Unga ska hjälpa Sundbyberg att skapa ny stadskärna

Report this content

– Vi vill ta till vara de ungas perspektiv, kreativitet och nytänkande när vi utvecklar Sundbybergs nya stadskärna, säger stadsbyggnadschef Catherina Fored. I en idétävling ska ungas idéer om urban design och gatuliv bidra till stadens utformning och innehåll. Vinnaren tilldelas 25000 kr.

Järnvägen som går genom centrala Sundbyberg ska grävas ner och läggas i en tunnel, vilket kommer frigöra ytan av fyra fortbollsplaner i stadskärnan. I stadsbyggnadsprojektet C Sundbyberg är delaktighet och dialog framgångsfaktorer. Därför arrangeras en idétävling som riktar sig till unga mellan 16 och 26 år. Syftet är att ta tillvara ungas idéer om urban design och gatuliv i Sverige, men även internationellt.
– Unga vuxnas perspektiv på städers utformning är mycket viktig, det är ju dessutom de som ska leva i våra stadsmiljöer i framtiden, säger Catherina Fored, stadsbyggnads- och exploateringschef.

Idétävlingen startar 28 mars
– Vi hoppas på ett stort engagemang i deltagandet, säger Catherina Fored. Målet är att engagera 15000 unga att skapa, tycka och rösta på idéer som morgondagens urbana miljöer kan innehålla. Tävlingen består av två deltävlingar med olika teman, där varje vinnare tilldelas 25 000 kronor. Den första deltävlingen startar den 28 mars och pågår till och med 3 maj. Fram till och med 10 maj är det fritt fram att rösta på de idéer som lämnats in. I vilket format man vill presentera sin idé är valfritt och kan exempelvis vara i text, bild eller film. Information om tävlingen finns på ung.csundbyberg.se.

Bakgrund ny stadskärna
Regeringen gav i april 2014 Trafikverket uppdraget att bygga ut Mälarbanans sträckning mellan Kallhäll och Tomteboda från två spår till fyra. Sundbyberg har bidragit till finansieringen av nedgrävningen och får därmed ta över marken ovanpå tunneln. Ett omfattande planeringsarbete kommer att pågå de närmaste tre åren med tunnelbyggandet, ett nytt resecentrum samt den nya stadskärnan. Byggstart planeras till 2019 och arbetet beräknas vara klart 2025.

För mer information, kontakta:

Catherina   Fored, stadsbyggnads-   och exploateringschef, 08-706 81 84, catherina.fored@sundbyberg.se    
Fredrik   Holmberg, kommunikatör,   08-706 65 67, fredrik.holmberg@sundbyberg.se  

Sundbybergs stad – till ytan Sveriges minsta kommun, samtidigt en av de snabbast växande med över 43 000 invånare. Med närhet till Stockholm city, grönområden, flygplatser och en stadskärna med alla allmänna kommunikationer, har ”Sumpan” mycket att erbjuda. Sundbybergs stad är utsedd till årets tillväxtkommun 2014. Välkommen till staden där den är som bäst!

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Målet är att engagera 15000 unga att skapa, tycka och rösta på idéer som morgondagens urbana miljöer kan innehålla.
Catherina Fored, stadsbyggnads- och exploateringschef