Fler unga söker och får sommarjobb i Sundbyberg

När kommunen för fjärde året i rad ordnar sommarjobb till Sundbybergsungdomar är söktrycket högt. 740 personer har sökt en plats, mest populärt är det att jobba i mataffär och i restaurangbranschen.

Förra året hittade Sundbybergs jobbcoacher feriearbete åt 650 ungdomar, i år behövs nästan hundra platser till i privat och kommunal sektor. Alla som söker får en plats, målet är att fler ska få in en fot på arbetsmarknaden.

Att jobba, ta ansvar och få lön för sitt hårda arbete är en av de bästa erfarenheterna en ung person kan ta med sig in i vuxenlivet. I år verkar det dessutom vara fler nyanlända som sökt sommarjobb. Om det är så, är det väldigt bra; sommarjobben blir en väg in i det svenska samhället och på arbetsmarknaden, säger Jonas Nygren (S), ordförande i kommunstyrelsen.

Matchningen mellan ungdomar och jobb pågår under april månad. Populärast är platserna i dagligvaruhandeln, restaurangbranschen och detaljhandeln. Hunddagis har halkat ner från topp tre till nionde populäraste arbetsplatsen. Av de kommunala verksamheterna är förskola och bibliotek populärast.

– Sommarjobben stärker de ungas självförtroende, ger dem en merit i cv:t och kunskap om hur arbetsmarknaden fungerar. Det lär dem att ta ansvar. Det är en fantastisk bedrift att vi kan garantera sommarjobb till alla som söker! säger Cyrus Pairawan (MP), ordförande i kompetens- och arbetsmarknadsnämnden.

Sommarjobbssatsningen har pågått sedan 2010 och vänder sig till 16–18-åringar skrivna i Sundbyberg. Alla som söker får en plats.

För mer information, kontakta:

Jonas Nygren (S), ordf. kommunstyrelsen, 08–706 80 70, jonas.nygren@sundbyberg.se
Cyrus Pairawan (MP), ordf. kompetens- och arbetsmarknadsnämnden, 08–706 65 36, cyrus.pairawan@sundbyberg.se

Sundbybergs stad – till ytan Sveriges minsta kommun, samtidigt en av de snabbast växande med över 42 500 invånare. Med närhet till Stockholm city, grönområden, flygplatser och en stadskärna med alla allmänna kommunikationer, har ”Sumpan” mycket att erbjuda.
Välkommen till staden där den är som bäst!

Taggar:

Om oss

Sundbybergs stad är Sveriges till ytan minsta kommun och samtidigt den mest tätbefolkade. År 2008 var vi 36 000 invånare, i dag är vi 50 000 och år 2030 beräknas vi vara närmare 75 000 invånare.

Prenumerera

Dokument & länkar