Dela

Om oss

Stockholms Hamnar främjar sjöfarten och säkrar regionens varuförsörjning genom att erbjuda kajplatser samt service och tjänster för färje-, kryssnings- och godstrafiken. Stockholms Hamnar finns i Stockholm, Kapellskär och Nynäshamn. Koncernen har cirka 150 anställda och omsatte 703 mkr under 2012. www.stockholmshamnar.sewww.facebook.com/stockholmshamnar

Citat

Passagerartrafiken är mycket viktig för Stockholms turistomsättning, färjepassagerarna spenderar totalt fem miljarder kronor i Stockholm under ett år, vilket är 20 procent av stockholmsturisternas totala konsumtion.
Henrik Widerståhl, vice VD Stockholms Hamnar
Med tanke på den turbulenta världsekonomin under 2013 är vi mycket nöjda med att i stort kunna behålla de godsvolymer som går genom våra hamnar. Stockholms Hamnar har klättrat från femte till tredje plats bland Sveriges hamnar, mätt i ton.
Henrik Widerståhl, vice VD Stockholms Hamnar
Nu har vi en heltäckande bild av färjepassagerarna som tydligt visar hur viktiga de är för Stockholms turistnäring.
Henrik Widerståhl, vice VD Stockholms Hamnar
De här besökarna spenderar 3000 kronor under tiden de är i Stockholm, vilket blir hela fem miljarder kronor om året.
Henrik Widerståhl, vice VD Stockholms Hamnar
Vi är glada och stolta över ett mycket framgångsrikt år i containerterminalen i Frihamnen. Några av världens ledande oceanrederier och Europas främsta feederrederier har valt att ta sitt gods via vår containerterminal.
Henrik Widerståhl, vice VD Stockholms Hamnar
Vi ser tre starka framgångsfaktorer; vår professionella personal som medverkar till att terminalen har en hög effektivitet, vårt goda samarbete med Hutchison Port Holdings, som är världens ledande terminaloperatör och dessutom vårt konkurrenskraftiga läge mitt i Stockholm, Sveriges största konsumtionsmarknad.
Henrik Widerståhl, vice VD Stockholms Hamnar
Vi är väldigt glada att över att äntligen kunna påbörja detta efterlängtade projekt. I oktober startade vi muddrings- och sprängningsarbetet.
Tobias Kednert, projektchef för utvecklingsprojektet Kapellskärs hamn
I vår fortsätter vi med byggnation av en helt ny pir och en förnyad hamnplan. Hamnplanen ska utökas och bli mer effektiv. En utmaning under hela projekttiden är att trafiken ska rulla på enligt ordinarie tidtabell och verksamheten ska fungera som vanligt.
Tobias Kednert, projektchef för utvecklingsprojektet Kapellskärs hamn
Vi är mycket glada för den här positiva utvecklingen som bidrar till minskad miljöbelastning och mer effektiva transportflöden till Sveriges största konsumtionsområde.
Henrik Widerståhl, vice VD Stockholms Hamnar
Vi levererar en flexibel och effektiv containerhantering för våra kunder och har goda förutsättningar att hantera ytterligare godsökningar och fler anlöp.
Martin Allison, VD Hutchison Port Sweden
Stad och hamn ska växa sida vid sida, den nya Värtahamnen gör det möjligt för oss att bygga bostäder, kontor och nya affärscentrum mitt i stan. Samtidigt får vi en ny hamn och en välkomnande passagerarterminal för alla de miljoner resenärer som åker på kryssningar från Värtahamnen
Sten Nordin (M), finansborgarråd och kommunstyrelsens ordförande i Stockholms stad
Vi får en funktionell, modern hamn och miljövänlig hamn med optimala lösningar för både passagerare och godstrafik
Per Ling-Vannerus, Stockholms Hamnars projektchef
Vi har kombinerat avancerade tekniska lösningar med funktionalitet för att tillgodogöra behoven för stockholmare, passagerare och båttrafiken. Strömkajen är nu renoverad för att hålla i ytterligare ett sekel
Irene Lindbäck, projektledare Stockholms Hamnar
Det är med stolthet vi idag kan inviga Strömkajen och dess nya byggnader som en tillgänglig och funktionell mötesplats på en av Stockholms vackraste platser och viktig knutpunkt för skärgårdstrafiken med cirka en och en halv miljon passagerare årligen
Helena Bonnier, styrelseordförande Stockholms Hamnar
Tanken med Ångbåtsbryggan är att levandegöra en viktig epok i Sveriges tidiga industriella utveckling och att skapa en mötesplats som knyter samman historia, kultur, teknik och nöje
Patrick Lundstedt på Stockholms Restauranger & Wärdshus
Stockholms Hamnar har ett uppdrag att utveckla och göra innerstadskajerna tillgängliga för stadens invånare och turister samt tillgodose behovet av väl fungerande kajplatser för de fartyg som trafikerar hamnområdet
Johan Castwall, VD Stockholms Hamnar
Hamnverksamheten är en stor tillgång, för hela Stockholm, dess invånare och alla de turister som vattenvägen tar sig till vår vackra stad. Genom en modern och effektiv hamnverksamhet kan vi välkomna hundratusentals turister varje år och det på ett miljömässigt hållbart sätt
Sten Nordin (M), finansborgarråd och kommunstyrelsens ordförande i Stockholms stad.
Kryssningsresenärer betygssätter Stockholm som en av de populäraste destinationerna i världen. De är en mycket viktig del av Stockholms turistnäring och inbringar årligen cirka 500 miljoner kronor i form av restaurangbesök, hotellnätter, utflykter och shopping
Ulla Hamilton (M), borgarråd i Stockholms stad och ordförande i Stockholm Business Region.
Det är mycket glädjande att marknaden nu alltmer väljer att ta gods sjövägen till och från den växande Stockholmsregionen. Det ger miljöfördelar och avlastar väg och järnväg
Henrik Widerståhl, vice vd och marknadschef
Vi erbjuder våra kunder en snabb och effektiv hantering i hjärtat av Sveriges största konsumtionsområde
Martin Allison, vd för Hutchison Ports Sweden, Stockholms Hamnars internationella terminaloperatör
– CMA-CGMs nya linje som kommer att gå till CTF containerterminalen i Stockholm visar en tydlig trend. Många rederier väljer nu att frakta gods till Stockholmsregionen sjövägen, vilket är mer effektivt och miljövänligt än att förflytta gods hundratals kilometer med järnväg eller på lastbil genom Sverige. Den nya linjen ger kunderna en snabb och hållbar transport mellan Hamburg och CTF Stockholm
Martin Allison, vd för Hutchison Ports Sweden, Stockholms Hamnars internationella terminaloperatör.
– Vi är oerhört stolta över att kunna erbjuda LNG i Stockholms Hamnar. Tillsammans med Viking Line och AGA har vi löst de viktiga tillståndsfrågorna, skapat en infrastruktur för och goda rutiner vid bunkringen. Denna erfarenhet kommer vi att använda även i framtida LNG-infrastrukturlösningar
Helena Bonnier, styrelseordförande Stockholms Hamnar
Vi är mycket glada för de växande volymerna under 2012 och ser fram emot en fortsatt stark tillväxt under 2013.
Henrik Widerståhl, vice vd och marknadschef Stockholms Hamnar.
Det är oerhört glädjande att vi har innovativa, modiga och framåtblickande kunder som vågar satsa på ny teknik och ligger i framkant vad gäller det viktiga miljöarbetet.
Helena Bonnier, styrelseordförande Stockholms Hamnar
Viking Grace representerar en helt ny fartygsgeneration där gröna värderingar, modern design och ett genomgående miljötänk på samtliga avdelningar genomsyrat projektet. Intresset från allmänheten har överträffat våra förväntningar.
Mikael Backman, VD Viking Line
– Det är oerhört glädjande att marknaden nu väljer att ta mer gods sjövägen till och från den växande Stockholmsregionen, säger Henrik Widerståhl, vice vd och marknadschef i Stockholms Hamnar. Det ger miljöfördelar och avlastar väg och järnväg.
Henrik Widerståhl, vice vd och marknadschef Stockholms Hamnar
Med Hamnens dag vill vi bjuda in besökarna till vår spännande verksamhet. Vi vill visa upp sjöfartens stora betydelse för Stockholm, idag och i framtiden.
Johan Castwall, VD Stockholms Hamnar
Vi välkomnar MSC till Stockholms Hamnar. Den nya linjen ger ökade möjligheter och större flexibilitet för ytterligare godtransporter till den växande Stockholmsregionen. Det är oerhört roligt att MSC ser en framtid tillsammans med Stockholms Hamnar.
Dick Lagerberg, transport- och logistikansvarig Stockholms Hamnar
Vi välkomnar dagens besked från domstolen, säger Johan Castwall, VD Stockholms Hamnar. Nu får vi möjlighet att utveckla Kapellskärs hamn till en modern hamn med förbättrad effektivitet och säkerhet.
Johan Castwall, VD Stockholms Hamnar
Kapellskärs hamn är mycket viktig för godsflödet i regionen, säger Johan Castwall. Efter ombyggnaderna gör vi det möjligt för framtidens fartyg att anlöpa hamnen.
Johan Castwall, VD Stockholms Hamnar
– Med den nya godshamnen på Norvikudden säkrar vi varuförsörjningen för den snabbt växande Stockholmsregionen och ökar andelen miljövänlig frakt i hela länet.
Johan Castwall, VD Stockholms Hamnar
Dagens beslut är mycket glädjande. En lång process närmar sig sitt slut. Vi har nu fått tillstånd att bygga den nya godshamnen på Norvikudden och ser fram emot att Mark- och miljödomstolen tar upp målet angående villkoren så snart som möjligt.
Johan Castwall, VD Stockholms Hamnar
Vi har under ombyggnaden arbetat målmedvetet med att minskad energianvändning för 105-åringen Stora Tullhuset och är mycket glada att vi nu får ett kvitto att vi lyckats med utmaningen.
Johan Castwall, VD Stockholms Hamnar
Vi är mycket glada att vi nu kan redovisa ökade godsvolymer via Stockholms Hamnar, trots rådande osäkerhet i världsekonomin.
Johan Castwall, VD Stockholms Hamnar
Allra bäst går godset via Baltikum, där är utvecklingen mycket positiv.
Johan Castwall, VD Stockholms Hamnar
Vi är stolta och glada att presentera samarbetet med Åbo Hamn.
Johan Castwall, VD Stockholms Hamnar
Miljöfrågor är gränsöverskridande och vi ser mycket fram emot samarbetet med Åbo Hamn i dessa frågor.
Johan Castwall, VD Stockholms Hamnar
Vi ser det som en viktig uppgift att tillsammans med Stockholms Hamnar arbeta för ett renare hav. Östersjön är vårt gemensamma ansvar och för att åstadkomma förändring och utveckling krävs samarbete.
Christian Ramberg, VD Åbo Hamn
Samarbetet mellan våra två hamnar har stor betydelse för hela Östersjön, inte minst för miljön. Från Stockholms sida vill vi se ett närmare internationellt samarbete och i Östersjöregionen finns stora utvecklingsmöjligheter som vi kan ta tillvara ännu bättre.
Finansborgarrådet Sten Nordin (M)