Catherina Fored projektansvarig för Sundbybergs nya stadskärna

När Sundbybergs stad inom några år gräver ner järnvägen genom centrala Sundbyberg ska också en ny stadskärna och ett resecentrum under jord anläggas. Catherina Fored, tidigare VD för Sveriges Arkitekter, blir projektansvarig. 2025 ska den nya stadskärnan vara verklighet.

– Sundbybergarna kommer att få ett nytt stadsrum, det öppnar också helt nya möjligheter att skapa en unik trafiknod i Stockholmsregionen; satsningen är en av de viktigaste i Stockholmsområdet. Jag är mycket glad över att som arkitekt och projektansvarig få samarbeta med Sundbybergs politiker, tjänstemän och medborgare. Jag har redan mycket bra material att arbeta med utifrån de framtidsdialoger som ägt rum, säger Catherina Fored.  

Sträckan genom Sundbyberg är en del av Mälarbanan som blir fyrspårig och läggs under jord mellan Marabouparken och Solnagränsen. Arbetet planeras pågå 2019–2025, och har bland annat föregåtts av dialoger med invånare och näringsidkare i Sundbyberg. Staden satsar 800 miljoner i utbyte mot 40 000 kvadratmeter mark.

– Att Catherina Fored leder arbetet känns väldigt tryggt. Hon har tidigare visat att hon kan leda projekt av denna storlek i samspel och dialog med både medborgare, kommersiella aktörer samt myndigheter, vilket är av största vikt för att få en så bra process som möjligt för stadens invånare.

Catherina Fored har en bakgrund bland annat på Sveriges arkitekter, Folkhem AB och Statens fastighetsverk, och är ett välrenommerat namn i branschen.

För mer information, kontakta:
Jonas Nygren (S), kommunstyrelsens ordf., 08–706 80 70, jonas.nygren@sundbyberg.se
Catherina Fored, projektansvarig, 08–706 81 84, catherina.fored@sundbyberg.se

Sundbybergs stad – till ytan Sveriges minsta kommun, samtidigt en av de snabbast växande med över 43 000 invånare. Med närhet till Stockholm city, grönområden, flygplatser och en stadskärna med alla allmänna kommunikationer, har ”Sumpan” mycket att erbjuda. Välkommen till staden där den är som bäst!

Taggar:

Prenumerera

Citat

Det öppnar helt nya möjligheter att skapa en unik trafiknod i Stockholmsregionen; satsningen är en av de viktigaste i Stockholmsområdet.
Catherina Fored, projektchef Sundbybergs nya stadskärna