Bostadshus vid Tuletornen och kyrkan

Report this content

Sundbybergs stad bjuder in till markanvisningstävling för ett attraktivt markområde som är granne med landmärket Tuletornen och kyrkan centralt i Sundbyberg. Tävlingsbidragen ska vara inne 30 september 2016.

Sundbybergs stad bjuder in till markanvisningstävling för utvecklingen av ett markområde söder om Tulegatan vid Rosengatan i centrala Sundbyberg.
– Platsen är fantastisk och vi kommer att ställa höga krav på arkitektonisk gestaltning och hållbar stadskvalitet. Här vill vi se en spännande byggnad som många vill flytta till, säger stadsbyggnads- och exploateringschef Regina Kevius.

Granne med landmärket Tuletornen
Bostadhuset ska ansluta till Sundbybergs kyrka med omgivande park och de relativt nybyggda Tuletornen som har fått ett eget arkitektoniskt uttryck genom de veckade balkongfronterna.

Tävlingsbidrag inne 30 september
Tävlingen startar i mitten av juni och sista inlämningsdag för tävlingsbidrag är 30 september 2016. Det vinnande förslaget kommer att ligga till grund för markanvisningsavtal, upprättandet av en detaljplan och genomförande. Den anvisade marken kommer att överlåtas med äganderätt och anbud/förslag ska omfatta bostäder med upplåtelseformen bostadsrätt

För mer information, kontakta:

Regina   Kevius, stadsbyggnads-   och exploateringschef, 08-706 67 29, regina.kevius@sundbyberg.se   

Per-Håkan   Genberg, mark- och   exploateringsingenjör, 08-706 81 97, per-hakan.genberg@sundbyberg.se   

Fredrik   Richard,   pressansvarig, 08-706 85 75, fredrik.richard@sundbyberg.se   

Sundbybergs stad – till ytan Sveriges minsta kommun, samtidigt en av de snabbast växande med över 46 000 invånare. Med närhet till Stockholm city, grönområden, flygplatser och en stadskärna med alla allmänna kommunikationer, har Sundbyberg mycket att erbjuda. Sundbybergs stad är utsedd till Årets tillväxtkommun 2014 och Årets superkommun 2015.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Platsen är fantastisk och vi kommer att ställa höga krav på arkitektonisk gestaltning och hållbar stadskvalitet.
Regina Kevius, stadsbyggnads- och exploateringschef