Tryggare i Rissne när boende får säga sitt

Trygghet, inflytande och lokalt engagemang är nyckelord när Sundbybergs stad startar ett dialogarbete med boende och verksamma i stadsdelen Rissne. Under 2014 ska ett tiopunktsprogram tas fram och genomföras. Det beslutade Sundbybergs kommunstyrelse i måndags.

     Det finns ett behov av det här i Rissne, det märker jag när jag pratar med Rissneborna, säger kommunstyrelsens ordförande Jonas Nygren (S). Känslan av otrygghet verkar ha ökat och det är viktigt att vi agerar snabbt när vi får sådana signaler.

Samtidigt står Rissne liksom övriga Sundbyberg inför stora förändringar: Befolkningsprognosen visar att invånarantalet ökar med 41 procent till 2027, nya bostadsområden med blandad upplåtelseform planeras och en ny gren av tvärbanan ska dras genom Rissne, där fler verksamheter förväntas etablera sig.

Med olika former av möten, enkäter och besök hos föreningar, förskolor och skolor med mera ska Rissneborna få möjlighet att engagera sig. Inspiration till dialogen är hämtad från stadens projekt PARK LEK i Hallonbergen, där boende framgångsrikt kunnat påverka stadsdelens utveckling.

      Vi förtroendevalda ser fram emot att möta Rissneborna och ta del av deras erfarenheter och tankar om sitt område. Det är a och o för att få till ett genomarbetat åtgärdsprogram och kunna sätta det i verket, fortsätter Jonas Nygren.

För mer information, kontakta:
Jonas Nygren (S), kommunstyrelsens ordförande, 08-706 80 70, jonas.nygren@sundbyberg.se

Sundbybergs stad – till ytan Sveriges minsta kommun, samtidigt en av de snabbast växande med över 41 800 invånare. Med närhet till Stockholm city, grönområden, flygplatser och en stadskärna med alla allmänna kommunikationer, har ”Sumpan” mycket att erbjuda.
Välkommen till staden där den är som bäst!

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Vi förtroendevalda ser fram emot att möta Rissneborna och ta del av deras erfarenheter och tankar om sitt område.
Jonas Nygren (S)