Mer pengar till ren utemiljö i Sundbyberg

Sundbybergs stad gör extra satsningar för att göra utemiljön trivsammare och mer tillgänglig. De fyra miljoner som skjuts till ska bland annat gå till förbättringar på Sundbybergs torg och till tillgänglighetsanpassningar på lekplatser.

Stefan Bergström, centerpartistiskt kommunalråd i Sundbyberg:

– Vi vet att den fysiska miljön är viktig för människor; den påverkar både hur vi mår och vad vi väljer att göra. I Sundbyberg ska alla barn få utlopp för sin leklust, nu kommer vi att få flera tillgänglighetsanpassade gröna lekplatser. Och Sundbybergs torg, där tusentals människor passerar varje dag, ska vi rusta upp ytterligare så att det kan bli den mötesplats det är tänkt att vara.

Undersökningar som staden gjort visar att sundbybergarna värderar rena och snygga gator och torg högt. Offentliga toaletter är en del av lösningen, därför byggs det nya bland annat i Tornparken och på Sundbybergs torg. Med nya lösningar ska det också bli mindre skräp, färre fimpar och burkar på Sundbybergs gator.

På torget placeras sittplatser och planteringar ut och fontänbelysningen slås åter på. Alla nya och ombyggda lekplatser blir tillgänglighetsanpassade, liksom den på Rissne ängar. Vid biblioteket på Esplanaden blir det en ny cykelparkering.

Fyra miljoner kostar satsningarna.

För mer information, kontakta:
Stefan Bergström (C), kommunalråd, ordf. klimat- och hållbarhetskommittén, 08–706 65 33, stefan.bergstrom@sundbyberg.se
Ann-Kristin Berg, teknisk chef, 08–706 66 75, ann-kristin.berg@sundbyberg.se

Sundbybergs stad – till ytan Sveriges minsta kommun, samtidigt en av de snabbast växande med över 43 000 invånare. Med närhet till Stockholm city, grönområden, flygplatser och en stadskärna med alla allmänna kommunikationer, har ”Sumpan” mycket att erbjuda. Välkommen till staden där den är som bäst!

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Vi vet att den fysiska miljön är viktig för människor; den påverkar både hur vi mår och vad vi väljer att göra.
Stefan Bergström (C), kommunalråd