Dela

Kontakt

 • Sveaskogs Presstjänst
  Torsgatan 4 105 22 STOCKHOLM
  08-655 90 50
  http://www.sveaskog.se
 • Niclas Brantingson

  Presschef


  070-362 03 99
  http://www.sveaskog.se
 • Citat

  Den produktiva skogsmarken är 190 hektar med cirka 36 053 skogskubikmeter i virkesförråd enligt skogsbruksplanen och en årlig tillväxt om cirka 1 495 skogskubikmeter. Egendomen omfattar fina områden för jakt och fiske och både jakt- samt fiskerätt medföljer försäljningen
  Sören Åhlund, fastighetsansvarig Sveaskog
  Det är en långsiktig, strategiskt viktig affär som i förlängningen innebär att vi kan erbjuda industrin mer svensk skogsråvara – ett viktigt bidrag till utvecklingen av en hållbar bioekonomi. Genom affären stärker vi även vår position som ledande i att tillvarata skogens värden på ett ansvarsfullt sätt genom hela kedjan från planta till virkeskund
  Hannele Arvonen, vd Sveaskog
  Under en tid har vi, med gemensamma målsättningar, byggt en grund som skapar förutsättningar för en långsiktig och god relation. Vi ser fram emot ett samarbete som kommer att vara utvecklande för båda parter
  Vegard Haanaes, vd Gysinge Skog
  Detta är en unik affär i och med omfattningen och storleken på uppdraget. Avtalet innebär ett nära samarbete som initialt löper över fem år med avsikt att utveckla samarbetet över tid
  Roger Johansson, marknadschef på Sveaskog
  Jag använder alltid WeHunt när jag jagar - oavsett om jag jagar ensam eller ihop med andra. Som jaktledare värdesätter jag säkerhet och WeHunt känns tryggt. I Skinnskatteberg arrenderar mitt jaktlag och jag mark av Sveaskog sedan drygt ett år tillbaka
  Ulrika Karlsson-Arne, jaktledare
  Sveaskog stärker sin närvaro i Norrbotten och planerar att öppna ett nytt kontor i Boden. ”Vår strategi, arbetssätt och filosofi är att vi är lokala. Vi centraliserar oss inte till någon storstad. Vi ska ha verksamhet där vi har vår råvara 
  Hannele Arvonen, vd Sveaskog
  Åtgärderna ger bland annat öringen mer skydd och gömslen samt skapar naturligt grunda områden med lagom stark ström för öringen i yngelfasen. Insatserna med stock och sten innebär också mer insektslarver, vilket gynnar fågelarter som strömstare och kungsfiskare
  Ida-Maria Rigoll, platschef och fiskemästare vid Mörrums Kronolaxfiske
  Sveaskog behöver fortsatt säkerställa att vi är en attraktiv arbetsgivare nu och i framtiden. I detta arbete kommer Marie att bidra med värdefull kompetens genom sin bakgrund och erfarenhet av strategiskt HR-arbete och kulturbyggande i stora och decentraliserade organisationer bland annat inom skogsbranschen
  Hannele Arvonen, vd Sveaskog
  Det känns roligt att åter få arbeta i ett skogsföretag där Sveaskog har en viktig roll som föredöme och föregångare. Skogen är en innovativ bransch som är viktig för framtiden, inte minst ur ett hållbarhetsperspektiv.
  Marie Stålnacke, tillträdande HR-chef Sveaskog
  Vi betraktar detta mer som ett samarbete med hållbarhetsfokus, än ett renodlat leveransavtal
  Mats Oja, inköpschef på Sveaskog
  Marknadsläget för skogsindustrin var mycket god under fjolåret, men en avmattning har skett framförallt under det andra kvartalet i år. För massa, papper och kartong är detta speciellt påtagligt.  Ännu är priserna för sågade trävaror på en relativt hög nivå och växelkursen gynnsam vilket medför att svenska sågverk fortsätter producera, trots en ökad lageruppbyggnad. Ett ökat utbud av granträvaror, som ett resultat av granbarkborreangrepp, leder till ökad konkurrens och fallande priser för granträvaror
  Hannele Arvonen, vd och koncernchef Sveaskog
  Det känns glädjande att fastigheten avyttras till en lokal entreprenör med ambitioner att driva och utveckla verksamheten ytterligare. Det är något som kommer gynna dels ekopark Böda, dels närliggande verksamheter och bebyggelse positivt
  Klara Tibblin, fastighetsansvarig på Sveaskog
  Sverige och svensk skogsindustri har unika förutsättningar att vara med och driva utvecklingen mot en bioekonomi – här finns naturresurser, skickliga innovatörer och en stark vilja att satsa på ett fossilfritt samhälle
  Ibrahim Baylan, näringsminister
  Skogsnäringen är viktig för Sverige. Särskilt som regeringen satt ett miljömål om att Sverige ska vara ett av världens första fossilfria välfärdsländer. I den förändringen behövs den förnybara råvaran från skogen. Det är vårt gröna guld
  Anette Waara, marknadsområdeschef Sveaskog
  Med tanke på den torra väderleken och dammens dåliga skick riskerar vattenmiljön att skadas om sjöarna sjunker för lågt under sommaren. Därför är det viktigt att åtgärderna görs nu när sjöarnas nivå fortfarande är nära gränsen för normal. Arbetet underlättas dessutom av att flödet är lågt
  Rebecka Rödin, chef för resultatområde Södra Bergslagen i Sveaskog
  Vi är mycket glada att få Sveaskog som partner. De har både naturrummet och expertkunskaperna att bidra med och tillsammans hoppas vi kunna locka fler ut i naturen, sprida kunskap om allemansrätten och ge fler möjlighet att testa scouting på olika sätt. Det ska vara enkelt att uppleva scouting och känna sig trygg i svensk natur
  Petra Lindskog, generalsekreterare på Scouterna
  Vi tycker det ska bli spännande att samarbeta med Scouterna som är pionjärer inom digitala naturupplevelser som komplement till den fysiska upplevelsen. Ingen har tidigare dokumenterat och tillgängliggjort vår natur på det sättet. Genom detta samarbete får många fler möjligheten att både online och i verkligheten ta del av våra ekoparker och uppleva allt vackert som finns
  Helene Samuelsson, kommunikationschef på Sveaskog
  Vår viktigaste uppgift är att ta hand om skogen så att den kan fortsätta skapa samhälls- och klimatvärden men också säkerställa att skogen får en betydelsefull roll för vårt framtida samhälle. Genom denna investering bidrar vi till att skogen och restprodukter från skogsbruk och industri ges en central roll i utfasningen av fossila produkter i vårt samhälle
  Per-Olof Wedin, vd och koncernchef för Sveaskog
  SunCarbons teknik medför att massabruket får en ny intäktsström från ligninoljan men därtill kan öka produktionen av cellulosa vilket bidrar till att stärka brukets lönsamhet och konkurrenskraft, den bidrar därmed också till att öka användning och värde av veden
  Jan Wintzell, chef för affärsutveckling och innovation, Sveaskog
  Med satellitdata kan vi nu synliggöra barkborrarnas framfart och varna för nya härdar, och vi kan snabbt hantera drabbad skog och minska spridningen
  Fredrik Klang, skogsbrukschef på Sveaskog
  Vi behöver snabbt skydda den svenska skogen, som redan förra året drabbades hårt av granbarkborreangrepp, och som kan slå ännu hårdare i år. Vi är mycket stolta över att kunna bidra till att rädda den svenska skogen
  Mona Holmström, kundansvarig på Sogeti i Umeå
  Tack vare den nya IT-lösningen kan vi, i realtid, synliggöra barkborrarnas framfart och varna för nya härdar, och därmed också snabbt hantera drabbad skog och minska spridningen.
  Fredrik Klang, skogsbrukschef på Sveaskog
  Det är viktigt att den stormfällda skogen tas omhand snabbt, så att den inte hinner förlora i kvalitet och värde. Utöver det har vi granbarkborreproblematiken som kommer krypande norrut. Granbarkborrar trivs i vindfällen, så stormen har bidragit med perfekt yngelmaterial
  Roger Johansson, marknadschef för marknadsområde Syd i Sveaskog
  Jag är både glad och stolt över att Hannele Arvonen nu blir Sveaskogs nästa VD. Hon har gedigen kompetens och erfarenhet av hela skogsindustrin. Hon är en bra ledare som kommer fortsätta driva och utveckla Sveaskogs lönsamhet, konkurrenskraft och hållbara företagande
  Eva Färnstrand, styrelseordförande i Sveaskog
  Jag känner mig hedrad att få vara med och utveckla Sveaskog samtidigt som skogens betydelse blir allt tydligare i den hållbara utvecklingens alla aspekter
  Hannele Arvonen, tillträdande VD för Sveaskog
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp