsåtgärder och affärspraxis över hela världen www.sei.org @SEIforskning

Prenumerera