Dela

Om oss

Sundbybergs stad är Sveriges till ytan minsta kommun och samtidigt den mest tätbefolkade. År 2008 var vi 36 000 invånare, i dag är vi 50 000 och år 2030 beräknas vi vara närmare 75 000 invånare.

Kontakt

 • Fredrik Holmberg

  tf Pressansvarig


  Östra Madenvägen 4, Sundbyberg
  08-706 65 67
  http://www.sundbyberg.se
 • Citat

  Poet, urfolksfeminist och samisk queeraktivist
  Mimie Tim Märak
  Platsen är fantastisk och vi kommer att ställa höga krav på arkitektonisk gestaltning och hållbar stadskvalitet.
  Regina Kevius, stadsbyggnads- och exploateringschef
  Vi kan följa papperskorgarnas status i realtid via en mobilapp. Det gör att vi kan tömma dem precis när det behövs.
  Mats Grönvik, landskapsingenjör
  Det vinnande förslaget använder ytorna både på marken och uppe på taken alla årstider
  kommunstyrelsens ordförande Jonas Nygren (S) som är tävlingsjuryns ordförande
  Vi vill inspireras av tankesätt och fenomen som existerar också utanför Sveriges gränser
  Catherina Fored, stadsbyggnads- och exploateringschef
  Målet är att engagera 15000 unga att skapa, tycka och rösta på idéer som morgondagens urbana miljöer kan innehålla.
  Catherina Fored, stadsbyggnads- och exploateringschef
  Det handlar om att synliggöra och ifrågasätta det som tas för givet och om att bredda tankebanor, arbetssätt och utbud
  Jonas Nygren (S) kommunstyrelsens ordförande
  Utmärkande för vårt arbete är att det är ungdomar som är engagerade och som arbetar med ungdomarna i området
  Jennifer Jerez, projektledare Sundbybergs stad
  Sundbybergs stad ska vara fritt från fossila bränslen år 2020. Att investera i ett eget vindkraftverk är ett sätt för oss att uppnå det målet
  Stefan Bergström (C), kommunstyrelsens förste vice ordförande
  Vi ska utveckla stadslivet i Sundbyberg och då ska vi ta in oväntade infallsvinklar och kreativa idéer
  Jonas Nygren (S), kommunstyrelsens ordförande
  Vi tror på ett inkluderande samhälle där människor oavsett kön, bakgrund, sexuell läggning och etnicitet kan vara sig själva
  Hanna Gustafsson
  Det är viktigt med tobaksförebyggande åtgärder på våra fritidsgårdar och vi vill att vuxna inom staden ska föregå med gott exempel.
  Jonas Nygren (S), kommunstyrelsens ordförande
  Vi möter ett brinnande engagemang från tjejerna som är delaktiga i projektet
  Jennifer Jerez på kultur- och fritidsförvaltningen
  För att alla personer ska uppleva sig välkomna, sedda och bekräftade krävs ett aktivt agerande. Med HBT-kunskaper kan verksamheten bli ännu mer inkluderande för alla
  Birgitta Fahlgren-Sylvén chef äldreförvaltningen
  – Det räcker att ta ett foto med mobilkameran och tillsammans med en kort beskrivning anmäla detta via appen.
  Johan Dertell, projektledare
  Jag är mycket glad att Sundbyberg får en laddstation som drivs av förnybar solenergi på plats.
  Stefan Bergström (C), kommunalråd
  Genom att cykla och möta människor i spontana sammanhang får vi in fler tankar och synpunkter
  Sara Johansson, planarkitekt
  Vi vet att den fysiska miljön är viktig för människor; den påverkar både hur vi mår och vad vi väljer att göra.
  Stefan Bergström (C), kommunalråd
  Det öppnar helt nya möjligheter att skapa en unik trafiknod i Stockholmsregionen; satsningen är en av de viktigaste i Stockholmsområdet.
  Catherina Fored, projektchef Sundbybergs nya stadskärna
  30 procent av våra livsmedel är ekologiska. Det är ett viktigt steg, även om vi har mycket kvar att göra.
  Siyamak Sajadian (MP), förste vice ordförande i kommunstyrelsen
  Extra personal i barngrupper där det finns särskilda behov höjer kvaliteten, liksom att ha en förskolepsykolog som också har i uppdrag att kompetensutveckla sina kollegor på förskolorna
  Svante Tolf, förvaltningschef barn och utbildning
  Vi är glada att Sundbybergs stad går i spetsen och ser nyttan av mobila bostäder.
  Elman Azari, Xlnt Living
  Det är spännande att vara delaktig i forskning som kan få betydelse för många i framtiden, men framförallt är det en möjlighet för oss att få en ännu bättre arbetsmiljö.
  Christel Magnusson, personalkonsult
  Satsningen på unga vuxna och det fördjupade samarbetet internt och externt har gett resultat
  Anne Gerdin, enhetschef vägledning och arbete
  Det finns en kreativ kraft hos unga människor som är viktig att ta på allvar.
  Pernilla Rozenberg, kulturproducent, Sundbybergs stad
  Jag ska göra mitt bästa och hoppas att det ska gå bra!
  Ann-Sofie ”Rosen” Roos, Sundbybergs representant i Väsby Melodifestival
  Vi är jätteglada över sponsoravtalet, som vi också tror och hoppas kommer att gynna vår breddverksamhet.
  Loffe Tormér, ordförande i Duvbo IK
  Det känns fantastiskt att bedriva förskoleverksamhet i ett hälsosamt hus med säkra och bra materialval
  Lotta Halén, förskolechef
  – Spårbilar är ett utmärkt alternativ till bilåkande; det ger en jämn transportkapacitet över dygnets alla timmar, utan att orsaka koldioxidutsläpp, och det passar i tätbefolkade städer.
  Stefan Bergström (C), kommunalråd, ordf. klimat- och hållbarhetskommittén
  Med Einar Mattssons vackra förslag förstärker vi stadskänslan i Rissne – det blir modernt, tryggt och en bra mix av bostadsrätter och hyresrätter.
  Jonas Nygren (S)
  Vi ser också till att öka antalet hyresrätter, vilket vi vet att många både behöver och föredrar.
  Jonas Nygren (S), kommunstyrelsens ordförande
  Vi förtroendevalda ser fram emot att möta Rissneborna och ta del av deras erfarenheter och tankar om sitt område.
  Jonas Nygren (S)
  Brotorpshallen är en fullstor idrottshall och ett viktigt tillskott till idrotten i Sundbyberg.
  Annika Hirvonen (MP), ordförande i kultur- och fritidsnämnden
  Det nya avtalet är ännu bättre, det ger oss till exempel större möjligheter att följa upp kvaliteten på verksamheten.
  Maria Bohman (KD), ordförande Sundbybergs äldrenämnd
  Just nu pågår ett arbete för att ytterligare pressa ner de utsläpp som orsakas av organisationens resor
  Stefan Bergström (C), kommunalråd och ordförande i klimat- och hållbarhetskommittén
  Man väljer rätt resor vid rätt tillfälle. Och tack vare stadens miljöbilspool, tar färre tar egen bil till jobbet för att de behöver bil i tjänsten.
  Markus Robért, Teknisk doktor, forskare KTH
  Jag tror att många kommuner kommer att vilja göra samma sak som Sundbyberg nu gör.
  Mikael Karlsson, ordförande Naturskyddsföreningen
  Vi välkomnar såklart alla initiativ till nya boendemöjligheter och i synnerhet i hyresrättsform.
  Jonas Nygren (S), kommunstyrelsens ordförande
  Den här satsningen gav ungdomarna en chans att direkt påverka sin närmiljö
  Jonas Nygren (S), kommunstyrelsens ordförande
  Oavsett arbetstider ska man kunna kombinera arbete och familj, samtidigt som ens barn får samma pedagogiska stimulans som andra barn.
  Mariam Osman Sherifay (S), ordförande i förskolenämnden
  Det är roligt att vi med Delibruket nu får ett nytt attraktivt besöksmål
  Jonas Nygren (S), kommunstyrelsens ordförande
  Vi har lång väg kvar för att nå vårt klimatmål; för varje person som byter bilen mot cykeln kommer vi ett steg närmare.
  Stefan Bergström (C), kommunalråd, ordf. klimat- och hållbarhetskommittén
  Som en av de äldsta musikskolorna i Sverige är det fantastiskt roligt att fira detta på ett härligt sätt med elever, lärare, släkt, vänner och alla sundbybergare!
  Sofie Aspeqvist, musikskolechef.
  Vi har skapat rutiner kring mötet med företag och ser till att ingen fråga hamnar mellan stolarna.
  Siyamak Sajadian (MP), kommunalråd och ordförande i näringslivsrådet
  − Det känns bra att verka i en kommun som ser vikten av att jobba regelbundet och långsiktigt med de här frågorna.
  Caroline Gyllström, Stjärnjouren
  Tanken med veckan är att fler ska få upp ögonen för all hjälp man kan få som förälder i Sundbyberg.
  Karolina Hellberg, föräldrastödssamordnare
  Med den här lösningen får Sundbyberg en sammanhållen och levande stadskärna.
  Jonas Nygren, kommunstyrelsens ordförande
  I Sundbyberg ser vi till att bygga bostäder så att människor faktiskt kan flytta hit.
  Jonas Nygren, kommunstyrelsens ordförande i Sundbyberg
  Jag ser mycket positivt på att Wallenstam nu tillför nya bostäder med spännande arkitektur och annorlunda karaktär.
  Jonas Nygren, kommunstyrelsens ordförande i Sundbyberg
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp