Sveaskog publicerar årsredovisning för 2019

Report this content

Sveaskog publicerar idag, den 16 mars, bolagets års- och hållbarhetsredovisning för 2019.

Hannele Arvonen vd och koncernchef Sveaskog
Hannele Arvonen, vd och koncernchef Sveaskog.

Sveaskogs operativa rörelseresultat för helåret 2019 är det bästa hittills för företaget. För andra året i rad levererar verksamheten ett rekordresultat. Styrelsen föreslår årsstämman att besluta om utdelning till ägaren, svenska staten, om 1,1 miljarder kronor.

– Jag kan med stolthet konstatera att Sveaskog är en viktig del i den totala värdekedjan som skapar förutsättningar för klimatsmarta produkter och tillväxt i bioekonomin och därmed bidrar positivt till klimatomställningen. En viktig uppgift för oss är hur vi på bästa sätt använder skogen för att bruka och vårda skogen samt bidra till klimatomställningen, säger Hannele Arvonen, vd och koncernchef Sveaskog.

– Under 2020 kommer vi att fortsätt vårt strategiarbete och bland annat se över vilken roll vi som bolag ska ha i framtiden. En viktig fråga är kompetensförsörjningen och hur vi lyckas rekrytera nya medarbetare med rätt kompetens runt hela landet, fortsätter Hannele Arvonen.

Års- och hållbarhetsredovisningen finns tillgänglig digitalt på https://www.sveaskog.se/om-sveaskog/finansiell-information/finansiella-rapporter/

 

För mer information, kontakta:
Per Matses, vice vd och CFO Sveaskog, 08-655 92 90
Sveaskogs presstjänst, 08-655 90 50,
press@sveaskog.se

Sveaskog är Sveriges största skogsägare. Vi vill visa vägen till ett hållbart samhälle och vara ledande i utvecklingen av ett hållbart skogsbruk. Vår viktigaste uppgift är därför att bruka skogen så att klimatnyttan, den biologiska mångfalden liksom sociala och ekonomiska värden förstärks både nu och för framtida generationer. Vi har drygt 840 anställda i hela Sverige. Sveaskog ägs av den svenska staten. För mer information: www.sveaskog.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Jag kan med stolthet konstatera att Sveaskog är en viktig del i den totala värdekedjan som skapar förutsättningar för klimatsmarta produkter och tillväxt i bioekonomin och därmed bidrar positivt till klimatomställningen. En viktig uppgift för oss är hur vi på bästa sätt använder skogen för att bruka och vårda skogen samt bidra till klimatomställningen
Hannele Arvonen, vd och koncernchef Sveaskog