Citat

Fares Fares är en väldigt härlig person och det var bara kul att spela in reklamfilmerna med honom. Talangen finns definitivt där, så det känns skönt att veta att vi har en inhoppare om det skulle behövas i sommar
Mikael Lustig
– De svenska fansen är bäst i världen och det här är ett sätt för mig att bjuda tillbaka efter allt stöd och all kärlek som burit oss hela vägen till sommarens stora fotbollsfest. Jag kommer att göra mitt bästa på bortaplan för att min bostadsavbytare ska trivas på min hemmaplan, säger Marcus Berg.
Marcus Berg #9 Svenska Fotbollslandslaget
- För oss handlar Doften av 800 miljoner om ögonblicket då insikten att du har vunnit slår dig.
Niclas Lydeen på AGONIST Parfums.
- Känslan av att sväva viktlös ute i rymden är obeskrivlig. Det väcker existentiella frågor och är något alla borde få uppleva.
Christer Fuglesang
Vi ser fram emot att äntligen få konkurrera på lika villkor
Erik Strand
Betyget våra kunder ger oss, visar att vi är på rätt väg. Under kvartalet nådde vårt NKI (nöjd-kund-index) nytt all-time-high. Hela 70 procent av kunderna är nöjda med den upplevelse vi erbjuder. Vi ser dock en trend att färre kunder spelar för mer, vilket även innebär att fler väljer att stänga av sig frivilligt under en kortare eller längre period
Svenska Spels vd Lennart Käll
Precis som flera andra spelbolag kan vi konsta¬tera att sportresultaten under första kvartalet gick spelarnas väg i så hög grad att vi, trots ökade bruttospelintäkter fick vi ett lägre utfall för produkten Oddset. Det är bara att glädjas med våra kunder och gratulera till vinsterna
Lennart Käll
Vi har under upphandlingsprocessen haft förmånen att ta del av ett stort antal anbud av mycket hög kvalitet från några av Sveriges absolut vassaste byråer. Efter en intensiv process och noggrann utvärdering ser vi nu fram emot att teckna avtal med sex vinnande leverantörer
Joakim Mörnefält, Kommunikationsdirektör på Svenska Spel.
Resultatet av Svenska Spels upphandling avseende mediebyråtjänster samt tjänster avseende SEA och SEO är nu klart. Den leverantör som tilldelas kontrakt inom anbudsområdet Mediebyråtjänster är OMD Sweden AB, och den leverantör som tilldelas kontrakt för anbudsområdet Tjänster för SEA och SEO för samtliga Svenska Spels varumärken är Iprospect AB
Martin Sundberg, Chef Media och Kommunikation på Svenska Spel
2016 har varit ett kanonår med nästan en miljonvinst per dag i snitt. En hel del att göra under fjolåret med andra ord. Att få vara med på våra miljonvinnares resa från första samtalet är alltid lika roligt och spännande. En stor del av samtalen handlar också om ett ansvar med utgångspunkt från våra vinnare och situationen som nybliven miljonär.
Pierre Jonsson, spel- och vinnarambassadör Svenska Spel
Jag minns bland annat den härliga Luleåvinnaren som tog hem en av årets tre drömvinster. Han beskrev känslan på bred norrländska, när han fick beskedet om att han vunnit 127 miljoner:
Pierre Jonsson, spel- och vinnarambassadör Svenska Spel
Det är jätteroligt med fler miljonvinster än 2015. Att Triss, Lotto och Stryktipset toppar miljonvinstlistan är inget överraskande då det är de största produkterna och favoriter hos våra kunder. Sett över 2016-års 52 Stryktipsomgångar, så är det häftigt att det gick ut hela 45 miljonvinster. Det är bara att lyfta på hatten för tipparkåren.
Pierre Jonsson, spel- och vinnarambassadör Svenska Spel
Tar man en titt på de tre län som kammat hem flest miljonvinster, så är det samma trio som under 2015. Stockholm, Västra Götaland och Skåne är vinstrikast sett till miljonvinster, vilket inte är så konstigt med tanke på att vi har väldigt många kunder i dessa tre län. Toppduon Stockholm och Västra Götaland har dessutom ökat på sina miljonvinster, med sexton respektive tolv, jämfört med föregående år.
Pierre Jonsson, spel- och vinnarambassadör Svenska Spel
Helårsresultatet landar på 4 866 MSEK. Vi avslutar helåret 2016 med ett godkänt resultat i en tuff konkurrens samtidigt visar vi att det går att kombinera tillväxt med spelansvar,
Lennart Käll, VD, Svenska Spel
Vi har en ledande marknadsposition med väl etablerade produkter, nöjda kunder och ett starkt digitalt erbjudande som möter kundernas efterfrågan på upplevelse. Vi står väl rustade inför framtidens möjligheter. Vårt fokus är tillväxt, men det ska ske med sunda intäkter,
Lennart Käll, VD, Svenska Spel
Kommunikation är, och kommer att vara, ett av våra viktigaste prioriterade områden och jag är därför mycket glad att kunna välkomna Joakim Mörnefält till Svenska Spel. Joakims breda erfarenhet inom kommunikation, strategi, varumärke, marknadsföring och hållbarhet från marknader i förändring, kommer att vara värdefull för att synliggöra Svenska Spel och det vi står för.
Lennart Käll, VD för Svenska Spel
Jag är oerhört glad över förtroendet och ser fram emot Sveriges mest spännande och utmanande kommunikationsjobb. Svenska Spel och spelmarknaden står inför en omreglering med nya spelregler vilket gör jobbet oerhört intressant och inspirerande.
Joakim Mörnefält
Vi har inlett ett projekt där vi undersöker problemspelande hos ungdomar i socialt utsatta miljöer, där vi tror att risken för utveckling av spelproblem kan vara hög. Dessutom förbereder vi just nu en undersökning av spelattityder och tidig utveckling av spelproblem hos ungdomar och unga vuxna i Malmö. För närvarande pågår också bearbetning av ett avslutat projekt om mobiltelefonbeteende och spelande, där vi lärt oss mer om beteendemönster och tecken på spelproblem hos ungdomar och yngre vuxna.
Anders Håkansson
Jag är glad att Sveriges första medicinprofessor i spelberoende nu har utsetts. De insatser som vi utformar för att förebygga missbruk och beroende ska alltid vila på kunskap. För att få den senaste kunskapen om spelberoende behövs det ny forskning, utnämningen idag möjliggör det.
Folkhälsominister Gabriel Wikström
För att förbättra det förebyggande arbetet mot spelproblem behövs nya vetenskapligt förankrade behandlingsstrategier och åtgärder. Med fördjupade kunskaper om spelberoende kan vi på Svenska Spel utveckla ännu bättre spelansvarsverktyg och fortsätta bidra till en sund utveckling av spelmarknaden i Sverige. Därför finansierar vi landets första professur i spelberoende.
Lennart Käll, vd på Svenska Spel
Som marknadsledare är det av största vikt att ligga i framkant gällande budskapsrelevans och kreativitet för att nå igenom bruset. Spelmarknaden står inför en omreglering och en spännande framtid väntar Svenska Spel. Vi är mycket nöjda med OMG som under snart 4 år visat sig vara en skarp partner och hoppas att vår framtida partner, oavsett vem det blir, vill fortsätta hjälpa Svenska Spel att sätta en hög standard i den nya spelmarknaden
Martin Sundberg, Chef Media och Kommunikation på Svenska Spel
- Vi ökar nettospelintäkterna för de tre första kvartalen jämfört med föregående år. Fotbolls-EM och ett utökat spelutbud inom sportspel var uppskattat av kunderna och bidrog till god försäljning under det tredje kvartalet. Under kvartalet såg vi även en positiv utveckling för framförallt Keno och Eurojackpot.
Lennart Käll, VD Svenska Spel
- Med drygt sex månader kvar till spelutredningen presenteras står Svenska Spel starkt rustat. För att ytterligare stärka spelupplevelsen satsar vi på innovation och har sökt tillstånd för ett antal nya spelformer såsom e-sport och fantasy sport
Lennart Käll, VD Svenska Spel
- Med lanseringen av vår nya Sponsringsriktlinje vill vi bana väg för nästa generations uppförandekod som ställer helt nya krav vad gäller mänskliga rättigheter. Vi delar också med oss till andra företag om våra erfarenheter av arbetet med Sponsringsriktlinjen, och hur man skall hantera frågor kring mänskliga rättigheter och mångfald i sin sponsring.
Zenita Strandänger, hållbarhetschef, Svenska Spel
- Vår avsikt är inte att detaljstyra förbunden i deras arbete med mänskliga rättigheter, men vi förväntar oss att de har frågan på sin agenda. Riktlinjerna innehåller inte “undvik” utan är snarare uppmaningar, och vi kommer regelbundet att föra en dialog med idrottsförbunden om vad riktlinjen i praktiken innebär för Svenska Spel och våra samarbetspartners.
Zenita Strandänger, hållbarhetschef, Svenska Spel
- Sverige kan bli bättre på att ännu tydligare ta ställning för mänskliga rättigheter i samband med internationella idrottsevenemang. Det är bra att Svenska Spel ställer nya krav på mänskliga rättigheter i idrottssammanhang och det är helt i linje med Svensk idrotts ideologi och arbete.
Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna
Vi är mycket nöjda med våra nuvarande byråer och hoppas att byråsverige vill fortsätta bidra till Svenska Spels arbete med att forma den nya spelmarknaden.
Marie Avander, tillförordnad Kommunikationsdirektör på Svenska Spel
Martin Bodensten, Ramböll Management Consulting.
Rapporten ger rekommendationer för hur Svenska Spel bör fortsätta att utveckla spelansvarsarbetet utifrån den stabila bottenplatta som redan finns.
Zenita Strandänger, hållbarhetschef Svenska Spel.
Vi vill bidra till en sundare spelmarknad genom att erbjuda attraktiva spel och tjänster på ett sunt och säkert sätt. Våra kunder ska känna sig trygga och säkra när de spelar hos oss och helt kunna koncentrera sig på spelupplevelsen. Våra verktyg hjälper kunden att själv hålla koll på sitt spelande, framtidens spelansvar behöver vara ännu mer individanpassat.
- Vi är stolta över att vara med och bidra till att forskning kring hur man förebygger spelberoende går framåt. Forskningen ger oss viktig information i vårt arbete med förebyggande åtgärder för att motverka spelproblem, och Forskningsdagen innebär att vi och andra får ta del av den nya fakta som kommit fram.
Zenita Strandänger, spelansvar & hållbarhet, Svenska Spel
- Forskningsrådet arbetar långsiktigt med att stödja unga forskare från olika universitet och högskolor. Det är med stor glädje som vi anordnar Forskningsdagen, inte minst för att ta del av vetenskapliga resultat men även för att synliggöra och dela kunskap om forskning inom spelberoende.
Sara Lindholm, ordförande Svenska Spels Forskningsråd
– Spelakademin är ett forum för spelbranschens aktuella ämnen och kunskapsutbyten, och jag ser fram emot två dynamiska dagar med många intressanta diskussioner kring årets tema ”Hur skapar vi tillsammans en hållbar spelmarknad?
Lennart Käll, VD på Svenska Spel
Vi ökar nettospelintäkterna totalt sett för första halvåret jämfört med föregående år. Dock ser vi ett tapp i tillväxt under framförallt maj vilket påverkade andra kvartalet negativt, från juni ser vi återigen tillväxt.
Lennart Käll, VD, Svenska Spel
Kanal Online, som står för merparten av vår tillväxt, ökade med 9 procent under andra kvartalet, varav försäljning via mobilen ökade med hela 53 procent. I juni lanserade vi en spelapp inför fotbolls-EM och den har redan laddats ned av över 170 000 personer. Vi ska fortsätta stärka kundrelationen ytterligare och öka innovationstakten genom att leverera nya upplevelser, nya produkter och tjänster där spel är till glädje för alla.
Lennart Käll, VD, Svenska Spel
– Han är ju pensionär och tycker att 27 miljoner räcker alldeles utmärkt för egen del
Pierre Jonsson
Jag ser fram emot att bli en del av den kulturen och tillsammans med alla andra kollegor bidra till att Svenska Spel fortsätter att utvecklas
Maria Z Furenmo
- Vi är oerhört glada över att handlingsprogrammet har blivit ett IQ-projekt. Det känns som ett bevis på att vi gör rätt. Förhoppningsvis kan vår modell bli en förebild för andra restauranger.
NIna Ehnhage, informationschef Casino Cosmopol
Vårt finansiella resultat visar att det går att kombinera tillväxt och spelansvar.
Lennart Käll, vd Svenska Spel
Bland våra kanaler går Online fortsatt starkt, spel i mobil och surfplatta ökade med 67 procent.
Lennart Käll, vd Svenska Spel
Höjdpunkterna 2015 var de tre Drömvinsterna som tillsammans gav över 370 miljoner kronor i vinst. Vi kan också konstatera att Lotto, för tredje året i rad, genererade flest miljonvinster.
Pierre Jonsson
Under 2015 visade vi på styrkan i vår strategi Upplevelse genom Ansvar. Efter en förväntad nedgång i intäkter 2014 då obligatorisk registrering av spel infördes, ser vi nu tillväxt. Såväl intäkter som resultat och lönsamhet förbättras. Svenska Spel står väl rustat för den kommande omregleringen av spelmarknaden.
Lennart Käll, vd Svenska Spel
Med det nya avtalet skapar vi förutsättningar för svensk handbolls utveckling och framtid på såväl landslags- som breddnivå. Tillsammans med Svenska Handbollförbundet för vi svensk handboll framåt.
Lennart Käll, vd Svenska Spel
Arbetet med bredd och mångfald parallellt med satsning på internationell toppnivå ges nu bra förutsättningar i och med det fortsatta samarbetet med Svenska Spel.
Christer Thelin, vd för Svenska Handbollförbundet
Vi strävar efter att våra kasinon ska vara så attraktiva som möjligt, men vi kompromissar inte med spelansvaret.
Per Jaldung, vd Casino Cosmopol
- Dealer-SM är vårt sätt att uppmärksamma en annorlunda och oerhört skicklig yrkeskår, som också utgör stommen i vår verksamhet. Våra dealers utför ett krävande och komplext arbete, som ställer stora krav på fingerfärdighet och stresstålighet och de måste vara oerhört snabba i huvudräkning.
Robert Jonhag, Kasinochef i Malmö
- Det här är inte bara en seger för mig, det är en seger för Sundsvall.
Stefan Frankl