Färsk rapport visar: Taxi kan ge mer kollektivtrafik för pengarna

Stora bussar som kör tomma på vissa linjer och vissa tider är dyrt. Mindre fordon och smartare upphandlingar kan ge mer kollektivtrafik för pengarna. Det visar en färsk studie av Kalmar Länstrafiks satsning på anropsstyrd trafik.

Taxi kan ge mer kollektivtrafik för pengarna. Det visar en färsk studie av Kalmar Länstrafiks satsning på anropsstyrd trafik. Medan en buss i linjetrafik har en rörlig kostnad om 25 kr/km, kostar ett mindre anropsstyrt fordon enbart 15 kr/km och då enbart då det är i trafik.

- I stora delar av landsbygden rullar stora bussar med enstaka passagerare. Även i storstadstrafik går bussarna nästan tomma utanför rusningstid. Det är inte samhällsekonomiskt vettigt. Inte heller bra om vi ska klara målet om ett fördubblat kollektivtrafikresande, säger Per Juth, förbundsdirektör i Svenska Taxiförbundet.

En satsning på bättre regional service med anropsstyrd trafik skulle sannolikt leda till att många familjer, som idag äger flera bilar, kan klara sig med bara en enda bil. Stora bussar som fraktar luft i brist på resenärer kan ersättas med anropsstyrd taxi i linjetrafik. Taxi kan även användas till att mata fram till stomlinjer som då kan rätas ut och göras effektivare med kortare restider som följd.

- Upphandlarna måste börja tänka och handla funktion istället för fordon. En ny syn på taxi och kollektivtrafik är den enda framkomliga vägen om vi ska kunna öka resandet med kollektivtrafiken i stad och landsbygd och därtill få mer kollektivtrafik för pengarna, säger Per Juth.

Studien är genomförd av HUI Research på uppdrag av Svenska Taxiförbundet och bygger på underlag från Kalmar Länstrafik. Hela rapporten kan laddas ner här: http://www.taxiforbundet.se/media/80181/rapport_hui__2015__-_anropsstyrd_trafik_-_flexibel_kollektivtrafik_i_lan....pdf

Claudio Skubla
Kommunikationschef
0736 35 02 25
claudio.skubla@taxiforbundet.se

Svenska Taxiförbundet företräder Sveriges taxiföretag. Bakom oss står nära 230 beställningscentraler, vilket motsvarar cirka 70 procent av taxibranschen.

Taggar:

Prenumerera