Allvarlig vattenskoterolycka - lag om förarbevis hade kunnat gälla nu om regeringen lyssnat på båtorganisationerna

Report this content

Bläcket har inte ens hunnit torka på protokollet från riksdagens beslut igår om lag om förarbevis för vattenskoter, då en allvarlig olycka med vattenskoter idag inträffat i Tylösand, Halmstad. Hade du lyssnat på oss båtorganisationer infrastrukturminister Tomas Eneroth, hade du kunnat ha lagen "up and running" nu och inte först 2022.

- Nu händer tyvärr det vi befarat, en svår olycka med vattenskoter som framförts på ett sätt som gjort att två personer hamnat i vattnet i mina hemtrakter utanför Tylösand, varav en person återfanns svårt skadad på havsbotten. Hade regeringen och Tomas Eneroth lyssnat på oss båtorganisationer och inte krånglat till sin lag, hade förarbevis för vattenskoter kunnat vara i bruk nu. Vi har hela tiden sagt att vi kan utfärda examensbevis även för vattenskoter, såsom vi gör via Nämnden för båtlivsutbildning - NFB - med alla andra behörigheter för fritidsbåtar, säger Svenska Kryssarklubbens generalsekreterare Fredrik Norén. 

Sedan 1985 har staten tillsammans med båtorganisationerna genom NFB ansvarat för utbildning och examination av exempelvis förarintyg, kustskepparintyg och en lång rad andra behörigheter för fritidsbåtar. Tack vare lång erfarenhet och samarbete har Sverige därför ett mycket säkert båtliv.

Personerna som hamnade i vattnet hade inte flytväst. Även det borde man lagstifta om. Något som också stöds av många fritidsbåtsmänniskor i Transportstyrelsens Båtlivsundersökning 2020, som redovisades i våras. Men inte heller här lyssnar regeringen.

- Jag kan konstatera, både kunskap - förarintyg - och flytväst hade hjälpt, avslutar Fredrik Norén. 


 

Fredrik Norén
Generalsekreterare

Svenska Kryssarklubben
08-448 28 86
070-194 32 97 

Svenska Kryssarklubben är en av världens största båtklubbar med över 40 000 medlemmar. Kryssarklubben är för dig som vill få ut mer av ditt båtliv och som älskar båt, hav och skärgård för segel eller motor. Syftet med föreningen är att inspirera till ett aktivt båtliv, ökad gemenskap och dela erfarenheter och kunskaper för ett säkrare båtliv.

www.sxk.se 

Taggar:

Media

Media