Årets byggnad ska utses i Sundbyberg

Report this content

God arkitektur och ett positivt bidrag till en varierad stadsbild är kriterier för Årets byggnad i Sundbyberg. I år tävlar fem kandidater till att bli ”Årets byggnad 2019”.

 Sundbyberg är en av de kommuner som växer och bygger mest i Sverige. Därför faller det sig naturligt att också uppmuntra till ny fin arkitektur som berikar staden, säger Stefan Bergström (C), kommunalråd och ordförande för exploaterings- och näringslivsutskottet.

Fem kandidater
Sundbybergs stad har nominerat fem byggnader som kan bli ”Årets byggnad 2019”. För att kunna nomineras till omröstningen ska en byggnad vara färdigställd och tillträdd under det föregångna året. En jury bestående av tjänstemän och förtroendevalda inom stadsplanering och byggande har utsett de nominerade bidragen.

Vinnaren presenteras på vårmarknaden i centrala Sundbyberg samt på sundbyberg.se den 23 maj. Förra året kammade arkitektbyrån Wingårdhs och byggaktör Svenska kyrkan hem priset med Kyrkogårdspaviljongen, en smaragdgrön glasbyggnad vid Lötsjön. Priset instiftades 2017.

Omröstning 30 april till 19 maj på www.sundbyberg.se/aretsbyggnad

Kandidat 1

Fastighet: Laboratoriet 1

Adress: Gamla Enköpingsvägen 124

Arkitekt: Origo arkitekter AB

Arkitektens beskrivning: Fasaden av glas och träpanel släpper in ljus och värme i förskolans rymliga utrymmen samtidigt som det smälter in i omgivningens natur. De rymliga och vackra lokalerna inspirerar till skapande, lärande och god arbetsmiljö för både barn och personal.

Kandidat 2

Fastighet: Sekretessen 1-5 samt Uppfinnaren 1-7

Adress: Forskargränd 7-19

Arkitekt: Arkitektbruket AB

Arkitektens beskrivning: Panorama Ursvik karaktäriseras av en enkel och tidlös design, som i sin kontrast och skala, bryter av mot homogena och anonyma bostadsområden. En varaktighet som står sig över tiden, där beständiga träfasader ger hus som åldras med skönhet. En direkt närhet till naturen och en oregelbundenhet mellan husen präglar utemiljön.

Kandidat 3

Fastighet: Assistenten 6

Adress: Brännarvägen 3-17

Arkitekt: Hans-Göran Skogsjö

Arkitektens beskrivning: Byggnaden präglas av enkelhet i skala, volym, form och färgsättning. Samtidigt som huset har sin egen arkitektur och delvis avviker från övriga hus i Ursvik, är det väl anpassat till stadsdelens bebyggelse. Sammansättning av material är i harmoni. Fasader av mörkgrå puts och lärkträ ger huset karaktär.

Kandidat 4

Fastighet: Sadelmakaren 2-7

Adress:Ryttmästarvägen 63

Arkitekt: Andersson Arfwedson AB

Arkitektens beskrivning: Stadsbyggnadsidén har varit att skapa två nya kvarter mellan Rissneleden, som byggts om från trafikled till trädplanterad gata, och två helt nya gator. De friliggande enbostadshusen ligger vid den ena, Ryttmästarvägen, som går längs idrottsplatsen vid Grönkullaskolan. Mot denna och gatan vänder husen en sluten fasad, för att istället öppna sig mot en uteplats i sydväst.

Kandidat 5

Fastighet: Vaxduken 1

Adress: Tulegatan 23

Arkitekt: TEA Thomas Eriksson arkitekter AB

Arkitektens beskrivning: Villa Tule är ett urbant vård- och omsorgsboende vid Tulegatan. Byggnadens placering och utformning skapar en självklar koppling mellan byggnaden och staden. Entrevåningen öppnar sig utåt med entréer i två nivåer och en uppglasad gemensam samlingssal. Lägenheterna vänder sig utåt med utblick mot grönskande omgivningar och mot den gemensamma takterrassen med träd och planteringar.

För mer information, kontakta:
Stefan Bergström (C), ordförande i stadsbyggnads- och miljönämnden och ordförande i exploateringsutskottet, 08-706 65 33, stefan.bergstrom@sundbyberg.se
Regina Kevius, stadsbyggnads- och exploateringschef, 08-706 67 29, regina.kevius@sundbyberg.se

Sundbybergs stad – till ytan Sveriges minsta kommun, samtidigt en av de snabbast växande med över 50 000 invånare. Med närhet till Stockholm city, grönområden, flygplatser och en stadskärna med alla allmänna kommunikationer, har Sundbyberg mycket att erbjuda. Sundbybergs stad är utsedd till Årets tillväxtkommun 2014 och Årets Superkommun 2015 och 2017.

Prenumerera

Dokument & länkar