Nu får Sundbybergarna tycka till om stadens nya stadskärna

Report this content

Nu är det äntligen dags för Sundbybergarna att tycka till om stadens planer för Nya stadskärnan. Exploaterings- och näringslivsutskottet i Sundbybergs stad beslutade den 23 september att gå ut på samråd för den första av tre detaljplaner för utvecklingen av centrala Sundbyberg.  

Bakom förslaget står både det politiska styret och oppositionen, vilket ger projektet långsiktighet och stabilitet. Sundbybergs stad hoppas nu på stort engagemang från sundbybergarna. Samrådsperioden startar den 30 september och sträcker sig till den 4 november 2019.

Detaljplaneförslaget går ut på att sammanlänka de delar av centrala Sundbyberg som länge delats av järnvägsspåren och samtidigt möjliggöra utbyggnaden av järnvägstunneln med utökat antal spår under centrala Sundbyberg.  Sammanlänkningen möjliggörs av en överdäckning av järnvägsspåren och förslaget innebär ett 1,4 km långt grönt promenadstråk ovanpå järnvägstunneln.

Intilliggande Sundbybergs torg utvecklas för att bli mer trivsamt och rymligt och ett nytt stationshus med anslutande torgytor byggs för att göra det lättare att vistas och ta sig genom området. Dessutom planeras ny gatustruktur med fotgängare, cyklister och kollektivresenärer i fokus. I detaljplanens västra del planeras en ny sopsugsanläggning för att hantera behoven av den nya bostadsbebyggelsen samt ett ombyggt parkeringshus.

Samrådsmöten

Vid samrådsmötena kan förslaget för detaljplanen studeras i den bemannade utställningen.

Samrådsmöten kommer att hållas vid två tillfällen:

15 oktober, kl.17:00-19:00, Folkets Hus, Sturegatan 12, Sundbyberg

• 24 oktober, kl.18:00-20:00, Folkets Hus, Sturegatan 12, Sundbyberg

Öyvind Spångberg
Pressansvarig
08-706 67 67
oyvind.spangberg@sundbyberg.se

Sundbybergs stad – till ytan Sveriges minsta kommun, samtidigt en av de snabbast växande med över 50 000 invånare. Med närhet till Stockholm city, grönområden, flygplatser och en stadskärna med alla allmänna kommunikationer, har Sundbyberg mycket att erbjuda. Sundbybergs stad är utsedd till Årets tillväxtkommun 2014 och Årets Superkommun 2015 och 2017.