Claudio Skubla ny förbundsdirektör i Svenska Taxiförbundet

Svenska Taxiförbundets styrelse valde idag ny förbundsdirektör. Det blir Claudio Skubla, Förbundets tidigare kommunikationschef och tillförordnade förbundsdirektör som tillträder tjänsten.

”Det är med stor glädje jag välkomnar Claudio Skubla till vår nya förbundsdirektör, en självklar rekrytering”, säger Svenska Taxiförbundets ordförande Peter Norman.

Claudio Skubla är 54 år och har sedan 2011 arbetat som kommunikationschef i Förbundet och sedan den 1 september i år som tillförordnad förbundsdirektör. Dessförinnan har han arbetat i Banverket, SL och ett antal konsultföretag specialiserade inom PR- och varumärkesfrågor.

"Claudio kan taxi och småföretagarnas villkor. Därtill vet han hur man driver branschfrågor och har ett bra kontaktnät i olika organisationer och i regeringskansliet. Jag ser fram emot att få samarbeta med honom för att ytterligare driva på en utveckling för taxinäringens bästa", säger förbundsordförande Peter Norman.

”Taxiföretagen bidrar positivt till samhället på många olika sätt. Samtidigt står den seriösa delen av taxinäringen inför tuffa utmaningar med pressad ekonomi och konkurrens från aktörer som ständigt hittar nya sätt att kringgå svensk lagstiftning. Att arbeta för en sund och blomstrande taxinäring är angeläget och jag är otroligt taggad för mitt uppdrag”, säger Claudio Skubla.

Kontaktinformation:

Peter Norman
Förbundsordförandet
072 720 22 04

Claudio Skubla
Förbundsdirektör
0736 35 02 25

Svenska Taxiförbundet företräder Sveriges taxiföretag. Bakom oss står nära 230 beställningscentraler med 4 500 anslutna taxiföretag och cirka 9 000 fordon, vilket motsvarar cirka 70 procent av taxibranschen. Förbundets uppgift är att arbeta aktivt för att öka taxinäringens anseende och attraktionskraft och att bevaka branschens intressen genom att föra dess talan i dialog med myndigheter och politiker. Konkurrens på lika villkor och ett ökat miljö- och trafiksäkerhetsarbete i branschen, är exempel på frågor som Förbundet driver. Vi har också tagit en aktiv roll i kollektivtrafikbranschens arbete med syfte att öka andelen kollektivtrafik och därmed bidra till en hållbar tillväxt för Sverige.

Taggar:

Prenumerera