Sundbybergs stad toppar lista över framtidssäkra kommuner

Report this content

Sundbybergs stad är landets mest robusta och framtidssäkra kommun. Det visar den färska rapporten ”Regionernas kamp” från analys- och teknikkonsultföretaget WSP där kommunernas robusthet respektive sårbarhet jämförs under pågående pandemi.

Årets upplaga av Regionernas kamp fokuserar särskilt på Coronapandemins effekter i landets kommuner. Fastän Sundbybergs stad klarat pandemins prövningar relativt väl vill Kommunstyrelsens ordförande, Peter Schilling (S) hellre lyfta fram betydelsen av långsiktighet och balanserade prioriteringar.

- Våra långsiktiga satsningar på välfärd, bostadsbyggande och hållbarhet får genomslag i en sammanvägd jämförelse som den här. Långsiktigheten ger oss stabila förutsättningar att fortsätta utveckla en attraktiv och hållbar stad. Följdeffekten blir en robusthet som gör att vi klarar ett utmanande år som detta, säger Peter Schilling, kommunstyrelsens ordförande (S) i Sundbyberg.

Rapporten bygger på en mängd parametrar som vägs ihop till ett robusthetsindex. Sundbybergs stads robusthetsindex 114 är högst i landet. Stadens relativt unga befolkning, höga andel sysselsatta inom kunskapsintensiva företag och kraftiga befolkningstillväxt sticker ut i en nationell jämförelse. Jämfört med liknande kommuner utmärker sig den så  kallade förvärvsintensiteten och ökande förvärvsinkomster.

Enligt WSP är stor branschspridning i näringslivet en framgångsfaktor eftersom kommuner med stor tyngd på handel och turism är mer sårbara när en kris som Coronapandemin inträffar. Sundbybergs stad har sedan länge arbetat med att skapa förutsättningar för ett blandat och blomstrande näringsliv.

- Nytänkande är en del i Sundbybergs vision och det försöker vi leva upp till i både små och stora sammanhang. Nu genomför vi Sundbybergs mest omfattande satsning på stadsutveckling och kollektivtrafik någonsin och vi måste tänka nytt för att kunna bygga en ännu bättre stad för framtiden, säger Stefan Bergström, ordförande i exploaterings- och näringslivsutskottet.

Men det är inte bara företag som flyttar till Sundbyberg. Det kraftigt ökande invånarantalet i kombination med att få flyttar från staden speglar också att Sumpan är en attraktiv kommun att leva och vistas i. En av förklaringarna kan vara att Sundbyberg har ett  rikt och prisat kulturliv tillgängligt för alla både fysiskt och digitalt. Dessutom görs stora satsningar på grönområden och utbildning och fritidsaktiviteter för unga.

- Genom ett tydligt fokus på skolan och bildningsidealet skapar vi god framtidstro bland medborgarna i Sundbyberg. I vår stad bidrar kultur- och fritidsverksamheten genom vårt fantastiska föreningsliv och stadens egna aktiviteter till att bygga broar mellan individer och grupper. Detta gör att människor växer ur flera aspekter och stärker sina positiva känslor inför framtiden i ett mångfacetterat samhälle, säger Johan Storåkers, ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Rapporten ”Regionernas kamp” baseras på statistik från SCB och belyser riskfaktorer som riskerar att göra en kommun extra sårbar. Årets upplaga fokuserar särskilt på Coronapandemins effekter på landets kommuner. Rapporten omfattar diskussioner om hur pandemin kan slå mot arbetsmarknaden och den kommunala ekonomin.

Hela rapporten finns att läsa på www.wsp.se.

Öyvind Spångberg

Pressansvarig
08-706 67 67
oyvind.spangberg@sundbyberg.se

Alexander Hallberg

Politisk sekreterare (S)
08-706 68 69
alexander.hallberg@sundbyberg.se

Sundbybergs stad – till ytan Sveriges minsta kommun, samtidigt en av de snabbast växande med över 50 000 invånare. Med närhet till Stockholm city, grönområden, flygplatser och en stadskärna med alla allmänna kommunikationer, har Sundbyberg mycket att erbjuda. 

Prenumerera

Media

Media

Citat

Jag tror att våra långsiktiga satsningar på välfärd, bostadsbyggande och hållbarhet får genomslag i en sammanvägd jämförelse som den här. Långsiktigheten ger oss stabila förutsättningar att fortsätta utveckla en attraktiv och hållbar stad. Följdeffekten blir en robusthet som gör att vi klarar ett utmanande år som detta.
Peter Schilling, kommunstyrelsens ordförande (S) i Sundbyberg.
Nytänkande är en del i Sundbybergs vision och det försöker vi leva upp till i både små och stora sammanhang. Nu genomför vi Sundbybergs mest omfattande satsning på stadsutveckling och kollektivtrafik någonsin och vi måste tänka nytt för att kunna bygga en ännu bättre stad för framtiden.
Stefan Bergström, ordförande i exploaterings- och näringslivsutskottet
Genom ett tydligt fokus på skolan och bildningsidealet skapar vi god framtidstro bland medborgarna i Sundbyberg. I vår stad bidrar kultur- och fritidsverksamheten genom vårt fantastiska föreningsliv och stadens egna aktiviteter till att bygga broar mellan individer och grupper. Detta gör att människor växer ur flera aspekter och stärker sina positiva känslor inför framtiden i ett mångfacetterat samhälle.
Johan Storåkers, ordförande i kultur- och fritidsnämnden