Citat

Vi är mycket stolta över samarbetet med Gordon. Vi tror verkligen att våra dagligvarukunder kommer dra nytt av detta partnerskap, våra befintliga lösningar kommer växa och utvecklas i samverkan med de förbättrade funktioner som Gordon tillhandahåller i sin plattform. Genom nyttjande av senaste teknik förser vi gemensamt dagligvaruhandeln med de bästa logistiklösningarna som finns på marknaden. Tillsammans har vi den kompetens och erfarenhet som behövs för att kunna bygga e-handelslösningar i världsklass.
Jakob Tveraabak, CEO StrongPoint
Vi är mycket glada över vårt samarbete med StrongPoint säger Gordon Delivery. Vi delar inte bara ett gemensamt syfte – att hjälpa våra kunder och deras organisationer att uppnå sina mål med en smart e-handelslogistik – vi ser också att vårt partnerskap ger oss möjligheter att tillhandahålla en heltäckande och mer avancerad lösning för e-handelslogistik till dagligvaruhandeln. Med StrongPoint som återförsäljare och teknisk partner får Gordon möjlighet att nå alla de marknader där StrongPoint är operativa och på så sätt når vi ut till en större kundkrets som vi annars inte möter idag.
Ali Ghoce, CEO och grundare av Gordon.
Att betala med kontanter är en service som våra kunder vill fortsätta att erbjuda sina kunder. Detta vill vi hjälpa dem med. Så länge kontanthantering utgör en kritisk del av butiksdriften, vill vi erbjuda en produkt som bidrar till säkerheten för kassapersonalen, liksom till ökad lönsamhet och effektivitet för butiken. Med nya CashGuard Core kan vi erbjuda marknaden en ännu snabbare, effektivare och säkrare kontanthantering.
Göran Thörn, SVP för StrongPoint Sverige
- Flera av våra kunder har önskat en uppgradering av CashGuard och det är oerhört roligt att äntligen kunna erbjuda dem det. Så länge kontanter fortfarande är ett aktivt betalmedel i Sverige, behöver de hanteras på ett smart och säkert sätt. Även vid en låg kontantanvändning är det fortfarande betydande belopp som butiken ska hantera. En butik som omsätter 90 miljoner per år, med bara 12% kontantbetalningar, har ändå motsvarande 29.580 kr i kontanter i butiken varje dag! Då gäller det att hanteringen sker på ett säkert och effektivt sätt för butikspersonalen.
Mito Battelino, produktchef för CashGuard hos StrongPoint Sverige
När det gäller trenden för näthandel tror jag att de förändringar i beteende som vi ser nu p g a pandemin kommer att avspegla sig i framtida beteende. Kanske kommer den inte vara riktigt lika hög som nu, men klart högre än innan. Så småningom förvandlas de p g a omständigheterna påtvingade och ursprungligen tillfälliga förändringar av rutiner till nya vanor. Jag tror dock inte att kunder helt kommer att försvinna från fysiska butiker.
Svetlana Kolesova, forskare inom marknadsföring och konsumentbeteende vid Center for Retailing vid Handelshögskolan i Stockholm
Med anledning av situationen som uppstått genom coronaviruset strömmar nya kunder till kanalen för hjälp med inköpen av sina dagligvaror. Dessa nya kunder ges tillfälle att prova tjänsten och jag är övertygad om att många av dem kommer nyttja den digitala kanalen för inköp även efter tiden med corona. Min estimering är att vi kommer gå ur detta med minimum en fördubbling av de volymer som vi under våren mötte coronan med.
Niklas Zeitlin, Head of Online Operations på Coop Sverige
Vad gäller lojalitet inom e-handel så är det ingen nyhet att kunderna lätt byter mellan online-leverantörer, det finns forskning som visar på det. Studier visar att konsumenter ofta väljer att börja handla mat online hos samma kedja som de ofta besöker offline. Kunderna litar mycket på sin erfarenhet från sina föredragna fysiska butiker, men med växande erfarenhet och ju bekvämare och säkrare de känner sig med att handla online, desto mer benägna är de att testa andra alternativ och desto viktigare blir andra kriterier, t ex leverans, pris, sortiment och så vidare. Delvis beror det på att kostnaderna att byta generellt är låga, d v s det kostar inte mycket tid, energi eller pengar.
Svetlana Kolesova, forskare inom marknadsföring och konsumentbeteende vid Center for Retailing vid Handelshögskolan i Stockholm
På Coop ser vi att väldigt många av våra kunder är trogna Coop-kunder i såväl fysisk butik som genom Coop.se. Vi ser dock att marknaden under flera år varit driven av kampanjkoder som ger en naturlig förflyttning mellan de skilda aktörerna. Jag tror att vi i en framtid kommer se ett starkare omnikanalserbjudande från de traditionella dagligvaruaktörerna som kommer förflytta utfallet i denna undersökning.
Niklas Zeitlin, Head of Online Operations på Coop Sverige
Vi har sett i våra tidigare undersökningar från 2018 och 2019 att lojaliteten mellan fysisk butik och e-handel för dagligvaror är låg och det bekräftas även i denna undersökning. Dock ökar andelen lojala kunder något jämfört med tidigare år, och inte minst tycks de pensionärer som nu börjat handla mat online mer lojala med den kedja de normalt handlar hos. Det är dock fortfarande relativt låga nivåer vi talar om. Det i sin tur lämnar öppet för en helt ny spelplan inom dagligvaruhandeln. Utvecklingen inom e-handeln med dagligvaror kommer nu att bli än mer spännande där vi sannolikt kommer att se en än tuffare konkurrens om marknadsandelar.
Amanda Cremon, Marketing Director på StrongPoint
Kunder idag vill ha val eller i alla fall upplevda val, även om de väljer samma sak varje gång. Gissningsvis spelar hämtskåpen en viktig roll här och jag tror att vi kommer att få se en utveckling mot en 50/50-fördelning mellan hemleveranser och hämtskåp.
Svetlana Kolesova, forskare inom marknadsföring och konsumentbeteende vid Center for Retailing vid Handelshögskolan i Stockholm
Vi har tidigare sett att några av våra internationella kunder satsat på hubbar, alltså att placera ut hämtskåp på platser där det rör sig mycket människor, till exempel i shoppingcenter och vid större kontors- och bostadskomplex. Nu har vi tagit de första stegen även i Sverige i och med Willys pilotprojekt med Circle K, med mobila hämtskåp vid bensinstationer. Jag är övertygad om att vi kommer att få se en hel del spännande lösningar på området framöver.
Amanda Cremon, marknadschef på StrongPoint
Vi är stolta att meddela att vi har ingått partnerskap med Sunrise Technology, och får därmed även ta del av frukterna av det nära samarbetet med Microsoft, där målet är att omdefiniera hela shopping-upplevelsen för konsumenter över hela världen och att sätta en helt ny standard för innovation inom branschen. Genom att ta Sunrises teknologi till Norden och Baltikum ser vi fram emot att i samarbete med våra lokala handlare stöpa om hela kundupplevelsen och skapa nya intäktsströmmar.
Jacob Tveraabak, CEO för StrongPoint
Vi ser fram emot att arbeta med Sunrise Technology och Microsoft för att revolutionera hela handeln. Med en ständigt ökande konkurrens på en mängd olika plattformar och med olika leveransalternativ möter handeln stora utmaningar. Genom detta partnerskap kommer vi att kunna erbjuda möjligheter för handlaren att verkligen sticka ut, upprätthålla tillväxt och att stimulera produktivitet.
Julius Stulpinas, SVP Technology på StrongPoint
Det här är en tjänst som både erbjuder förenkling och snabbhet för konsument och ökar effektivitet och produktivitet för handlaren. Tjänsten finns inte i Sverige än, men borde vara högintressant för handeln även här i takt med att självutcheckning och hämtning via skåp växer. Detta är ett steg i den utveckling vi idag ser mot en mer digitaliserad verklighet.
Sven Calissendorff, Senior VP Managing Director för StrongPoint i Sverige
Att utveckla disruptiv teknologi är kännetecknande för oss på Yoti. Våra tjänster för åldersbestämning används idag för att verifiera sin ålder med hjälp av mobilen i tusentals butiker i Storbritannien. Vi är oerhört nöjda att StrongPoint nu nyttjar vår teknologi och ansluter sig till de framåtblickande digitala pionjärerna.
John Abbott, Chief Business Officer på brittiska Yoti
Coop Hämta med hämtskåp har tagits emot positivt av våra kunder och med data från piloterna ser vi nu möjligheten att öka takten och placera fler skåp ute i landet. Vi vet att flexibla leveranslösningar är en viktig faktor för kunder som handlar mat online. Med hämtskåp som en del av vårt erbjudande möter vi det behovet och stärker vår position på marknaden.
Catrin Folkesson, affärsområdesdirektör Coop Online
Vi är naturligtvis mycket glada över att testet föll så väl ut. Vi har också med intresse tagit del av att Coops hubblösning, skåpet i Sandhamn, fungerade så väl. Vi är övertygade om att hubblösningar, det vill säga hämtskåp som står placerade vid punkter där mycket folk naturligen rör sig, är nästa steg i utvecklingen.
Sven Calissendorff, Senior VP Managing Director på StrongPoint i Sverige
Vi är glada över att Gresvig har valt våra Click & Collect-skåp i pilotbutiken i Sandvika. Lösningen bidrar till en tätare integration mellan e-handel och handel i butik som ger kunderna en bättre shoppingupplevelse genom större flexibilitet.
Jacob Tveraabak, CEO för StrongPoint
Målet har varit att skapa en pilotbutik som ger en fantastisk shoppingupplevelse för alla sportkunder. Butiken kommer dessutom att fungera som en arena där företaget testar ny teknik och element som ska ge kunderna framtidens shoppingupplevelser. Vi är glada över att kunna erbjuda StrongPoints Click & Collect-skåp till våra kunder i Sandvika.
Lars Kristian Lindberg, CEO för Gresvig
StrongPoint har fram tills nu levererat Click & Collect-skåp till dagligvarukedjor, anpassade till livsmedelsprodukter, men det här är de första skåp vi levererar som är anpassade till andra typer av varor, som kläder och sportutrustning. Detta öppnar vägen för oss att leverera till ett brett utbud av detaljhandelskedjor, med mycket olika produktgrupper. Vi ser fram emot att se skåpen användas i Intersport-butiken i Sandvika.
Jacob Tveraabak, CEO för StrongPoint
Det känns naturligtvis oerhört bra att kunna höja vår service ytterligare. Med skåpen kan vi till exempel utöka de tider då kunderna kan hämta sina leveranser. Hela tio kunder har lagt beställningar med upphämtning i skåpen redan första dagen, vilket är fler än vi trott, och de verkar nöjda.
Markus Hedin, butikschef ICA Supermarket i Järvsö
Vi är givetvis mycket glada över att få till ett samarbete om hämtskåp med vår första ICA-handlare. Vi vet ju att skåpen har varit en framgångsfaktor för andra kedjors e-handel och gläds åt att kunna erbjuda denna möjlighet till fler.
Sven Calissendorff, Senior VP Managing Director på StrongPoint i Sverige
Vi har varit igång i drygt två veckor nu och så här långt är vi, både kunder och personal, väldigt nöjda och allt funkar jättebra. Vi gjorde en enkätutvärdering bland de första kunderna och samtliga gav hämtskåpen toppbetyg. De upplevde att det var lätt och fungerade bra. Vi märker att kunderna uppskattar valfriheten, att kunna välja mellan hemkörning och att själva hämta när det passar, så vi fortsätter att erbjuda båda. Vi har många pendlare här i Varberg och vi tror att hämtskåpslösningen särskilt kommer att passa dem.
Göran Borg, vd på Stora Coop Varberg
Vi har upplevt en stor nyfikenhet och intresse från kunderna bara genom att ställa ut hämtskåpen. Flera har varit framme och ställt frågor kring dem och det i sig har genererat ordrar. Även personalen är positiv och tycker att det är kul att det händer något, så vi är så här långt jättepositiva.
Johan Fougner, säljchef e-handel på Stora Coop i Kungsbacka
Vi märker av en starkt ökad efterfrågan på våra hämtskåp, både i Sverige och internationellt. Efter att ha tecknat avtal om hämtskåp med Coop i Italien och Estland, känns det självklart roligt att nu även få till ett samarbete med Coop i Sverige.
Sven Calissendorff, Senior VP Managing Director på StrongPoint i Sverige
Vi är inte förvånade över resultatet om pris, utan det överensstämmer med den allmänna lågpristrenden vi sett en tid. Att lojaliteten är så låg är däremot möjligen mer förvånande och visar på en helt ny spelplan för nätmaten. Uppenbarligen kan kedjorna inte förlita sig på tidigare meriter och lojalitetsprogram, utan här är det andra saker som styr. Jag tror att vi kommer att se en helt annan konkurrens än tidigare i takt med ökad pristransparens.
Sven Calissendorff, Senior VP Managing Director på StrongPoint i Sverige
Vi ser fram emot att komma igång med det här testet. Allt eftersom fler upptäcker fördelen med att handla sin mat online så ökar kraven på leveranslösningar som är anpassade efter kundens rörelsemönster. Hämtskåp som kan placeras i butik och på strategiska platser är en tjänst som vi tror på. Nu vill vi lära oss mer om lösningen innan vi tar nästa steg och fortsätter utveckla vårt erbjudande för våra kunder.
Niklas Zeitlin, Operativ chef Coop Online
Efter att ha tecknat avtal om hämtskåp med Coop i Italien och Estland, känns det självklart roligt att nu även få till en affär med Coop i Sverige. Vi glädjer oss mycket åt samarbetet med en nätmatspionjär som Coop.
Sven Calissendorff, Senior VP Managing Director på StrongPoint i Sverige
Redan nu är det ett stort tryck på retailers att erbjuda flexibla lösningar och framöver kommer trycket högst troligt att öka. Det är logiskt och rimligt att den unga vuxna gruppen är en stor potential för e-handel, då många fokuserar på sitt jobb, sin karriär och sitt sociala liv och prioriterar det i stället för att spendera tid i affärer. Det höga tempot i storstadslivet gör att vi oftast är tvingade att välja borta några av vara rutiner för att ha tid för annat som kanske är viktigare, som vänner och partner. Den nya målgruppen kommer eventuellt att ta till sig vanan att handla online och förväntar sig flexibla lösningar och drar med sig andra grupper, vilket troligtvis i sin tur kommer att påverka hela marknaden.
Svetlana Kolesova, som forskar på dagligvaruhandel vid Handelshögskolan i Stockholms Center for Retail Studies
Vi har fått tydliga signaler om att det sker förändringar bland nätmatskundernas efterfrågan på flexibilitet och de här siffrorna visar ytterligare vad det är som sker. De yngre målgrupperna har andra förväntningar på att själva kunna välja tid och plats och sitter inte gärna hemma och inväntar leverans. Flera av våra internationella dagligvarukunder erbjuder redan till exempel möjligheten att hämta sin matkasse i hämtskåp i princip dygnet runt och då till exempel vid stora bostadskomplex, shoppingcenter, parkeringsgarage eller andra platser där folk rör sig i vardagen.
Sven Calissendorff, vd på StrongPoint Sverige
Det är en tydlig trend att konsumenterna inte vill sitta hemma och invänta en leverans. Vi märker ett stort intresse från dagligvaruhandeln att öka flexibiliteten för konsument och flera av våra internationella hämtskåpskunder erbjuder till och med i princip att man kan hämta dygnet runt och dessutom ofta även på fler platser än i anslutning till butik till exempel vid större kontors- och bostadskomplex.
Sven Calissendorff, vd på StrongPoint Sverige
Click and collect som fenomen växer i detaljhandeln just nu. Vi får se hur det blir med nätmaten. Sverige ligger delvis efter övriga Europa när det gäller nätmat, bland annat för att vi från början vande konsumenterna vid att få maten hemlevererad. Dock är det långtifrån alla som är villiga att betala för hemleverans, vilket möjligen kan ha hindrat utvecklingen. Möjligen är click and collect en lösning på det.
Erik Bergh, konsult och analytiker på HUI Research
Jag är inte förvånad. Studier visar att svensken generellt inte är beredd att betala för hemleverans och det kan helt klart vara en faktor som bromsat tillväxten för nätmat i Sverige. Tillväxten här har visserligen varit hög, men vi ligger fortfarande på relativt sett låga nivåer jämfört med många andra länder i Europa.
Svetlana Kolesova, som forskar på svensk dagligvaruhandel vid Handelshögskolan i Stockholms Center for Retail Studies
Det är tydligt att vi nu går mot ’Hämta var du vill, när du vill och hur du vill’. Det är en spännande tid för logistikbranschen, med klart fokus på flexibilitet för slutkonsumenten, där vi är glada över att vara en del med våra hämtskåpslösningar.
Sven Calissendorff, vd på StrongPoint Sverige, företaget som utvecklat Sveriges ledande hämtskåp för livsmedel
Jag tror verkligen att denna tjänst kommer att förändra dagligvaruhandeln betydligt. Den passar oss här i Estland särskilt väl eftersom vi är relativt vana vid hämtskåpslösningar generellt och det gör det möjligt för oss att nå nya målgrupper för vilka hemleveranser inte passar. Samarbetet med bensinstationerna är särskilt spännande. Vår ambition är att rulla ut detta i stor skala.
Jaanus Vihand, styrelseordförande för Coop i Estland
Vi följer med spänning vad som sker i Tallinn. Här i Sverige har hämtskåp i anslutning till butik blivit en stor framgång. Det borde rimligen finnas ett intresse hos svenska konsumenter att även kunna hämta sina matkassar vid hubbar, till exempel infartsparkeringar och större tågstationer på väg hem från jobbet. Eller, som i Tallinn, på bensinstationer och vid huvudvägar. Det är dessutom ett sätt för dagligvaruhandeln att hålla nere sina leveranskostnader. Så förhoppningsvis är det något vi kommer att kunna se även här inom en snar framtid.
Sven Calissendorff, VD för StrongPoint i Sverige
De första hämtskåpen har vi valt att placera utifrån lättillgänglighet på platser där många människor rör sig. Därför har det fallit sig naturligt att ställa dem vid ett stort shopping- och kontorskomplex och vid en bensinstation. Där kan vi dessutom erbjuda helt andra möjligheter till flexibla hämttider, såsom sent på kvällen eller tidigt på morgonen, allt utifrån vad som passar kunden.
Tomas Kibildis, VD på Barbora
Vi är naturligtvis oerhört glada över det stora internationella intresset för våra hämtskåp. Med alltmer sofistikerade e-handelskunder som önskar allt större flexibilitet, så tror jag definitivt att vi kommer få se mer av olika sorters hämtskåpslösningar. Det gäller inte enbart livsmedel, utan är en generell trend just nu, så beteendet håller definitivt på att etableras, Vi följer med spänning vad som sker i Litauen och i övriga Europa, där det blivit vanligt att placera ut skåpen vid hubbar, något som rimligen någon dagligvaruaktör snart borde våga satsa på även i Sverige.
Sven Calissendorff, VD för StrongPoint i Sverige
Strategin bakom att lansera denna nya upphämtningstjänst är att vi vill erbjuda våra kunder en ny och innovativ upplevelse som är snabb, bekväm och sömlöst enkel. Vi har valt temperaturkontrollerade hämtskåp så att våra kunder kan hämta både frysta och färska livsmedel när det passar dem och vilken tid på dygnet som helst, utan att behöva köa inne i butiken för att hämta ut sina kassar.
Giovanni Battista Clavarino, Hypermarket Organization and Innovation Director på Coop Italien
Vi märker helt klart ett ökat intresse för våra Click & Collect-skåp internationellt. I takt med att e- handeln med mat växer, ökar också behovet av fler kanaler att få ut maten till kunderna, inte minst för att kunna nå nya kundgrupper. Många konsumenter vill slippa vänta hemma på en leverans som sen kanske kommer mitt i nattning av barn eller annat olägligt. För dem är våra skåp en perfekt lösning, där man kan hämta på väg hem från jobbet till exempel. En annan fördel många nämner är snabbheten: en hämtning i våra skåp tar i snitt två minuter och görs under en tidsslot som kunden valt själv och slipper att vara låst hemma och vänta på sin hemleverans. Det upplever många kunder som en väldig fördel.
Sven Calissendorff, vd för StrongPoint i Sverige
Vi är oerhört glada att Axfood Snabbgross nu väljer att testa vår nya, egenutvecklade ”Pick by Light”-funktion. Det är verkligen en produkt i tiden som löser många av de problem som e-handeln idag brottas med.
Sven Calissendorff, vd för StrongPoint i Sverige