Guld-certifiering för miljöklassade Vargens förskola i Sundbyberg

Report this content

Förskolan Vargen i Sundbyberg är byggd med sunda och hållbara byggnadsmaterial, och dessutom är den energisnål. Ett halvår efter invigningen har byggnaden blivit guldcertifierad enligt systemet Miljöbyggnad – en certifiering som endast ett åttiotal byggnader i hela landet fått ta emot.

–    Det känns fantastiskt att bedriva förskoleverksamhet i ett hälsosamt hus med säkra och bra materialval och där man skapat en inomhusmiljö som är ”snäll mot öronen”. Hela miljötänket med till exempel solpaneler stämmer också väl överrens med vårt arbete tillsammans med barnen, säger förskolechef Lotta Halén.

För att miljöklassningen ska fortsätta gälla, ska förskolans miljöprestanda verifieras senast januari 2015. Efter godkänd verifiering gäller klassningen i tio år från guldcertifieringens datum.

        Vi har höga ambitioner när det gäller hållbart byggande, och det känns väldigt bra att få ett kvitto på att Vargens förskola nått ända fram. Flera andra nybyggda förskolor och skolor står på tur för samma miljöklassning, det är vi väldigt glada över, säger kommunstyrelsens ordförande Jonas Nygren (S).

Den ideella, branschägda organisationen Sweden Green Building Council, SGBC, utfärdar certifieringen. Klassningen finns i olika nivåer, från brons till guld.

Flera nybyggda och nyrenoverade skolor och förskolor satsar på samma certifiering: Kymlingeskolan, Ursviksskolan, Lilla Alby skola och förskolan Blåklockan.

För mer information, kontakta:
Lotta Halén, förskolechef, 08–706 83 99, ann-charlotte.halen@sundbyberg.se
Jonas Nygren (S), kommunstyrelsens ordförande, 08–706 80 70, jonas.nygren@sundbyberg.se

Sundbybergs stad – till ytan Sveriges minsta kommun, samtidigt en av de snabbast växande med över 42 000 invånare. Med närhet till Stockholm city, grönområden, flygplatser och en stadskärna med alla allmänna kommunikationer, har ”Sumpan” mycket att erbjuda.
Välkommen till staden där den är som bäst!

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Det känns fantastiskt att bedriva förskoleverksamhet i ett hälsosamt hus med säkra och bra materialval
Lotta Halén, förskolechef