Nya miljoner till förskola och skola i Sundbyberg

Sundbybergs stad skjuter till drygt tio miljoner för att stärka resurserna kring förskolebarn med särskilda behov och höja skolans socioekonomiska peng. Dessutom anställs en förskolepsykolog och förskolan förstärks med tolv heltidsanställda fram till sommaren.

– Det är viktigt att skolan får rätt förutsättningar att genomföra sitt uppdrag och ge alla elever en bra start och lika möjligheter. Vi satsar därför fem miljoner till höjd socioekonomisk peng, upp till årskurs sex. Fem miljoner riktas också för att anställa extra personal i barngrupper där det finns barn med särskilda behov, säger Jonas Nygren (S), ordförande i kommunstyrelsen.

De riktade medlen skjuts till efter sommaren, men redan nu tar staden in extra personal till förskolan, som i maj och juni har sin hårdaste belastning, innan sexåringarna går vidare till förskoleklass.

– Vi ser positivt på anslagen, som i första hand kommer att gynna de yngre eleverna, det blir ett bra komplement till den tidigare satsningen på högstadiet. Extra personal i barngrupper där det finns särskilda behov höjer kvaliteten, liksom att ha en förskolepsykolog som också har i uppdrag att kompetensutveckla sina kollegor på förskolorna, säger chefen för barn- och utbildningsförvaltningen, Svante Tolf.

För mer information, kontakta:

Jonas Nygren (S), kommunstyrelsens ordf., 08–706 80 70, jonas.nygren@sundbyberg.se
Svante Tolf
, förvaltningschef barn och utbildning, 08–706 81 06, svante.tolf@sundbyberg.se

Sundbybergs stad – till ytan Sveriges minsta kommun, samtidigt en av de snabbast växande med över 42 500 invånare. Med närhet till Stockholm city, grönområden, flygplatser och en stadskärna med alla allmänna kommunikationer, har ”Sumpan” mycket att erbjuda.
Välkommen till staden där den är som bäst!

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Snabbfakta

5 miljoner kronor till höjd socioekonomisk peng, i första hand till F-6-klasser. 5 miljoner kronor till särskilt verksamhetsstöd (tilläggsbelopp) i förskolan och resurs i form av förskolepsykolog. 450 000 kronor till 12 heltidstjänster (en per förskoleområde) i förskolan fram till sommaren.
Twittra det här

Citat

Extra personal i barngrupper där det finns särskilda behov höjer kvaliteten, liksom att ha en förskolepsykolog som också har i uppdrag att kompetensutveckla sina kollegor på förskolorna
Svante Tolf, förvaltningschef barn och utbildning