Sveaskog i Almedalen 2019

Under politikerveckan i Almedalen (30 juni till 7 juli) medverkar Sveaskog i flera intressanta seminarier om skogsbruk, naturvård och hur skogen kan bidra i omställningen till ett fossilfritt samhälle.

Sveaskog i Almedalen

Nedan hittar du information om de seminarier vi deltar på och även information om våra företagsföreträdare och specialister som finns på plats i Almedalen.

Måndag 1 juli

14.00-15.00
Hur vill vi använda skogen? - arrangör Sveaskog
Sverige har höga ambitioner för en växande bioekonomi. Skogens råvara är i fokus inte bara för papper och massa utan också för innovativa material och för biodrivmedel. Sverige har också höga ambitioner för biologisk mångfald och för naturvården. I debatten framstår det ofta som att det finns en målkonflikt mellan de båda ambitionerna – skyddar vi tillräckligt med skog för bevarandet av naturen eller behöver vi bruka skogen mer intensivt för mer skogsråvara och fossilfrihet i framtiden? Finns det vägar framåt som både resulterar i en förstärkt biologisk mångfald och möjligheter till ökade uttag av skogsråvara?
Medverkande: Jessica Nordin, klimat- och markanvändningsstrateg Sveaskog. Björn Risinger, generaldirektör Naturvårdsverket. Tomas Lundmark, professor SLU. Louise Karlberg, chef naturvård Naturskyddsföreningen. Gunnar Lindén, ansvarig naturvårdsfrågor Lantbrukarnas Riksförbund. Lena Ek, ordförande Södra Skogsägarna. Kjell-Arne Ottosson, riksdagsledamot (kd). Birger Lathi, riksdagsledamot (v). Peter Helander, riksdagsledamot (c). John Widegren, riksdagsledamot (m). Isak From, riksdagsledamot (s). Rebecka Le Moine, riksdagsledamot (mp).
Plats: Best Western Strand Hotel, Strandgatan 34 (mittemot hotellets ingång)
Läs mer:
http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/57818


Tisdag 2 juli

10.30-11.30
Vad tycker företagsledare om klimatet? - arrangör Hagainitiativet
Politiker frågar vd:arna sina vassaste frågor kopplat till klimatet. Menar vd:arna allvar med sitt klimat- och hållbarhetsengagemang? Vad driver dem till att agera? Vems ansvar är klimatet egentligen? Är det verkligen lönsamt med klimatarbete?
Medverkande: Hannele Arvonen, vd Sveaskog.
Plats: Korsgatan 4, Länsstyrelsens trädgård
Läs mer:
http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/58416


Torsdag 4 juli

15.00-15.45
Är det rätt att bygga i trä? - arrangör Social Venture Network (SVN Sweden), OBOS
Byggindustrin har en viktig roll för minska klimatpåverkan i samhälle och näringsliv. Allt fler kommuner tar fram träbyggnadsstrategier för att bygga med en mindre klimatpåverkan. Men hur vet man att det är rätt väg att gå och hur kan man mäta att dessa träbyggnader verkligen ger en mindre klimatpåverkan jämfört med andra material? Tillgången på skog är begränsad och olika branscher konkurrerar om den förnybara råvaran. Välkommen till debatt: Är trä rätt väg mot ett mer hållbart samhälle?
Medverkande: Lena Sammeli Johansson, hållbarhetschef Sveaskog.
Plats: Gotlands museum, Strandgatan 14
Läs mer:
http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/56656


Vi är på plats i Almedalen

Hannele Arvonen, vd och koncernchef SveaskogHannele Arvonen, vd och koncernchef
Tillträder som ny vd och koncernchef den 1 juli och pratar gärna om skogsnäringens utmaningar och framtid, Sveaskogs verksamhet, satsningar för mer hållbart skogsbruk, naturvård och bioekonomi.
Preliminärt på plats: 1-3 juli.
E-post:
hannele.arvonen@sveaskog.se

Olof Johansson, skogspolitisk chef
Pratar gärna om Sveaskog, skogspolitik på nationell och europeisk nivå samt naturvård och hållbarhetsfrågor.
Preliminärt på plats: 30 juni-2 juli.
E-post:
olof.johansson@sveaskog.se

Jessica Nordin, klimat- och markanvändningsstrateg
Pratar gärna om Sveaskog, svensk skogspolitik, klimat- och markanvändningsfrågor samt skogens olika ekosystemtjänster.
Preliminärt på plats: 30 juni-2 juli.
E-post:
jessica.nordin@sveaskog.se

Lena Sammeli Johansson, hållbarhetschef
Pratar gärna om hållbarhet inom Sveaskog och svenskt skogsbruk.
Preliminärt på plats: 4 juli-5 juli.
E-post:
lena.sammeli@sveaskog.se

Helene Samuelsson, chef kommunikation och public affairs
Pratar gärna om Sveaskog, kommunikation, bioekonomi och skogsnäringens bidrag till ett fossilfritt samhälle samt hållbarhetsfrågor.
Preliminärt på plats: 30 juni-3 juli.
E-post:
helene.samuelsson@sveaskog.se

Ola Söderdahl, chef marknadskommunikation
Pratar gärna om Sveaskog och fiske, jakt och fastigheter.
Preliminärt på plats: 30 juni-3 juli.
E-post:
ola.soderdahl@sveaskog.se

För mer information, kontakta:
Niclas Brantingson, presschef Sveaskog, 070-352 03 99
Sveaskogs presstjänst, 08-655 90 50,
press@sveaskog.se


SVEASKOG är Sveriges största skogsägare och säljer timmer, massaved och biobränsle. Dessutom gör Sveaskog markaffärer och utvecklar skogen som plats för jakt, fiske och andra naturupplevelser. Skogen med dess tillgångar är Sveaskogs kärnverksamhet och hållbar utveckling genomsyrar allt som görs. Omsättningen 2018 var 7 miljarder kronor och antalet anställda cirka 846. Läs mer på www.sveaskog.se

Taggar:

Om oss

Sveaskog är Sveriges ledande skogsföretag och vi säljer timmer, massaved, biobränsle, skogsplantor och skogliga tjänster. Sveaskog kompletterar utbudet från egen skog med inköp från andra skogsägare, byten och import. Dessutom jobbar vi med markaffärer och utvecklar skogen som en plats för fiske, jakt och andra naturupplevelser. Skogen och dess tillgångar är vår kärnverksamhet och hållbar utveckling genomsyrar allt som görs. Vi omsätter 6,2 miljarder kronor och är ca 846 anställda. Vi ägs av svenska staten. www.sveaskog.se

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Under politikerveckan i Almedalen (30 juni till 7 juli) medverkar Sveaskog i flera intressanta seminarier om skogsbruk, naturvård och hur skogen kan bidra i omställningen till ett fossilfritt samhälle.
Twittra det här