Stora skolsatsningar i Sundbyberg 2014

Skola, jobb, miljö och äldreomsorg är fokusområden i den budget för 2014 som klubbades igenom av Sundbybergs kommunfullmäktige igår, den 17 juni. Sammanlagt tillförs 82,7 miljoner kronor till stadens verksamheter. Skolan får det största tillskottet med 35,5 miljoner kronor. Skatten lämnas på oförändrade 18,88 kronor – vilket är en av de lägsta i landet.

Det är den fjärde gemensamma budgeten som Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Kristdemokraterna och Centerpartiet presenterar. I år har partierna definierat fyra fokusområden för stadens utveckling:

Barnens stad
− Vi satsar stort på Sundbybergs barn och unga i vår budget. Vi tillför ytterligare 35,5 miljoner till skolan och 6,4 till förskolorna. Sju miljoner har vi öronmärkt för ett särskilt högstadielyft som ska rusta våra skolor och lärare. Att höja resultaten i årskurs 7-9 så att alla elever lämnar grundskolan med godkända betyg är en av våra absolut viktigaste frågor, säger Jonas Nygren (S), kommunstyrelsens ordförande.

Den framgångsrika satsningen på sommarjobb fortsätter och utökas till att omfatta även elever i gymnasiets examensårskurs. Detta för att öka ungas möjlighet att komma ut i arbete eller till vidare studier.

En växande stad i arbete
Sundbyberg är Sveriges snabbast växande stad. Vår tillväxt skapar möjligheter till ännu bättre samverkan med näringslivet. Nästa år satsar vi särskilt på att stärka de grupper som har svårast att etablera sig och utvecklas som företagare. Vi riktar också extra resurser för att minska de sociala klyftorna och uppnå en balans mellan stadens olika delar, säger Siyamak Sajadian (MP), vice ordförande i kommunstyrelsen.

En stad att åldras i
Våra äldre kommer att få ännu större valfrihet genom att kunna välja innehåll i hemtjänsten. Maten ska till större del bli närproducerad. Träffpunkterna kommer att utvecklas och våra äldre ska erbjudas musik- och kulturupplevelser och aktiviteter som uppmuntrar till rörelse, i samarbete med pensionärsorganisationerna och ideella krafter, säger Bengt Sjöholm (KD), gruppledare.

En grön stad för framtiden
Vi gör en välbehövlig satsning på Sundbyberg som grön stad med 15 miljoner kronor på tre år för att bygga nya cykelbanor och cykelparkeringar; en av flera viktiga satsningar för att göra alla transporter i Sundbyberg utsläppsfria. En annan viktig satsning är 26 miljoner kronor för att handla upp ett eget vindkraftverk, säger Stefan Bergström (C), kommunalråd.

För mer information, kontakta:

Jonas Nygren (S), kommunstyrelsens ordförande, 0700-87 53 57, jonas.nygren@sundbyberg.se
Siyamak Sajadian (MP), kommunstyrelsens vice ordförande, 0700-87 55 50, siyamak.sajadian@sundbyberg.se
Bengt Sjöholm (KD), gruppledare, 0701-81 00 35, bengt.sjoholm@sundbyberg.se
Stefan Bergström (C), kommunalråd, 0700- 87 55 55, stefan.bergstrom@sundbyberg.se

Sundbybergs stad – till ytan Sveriges minsta kommun, samtidigt en av de snabbast växande med över 41 000 invånare. Med närhet till Stockholm city, grönområden, flygplatser och en stadskärna med alla allmänna kommunikationer, har ”Sumpan” mycket att erbjuda.
Välkommen till staden där den är som bäst!

Prenumerera

Dokument & länkar

Snabbfakta

82,7 miljoner tillförs Sundbybergs stads verksamheter. Skolan får det största tillskottet med 35,5 miljoner kronor. Skatten blir oförändrad på 18,88 kronor.
Twittra det här