Citat

Vattenfalls teknikbyggnad är verkligen en värdig vinnare. Det är roligt att se att arkitektonisk omtanke om en teknikbyggnad på ett så fint sätt bidrar till en bra stadsmässighet.
Stefan Bergström (C), ordförande exploaterings- och näringslivsutskottet.
Jag vill gratulera Vattenfalls teknikbyggnad, den så kallade Järvastationen, till årets byggnad i Sundbyberg 2022! Det är roligt att se hur staden kan vara en plats för hur svensk elförsörjning gestaltas på ett sätt som bidrar till en ny upplevelse för sundbybergsborna.
Erik Gutiérrez-Aranda (S), ordförande byggnads- och tillståndsnämnden
Det är väldigt glädjande att vi återigen placerar oss i topp i denna viktiga rankning av kommunernas miljöarbete. Det är ett tydligt bevis på att våra ambitioner och vårt miljöarbete ger effekt, fortsätter han
Peter Schilling (S), kommunstyrelsens ordförande.
Ett medvetet arbete med miljö och hållbarhetsfrågor genomsyrar samtliga verksamheter i staden. Detta är inte minst viktigt för stadsplanering och jag är stolt över att vara en del av det.
Stefan Bergström (C), ordförande i stadsmiljö- och tekniska nämnden
Sundbybergs stadskärna är en unik plats med stor mångfald av kvalitéer som alla nås inom 15 minuters promenad och nu när järnvägen läggs i tunnel kommer avstånden bli ännu kortare. Stadskärnan i Sundbyberg är en levande plats som ständigt förändras och har en stark personlighet. Det är verkligen ett privilegium att få arbeta med ett projekt med så stora möjligheter.
Sara Widås
Spiken 11 & Spiken 12 är en värdig vinnare av Årets byggnad 2021. Två fina hus som utformats med omsorg för att passa in i en omgivning av äldre hus.
Stefan Bergström (C), ordförande exploaterings- och näringslivsutskottet
Jag vill gratulera Spiken 11 & Spiken 12 till årets byggnad i Sundbyberg 2021! Förhoppningen är att tävlingen ska sätta Sundbyberg på kartan när det gäller frågor om bostadsgestaltning. I årets tävling kan vi också se en liten ökning i antalet röster, vilket är glädjande.
Erik Gutiérrez-Aranda (S), ordförande byggnads- och tillståndsnämnden
Vi är mycket glada att utmärkelsen Årets byggnad i Sundbyberg 2021 tilldelas kvarteret Spiken. De nätta byggnadsvolymerna och deras placering har studerats för att skapa en relation i skala till omgivande bebyggelse och samtidigt optimera utblickar, minimera insyn och skuggpåverkan. Helt enkelt, skapa en fin relation mellan befintligt och nytt!
Arkitekt Alessandro Ripellino tillsammans med Joakim Ångström på Wåhlin Fastigheter och Per Karlsson från Alferan Förvaltning
Allt som byggs i Sundbyberg ska bidra med nya värden till vår stad. Det är utgångspunkten också för utmärkelsen Årets byggnad där vi vill premiera just detta.
Stefan Bergström, ordförande i exploaterings- och näringslivsutskottet.
Jag hoppas att de som ser skylten inspireras till att läsa Hillevis texter och känner stolthet över området. Det är faktiskt första gången vi tillägnar skylten en författare som är född i Sundbyberg. Att Hillevi själv deltar i invigningen gör det hela extra roligt!
Margareta Engstrand, bibliotekschef i Sundbybergs stad
Jag tror att våra långsiktiga satsningar på välfärd, bostadsbyggande och hållbarhet får genomslag i en sammanvägd jämförelse som den här. Långsiktigheten ger oss stabila förutsättningar att fortsätta utveckla en attraktiv och hållbar stad. Följdeffekten blir en robusthet som gör att vi klarar ett utmanande år som detta.
Peter Schilling, kommunstyrelsens ordförande (S) i Sundbyberg.
Nytänkande är en del i Sundbybergs vision och det försöker vi leva upp till i både små och stora sammanhang. Nu genomför vi Sundbybergs mest omfattande satsning på stadsutveckling och kollektivtrafik någonsin och vi måste tänka nytt för att kunna bygga en ännu bättre stad för framtiden.
Stefan Bergström, ordförande i exploaterings- och näringslivsutskottet
Genom ett tydligt fokus på skolan och bildningsidealet skapar vi god framtidstro bland medborgarna i Sundbyberg. I vår stad bidrar kultur- och fritidsverksamheten genom vårt fantastiska föreningsliv och stadens egna aktiviteter till att bygga broar mellan individer och grupper. Detta gör att människor växer ur flera aspekter och stärker sina positiva känslor inför framtiden i ett mångfacetterat samhälle.
Johan Storåkers, ordförande i kultur- och fritidsnämnden
Det här blir fjärde gången vi utser Årets Byggnad i Sundbyberg. Vi tog detta initiativ 2017 för att inspirera till att det som byggs i Sundbyberg ska göra vår stad ännu bättre också för alla oss som redan bor här.
Stefan Bergström (C), ordförande i Exploaterings- och näringslivsutskottet
Vi vill ta Årets byggnad till nästa steg och ser fram emot nya byggnader som bidrar till ett ännu mer hållbart Sundbyberg.
Beatrice Kindembe (S), ordförande i Byggnads- och tillståndsnämnden
Vi befinner oss i ett extraordinärt och mycket ansträngt läge. Samtidigt som vi alla måste göra allt vi kan för att minska smittspridningen måste vi tänka framåt. Våra företag behöver finnas kvar när den här krisen är över och därför är det oerhört viktigt att vi som stad och alla som bor i Sundbyberg gör vad vi kan för att stötta det lokala näringslivet.
Peter Schilling (S), kommunstyrelsens ordförande i Sundbyberg
Tillsammans hjälper vi Sundbyberg genom att stödja vårt näringsliv i en tuff tid. Det är också viktigt att vi sundbybergare är lokalpatrioter. Genom att köpa servicetjänster och handla lokalt kan våra företagare finnas kvar även i framtiden.
Stefan Bergström (C), 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen
Det är bra och nödvändigt att vi fattat beslut om detta räddningspaket för våra företagare. Det lokala näringslivet är som blodsystemet i vår stad, helt nödvändigt. Nu har vi alla ett ansvar att ge stöd i denna tuffa tid. Du vill att de ska vara kvar imorgon. De behöver din hjälp idag.
Axel Conradi (M), kommunstyrelsens andre vice ordförande
För att bygga ett hållbart Sundbyberg har vi i flera år tydligt prioriterat gående och cyklister i all samhällsplanering och därför är det roligt att allt fler går och cyklar. I en tätbefolkad och snabbt växande stad måste vi planera rätt, och även fortsatt prioritera de färdmedel som tar lite yta och är hållbara utifrån miljö och hälsa.
Stefan Bergström, stadsmiljökommunalråd
Genom att löpande följa upp sundbybergarnas resvanor lär vi oss mer om hur våra medborgare rör sig i staden och kan vidta åtgärder för bättre tillgänglighet och trafiksäkerhet.
Kathrin Nordlöf, projektledare för hållbart resande.
Det är oerhört glädjande och framförallt ett erkännande till det lokala kulturlivet. Jag önskar från djupet av mitt hjärta gratulera alla mycket engagerade kulturaktörer i Sundbyberg. Kulturen är en viktig del av vår stads identitet och bidrar till glädje, gemenskap, bildning och demokrati samt att bygga sociala broar mellan människor och grupper.
Johan Storåkers, kulturkommunalråd
Jag är så stolt och glad över utmärkelsen! Det finns många konkreta exempel på hur vi driver, stöttar och utvecklar kulturens förutsättningar i Sundbyberg. Genom att jobba både prestigelöst, kreativt och strategiskt med engagerade och kompetenta medarbetare ges förutsättningar för att skapa hållbara samarbeten både inom och utanför kommunens gränser. Kulturen ska finnas tillgänglig och välkomnande för alla boende och besökande i Sundbyberg.
Sofie Aspeqvist, kulturchef
Poet, urfolksfeminist och samisk queeraktivist
Mimie Tim Märak
Platsen är fantastisk och vi kommer att ställa höga krav på arkitektonisk gestaltning och hållbar stadskvalitet.
Regina Kevius, stadsbyggnads- och exploateringschef
Vi kan följa papperskorgarnas status i realtid via en mobilapp. Det gör att vi kan tömma dem precis när det behövs.
Mats Grönvik, landskapsingenjör
Det vinnande förslaget använder ytorna både på marken och uppe på taken alla årstider
kommunstyrelsens ordförande Jonas Nygren (S) som är tävlingsjuryns ordförande
Vi vill inspireras av tankesätt och fenomen som existerar också utanför Sveriges gränser
Catherina Fored, stadsbyggnads- och exploateringschef
Målet är att engagera 15000 unga att skapa, tycka och rösta på idéer som morgondagens urbana miljöer kan innehålla.
Catherina Fored, stadsbyggnads- och exploateringschef
Det handlar om att synliggöra och ifrågasätta det som tas för givet och om att bredda tankebanor, arbetssätt och utbud
Jonas Nygren (S) kommunstyrelsens ordförande
Utmärkande för vårt arbete är att det är ungdomar som är engagerade och som arbetar med ungdomarna i området
Jennifer Jerez, projektledare Sundbybergs stad
Sundbybergs stad ska vara fritt från fossila bränslen år 2020. Att investera i ett eget vindkraftverk är ett sätt för oss att uppnå det målet
Stefan Bergström (C), kommunstyrelsens förste vice ordförande
Vi ska utveckla stadslivet i Sundbyberg och då ska vi ta in oväntade infallsvinklar och kreativa idéer
Jonas Nygren (S), kommunstyrelsens ordförande
Vi tror på ett inkluderande samhälle där människor oavsett kön, bakgrund, sexuell läggning och etnicitet kan vara sig själva
Hanna Gustafsson
Det är viktigt med tobaksförebyggande åtgärder på våra fritidsgårdar och vi vill att vuxna inom staden ska föregå med gott exempel.
Jonas Nygren (S), kommunstyrelsens ordförande
Vi möter ett brinnande engagemang från tjejerna som är delaktiga i projektet
Jennifer Jerez på kultur- och fritidsförvaltningen
För att alla personer ska uppleva sig välkomna, sedda och bekräftade krävs ett aktivt agerande. Med HBT-kunskaper kan verksamheten bli ännu mer inkluderande för alla
Birgitta Fahlgren-Sylvén chef äldreförvaltningen
– Det räcker att ta ett foto med mobilkameran och tillsammans med en kort beskrivning anmäla detta via appen.
Johan Dertell, projektledare
Jag är mycket glad att Sundbyberg får en laddstation som drivs av förnybar solenergi på plats.
Stefan Bergström (C), kommunalråd
Genom att cykla och möta människor i spontana sammanhang får vi in fler tankar och synpunkter
Sara Johansson, planarkitekt
Vi vet att den fysiska miljön är viktig för människor; den påverkar både hur vi mår och vad vi väljer att göra.
Stefan Bergström (C), kommunalråd
Det öppnar helt nya möjligheter att skapa en unik trafiknod i Stockholmsregionen; satsningen är en av de viktigaste i Stockholmsområdet.
Catherina Fored, projektchef Sundbybergs nya stadskärna
30 procent av våra livsmedel är ekologiska. Det är ett viktigt steg, även om vi har mycket kvar att göra.
Siyamak Sajadian (MP), förste vice ordförande i kommunstyrelsen
Extra personal i barngrupper där det finns särskilda behov höjer kvaliteten, liksom att ha en förskolepsykolog som också har i uppdrag att kompetensutveckla sina kollegor på förskolorna
Svante Tolf, förvaltningschef barn och utbildning
Vi är glada att Sundbybergs stad går i spetsen och ser nyttan av mobila bostäder.
Elman Azari, Xlnt Living
Det är spännande att vara delaktig i forskning som kan få betydelse för många i framtiden, men framförallt är det en möjlighet för oss att få en ännu bättre arbetsmiljö.
Christel Magnusson, personalkonsult
Satsningen på unga vuxna och det fördjupade samarbetet internt och externt har gett resultat
Anne Gerdin, enhetschef vägledning och arbete
Det finns en kreativ kraft hos unga människor som är viktig att ta på allvar.
Pernilla Rozenberg, kulturproducent, Sundbybergs stad
Jag ska göra mitt bästa och hoppas att det ska gå bra!
Ann-Sofie ”Rosen” Roos, Sundbybergs representant i Väsby Melodifestival
Vi är jätteglada över sponsoravtalet, som vi också tror och hoppas kommer att gynna vår breddverksamhet.
Loffe Tormér, ordförande i Duvbo IK
Det känns fantastiskt att bedriva förskoleverksamhet i ett hälsosamt hus med säkra och bra materialval
Lotta Halén, förskolechef