CDP ger Stora Enso topplacering för klimatarbete

STORA ENSO OYJ PRESSMEDDELANDE den 25 oktober 2016 kl. 12.59 EEST

Stora Enso prisades i dag som en av världens främsta när det gäller att bekämpa den globala uppvärmningen. Klassificeringen görs av den internationella icke vinstdrivande organisationen CDP, som arbetar för en hållbar ekonomi. Stora Enso finns med på CDP:s nya ”Climate A List” för 2016, som ett erkännande för företagets långsiktiga strategi och dess åtgärder för utsläppsminskning. 

– För att bekämpa den globala uppvärmningen krävs ett långsiktigt arbete. Därför har Stora Enso i över tio år aktivt verkat för att minska energiintensiteten i sin verksamhet, och på många platser också sitt beroende av fossila bränslen, säger Stora Ensos hållbarhetschef Noel Morrin.

– I dag kommer över 75 procent av den energi som koncernen genererar och använder från koldioxidneutrala källor inom och utanför företaget. Vår avsikt är att under nästa tioårsperiod minska användningen av fossila bränslen ytterligare för att komma så nära noll som möjligt med hjälp av tekniskt och kommersiellt gångbara medel.

Av de företag som deltar i CDP:s klimatförändringsprogram har 9 procent belönats med en plats på 2016 års ”Climate A List”, varav Stora Enso är ett. 

– Vi gratulerar de 193 företagen på A-listan som leder uppdraget mot en fossilfri framtid, säger CDP:s vd Paul Simpson.

– Företagen spelar en avgörande roll för att den globala ekonomin ska uppnå de nya klimatmålen, och ledarna för denna grupp visar vägen för hur man måste våga agera och dra nytta av de många möjligheter som väntar. 

Enligt önskemål från 827 investerare, som tillsammans representerar tillgångar motsvarande 100 biljoner USD, lämnar varje år tusentals företag sina klimatrapporter till CDB.

För ytterligare information, kontakta:
Noel Morrin, hållbarhetschef, tel. +46 7307 68898
Ulrika Lilja, kommunikationsdirektör, tel. +46 72 221 92 28

www.storaenso.com/investors
www.storaenso.com/sustainability

CDP, som tidigare hette Carbon Disclosure Project, är en internationell, icke vinstdrivande organisation som tillhandahåller ett globalt system för företag, städer, stater och regioner för att mäta, rapportera om, hantera och dela viktig miljöinformation. CDP, som av investerare utsetts till den bästa leverantören av klimatforskning, samarbetar med 827 institutionella investerare med sammanlagda tillgångar på 100 biljoner USD, för att motivera företagen att rapportera om sin miljöpåverkan och inverkan på naturresurser, och att vidta åtgärder för att minska dem. År 2015 lämnade mer än 5 600 företag sin miljöinformation till CDP. I dag innehar CDP världens mest omfattande samling av primär miljöinformation från företag och sätter detta kunnande i centrum för strategiska affärs-, investerings- och policybeslut. www.cdp.net https://www.cdp.net/en/research/global-reports/tracking-climate-progress-2016 

Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper. Vårt mål är att ersätta fossilbaserade material genom att skapa och utveckla nya produkter och tjänster som bygger på trä och andra förnybara material. Företaget har cirka 26 000 medarbetare i över 35 länder och 2015 uppgick omsättningen till 10,0 miljarder EUR. Stora Ensos aktier är noterade på Nasdaq Helsinki (STEAV, STERV) och Nasdaq Stockholm (STE A, STE R). Dessutom handlas Stora Ensos amerikanska depåbevis ADR (SEOAY) som onoterade värdepapper på International OTCQX-listan i USA. storaenso.com 

STORA ENSO OYJ

För ytterligare information, kontakta:
Noel Morrin
hållbarhetschef
tel. +46 7307 68898

Ulrika Lilja
kommunikationsdirektör
tel. +46 72 221 92 28

www.storaenso.com/investors
www.storaenso.com/sustainability

Prenumerera