Vilken blir Årets byggnad i Sundbyberg stad?

Report this content

Idag den 11 maj startar omröstningen till utmärkelsen Årets byggnad i Sundbyberg. Årets omröstning är den fjärde som genomförs i staden. Syftet med utmärkelsen är att uppmärksamma goda exempel inom stadsbyggnad och uppmuntra till fortsatt hög kvalitetsnivå. I år tävlar fyra kandidater om äran. Omröstningen är öppen till den 12 juni.

Sundbybergs stad är en av de kommuner som bygger allra mest i landet och ambitionerna är höga.

– Det här blir fjärde gången vi utser Årets Byggnad i Sundbyberg. Vi tog detta initiativ 2017 för att inspirera till att det som byggs i Sundbyberg ska göra vår stad ännu bättre också för alla oss som redan bor här, säger Stefan Bergström (C), ordförande i exploaterings- och näringslivsutskottet.

Fyra kandidater

Sundbybergs stad har i år nominerat fyra kandidater. För att kunna nomineras till omröstningen ska byggnaden vara färdigställd och tillträdd under 2019. En jury bestående av tjänstemän och förtroendevalda inom stadsplanering och byggande har utsett de tävlande bidragen.

– Vi vill ta Årets byggnad till nästa steg och ser fram emot nya byggnader som bidrar till ett ännu mer hållbart Sundbyberg, säger Beatrice Kindembe (S), ordförande i byggnads- och tillståndsnämnden.

Omröstningen pågår från den 11 maj till den 12 juni på www.sundbyberg.se/aretsbyggnad och vinnaren presenteras veckan innan midsommar. Prisutdelningen planeras ske i höst på den årliga kräft- och surströmmingsskivan i Sundbyberg, förutsatt att den går att genomföra.

Kandidater till Årets byggnad 2020 i Sundbybergs stad
Kandidat 1

Fastighet: Alpha 1

Adress: Löfströms Allé 2

Arkitekt: E/S-A Arkitekter

Byggaktör: Skandia Fastigheter Storstockholm AB

Arkitektens beskrivning: Bostadskvarteret med restaurang, frisör och små kontor förlänger Sundbybergs stadskärna mot Marabouparken. Vi har inspirerats av platsens historia som industriområde och gett varje hus en egen karaktär och identitet; Alléhuset, Magasinet, Hörnhuset, Torgskrapan och Godsterminalen.

Här finns lägenheter, stadsradhus och takterrasser. Stor omsorg har lagts på att skapa sociala och välkomnande miljöer där mat och umgänge står i fokus.

Kandidat 2

Fastighet: Ingenjören 1/2 & 1

Adress: Forskargränd 1 och 6

Arkitekt: HMXW Arkitekter

Byggaktör: Bonava AB

Arkitektens beskrivning: Husen är byggda av fasadelement i betong, utformningen är inspirerad av den kinesiska teorin wu xing om de fem elementen. Även gårdarna är inspirerade av wu xing: jord i odlingslådor, eld i grillplatsen. Vatten i utomhusduschen, trädäck att sitta och sola på.

Lägenhetsentréerna är utformade för att vara välkomnande och det finns alltid en siktlinje som ger utblick mot det fria. Alla hus har sina huvudentréer vända mot gatan för att bidra till ett levande gaturum.

Kandidat 3

Fastighet: Vaktstugan 4

Adress: Gamla Enköpingsvägen 124-130

Arkitekt: ÅWL Arkitekter

Byggaktör: Wåhlin Fastigheter AB

Arkitektens beskrivning: Vaktstugans långa huskropp med närhet till rekreationsområden, förskola och en varierad bebyggelse utgör Forskarområdets stadsfront mot Gamla Enköpingsvägen. Byggnadens karaktärsmaterial är tegel och plåt.

Långsiktighet är centralt och fokus har lagts på energieffektivitet med bland annat solceller på taket och avloppsåtervinning i källaren, hållbara material, variation i lägenhetsstorlekar och en rikt utsmyckad gård med planteringar för en ökad biologisk mångfald.

Kandidat 4

Fastighet: Sprängaren 9

Adress: Ekensbergsvägen 128-130

Arkitekt: Dinell Johansson

Byggaktör: Tobin Properties

Arkitektens beskrivning: Inspiration har hämtats från internationella influenser i 50-talets Sverige: kompakta lägenheter med smart design. 

Mot Ekenbergsvägen en urban karaktär med lokaler i botten och torg mot intilliggande byggnad. Fasaden är uppdelad i 5 varierade delar för att bryta ner skalan. Mot Vintergatan en gemensam gård och uteplatser som kopplar till småstaden.

Målet har varit att skapa en tidlös, spännande arkitektur, utvändigt och invändigt, med gedigna hållbara material.

Stefan Bergström (C)

Ordförande i Exploaterings- och näringslivsutskottet
08-706 65 33
stefan.bergstrom@sundbyberg.se

Beatrice Kindembe (S)

Ordförande i Byggnads- och tillståndsnämnden
08-706 32 80
beatrice.kindembe@sundbyberg.se

Öyvind Spångberg

Pressansvarig
08-706 67 67
oyvind.spangberg@sundbyberg.se

Sundbybergs stad – till ytan Sveriges minsta kommun, samtidigt en av de snabbast växande med över 50 000 invånare. Med närhet till Stockholm city, grönområden, flygplatser och en stadskärna med alla allmänna kommunikationer, har Sundbyberg mycket att erbjuda. Sundbybergs stad är utsedd till Årets tillväxtkommun 2014 och Årets Superkommun 2015 och 2017.

Prenumerera

Media

Media

Citat

Det här blir fjärde gången vi utser Årets Byggnad i Sundbyberg. Vi tog detta initiativ 2017 för att inspirera till att det som byggs i Sundbyberg ska göra vår stad ännu bättre också för alla oss som redan bor här.
Stefan Bergström (C), ordförande i Exploaterings- och näringslivsutskottet
Vi vill ta Årets byggnad till nästa steg och ser fram emot nya byggnader som bidrar till ett ännu mer hållbart Sundbyberg.
Beatrice Kindembe (S), ordförande i Byggnads- och tillståndsnämnden