Hotell, saluhall och 800 nya bostäder när Hallonbergen utvecklas

Hallonbergen centrum ska utvecklas med ett hotell och ett helt nytt torg som ramas in av restauranger, butiker och en saluhall. Dessutom ska 800 hyres- och bostadsrätter byggas i nära anslutning till centrum.  

Det blir Fastighets AB Balder som utvecklar centrumområdet tillsammans med Sundbybergs stad.
– Jag är väldigt stolt att Balder och staden tillsammans kommit överens om denna miljardinvestering i Hallonbergens centrum. Tillsammans ska vi utveckla centrumet till att bli en attraktiv mötesplats. En stor del av satsningen är att också bibehålla, utveckla och integrera det rika kulturliv som finns i Hallonbergen i dag, säger Mikael T. Eriksson (M) kommunstyrelsens ordförande.

Långsiktigt samarbete
– Vi är oerhört glada över att fått förtroendet att utveckla Hallonbergen i samarbete med Sundbybergs stad. Det är en stor investering och början på ett långsiktigt samarbete. Målsättningen är att skapa mötesplatser och boendeformer som attraherar många människor och samtidigt skapa trivsel och trygghet i området, säger Erik Selin Vd på Fastighets AB Balder.

Nytt torg och saluhall med influenser från världens alla hörn

- Centrumbyggnaden förfinas och omvandlas till en mötesplats för fritid, kultur, besöksnäring, bibliotek, konferens, kontor och restaurang
- 800 lägenheter med blandande upplåtelser i form av hyres- och bostadsrätter i närhet av centrum
- Butiker får ett gatuläge vid ett nytt torg som ersätter kollektivtrafikplanet
- En saluhall med ett mångkulturellt utbud ska bidra till att skapa attraktionskraft med målet att få besökare från hela storstadsregionen
- Ett åtta våningar högt hotell ska inneha cirka 200 rum

Sundbybergs stad säljer Hallonbergen centrum till Balder för försäljningsvärdet 840 Mkr, exklusive byggrätter för nya bostäder eller byggnader. Fastigheterna tillträds den 8 mars 2018. Detaljplanen uppskattas vara klar under 2021.

Vid kommunfullmäktige 27 november begärde en minoritet av ledamöterna återremiss av ärendet. Affären förutsätter därför att kommunfullmäktige fattar beslut om försäljningen på kommande fullmäktigemöte.

Foto handslag från vänster; Erik Selin, Vd Balder, Johan Storåkers (L), kommunalråd, Stefan Bergström (C), kommunalråd, Maria Bohman (KD), kommunalråd, Helén Eriksson-Elf stadsdirektör och koncernchef, Mikael T. Eriksson (M), kommunstyrelsens ordförande.

Bakgrund – utveckling av centrumen
Kommunfullmäktige beslutade den 1 juli 2016 att sälja centrumfastigheter i Hallonbergen, Ör och Rissne. Ett kvalitetsprogram togs fram för att säkerställa att områdena utvecklas enligt stadens avsikter utifrån ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbarhetsperspektiv. Stadsutvecklingsområdena ska innehålla bostads- och hyresrätter, kontor, handel, skola och vårdboende. Läs mer på stadens hemsida: www.sundbyberg.se/centrumutveckling

För mer information, kontakta:

Mikael T. Eriksson (M), kommunstyrelsens ordförande, 070-665 38 85, mikael.eriksson@sundbyberg.se

Erik Selin, Vd Balder, 0706-07 47 90, erik.selin@balder.se

Thorsten Åsbjer, senior vvd Balder, 0706-533 910, thorsten.asbjer@balder.se

Fredrik Richard, pressansvarig, 08-706 85 75, fredrik.richard@sundbyberg.se

Sundbybergs stad – till ytan Sveriges minsta kommun, samtidigt en av de snabbast växande med över 48 000 invånare. Med närhet till Stockholm city, grönområden, flygplatser och en stadskärna med alla allmänna kommunikationer, har Sundbyberg mycket att erbjuda. Sundbybergs stad är utsedd till Årets tillväxtkommun 2014 och Årets Superkommun 2015 och 2017.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar