Dela

Länkar

Citat

Politiker behöver förstå att en rättvis mineralpolitik är en förutsättning för klimatomställningen, inte dess motsats.
Rasmus Kløcker Larsen, seniorforskare, Stockholm Environment Institute.
En mineralpolitik som tar hänsyn till samiska rättighetsfrågor skulle gagna alla, inte bara samebyar. Det skulle ge större förutsägbarhet i tillståndsprocessen.
Christina Allard, biträdande professor och docent i rättsvetenskap, Luleå tekniska universitet.
Länder runt om i världen rullar ut historiska återhämtningspaket som ger oss en möjlighet att ta ett rejält kliv mot de brådskande klimatmål som länderna kommit överens om. Det är oroande att inte alla har tagit den möjligheten än. För Sveriges del innebär den nya budgeten en övervägande andel satsningar på förnybart vilket ger bättre förutsättningar för en grön återhämtning.
Åsa Persson, forskningschef och vice vd på SEI
Om en industriell klimatomställning i full skala ska uppnås måste det ekonomiska stödet kompletteras med att beslutsfattare på nationell nivå och EU-nivå beslutar om tydliga riktlinjer för avfalls- och transportfrågor.
 Aaron Maltais, programchef, Stockholm Sustainable Finance Centre
Resultatet visar att det som kommunerna framförallt efterfrågar är mer politiskt stöd. Närmare 80 procent av de tjänstepersoner som besvarat enkäten anger att de behöver mer politiskt stöd för att kunna avancera arbetet med hållbar konsumtion.
Katarina Axelsson, forskare vid Stockholm Environment Institute
Välj datumintervall -
Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
Tillbaka till sidans topp

Prenumerera