Kammarrätten sänder fel signaler om Uberpop

Kammarrätten har bestämt att två tidigare dömda uberpop-förare slipper att få sina taxiförarlicenser indragna. Kammarrätten motiverar beslutet med att passagerarnas säkerhet inte var i fara.

- Kammarrätten begår ett stort tankefel. Det sänder fel signal till alla som kämpar med att följa lagar och regler, säger Claudio Skubla, Svenska Taxiförbundet.

Tingsrätten har fram tills idag dömt cirka 80 Uberpop-förare och fastslagit att Uberpop var en olaglig tjänst. Men i ett nytt domslut med anledning av en överklagad dom har kammarrätten bestämt att två tidigare dömda förare endast behöver varnas. Detta innebär att förarna slipper att få sina taxiförarlicenser indragna. Kammarrätten motiverar beslutet med att passagerarnas säkerhet inte var i fara. Här begår kammarrätten ett stort tankefel.

Kammarrätten borde ha tagit hänsyn till det ekonomiska fusk som möjliggjordes av den olagliga verksamheten. Uberpop var framförallt ett hotande samhällsekonomiskt problem snarare än ett trafiksäkerhetsproblem. Skattupplägget ledde inte bara till snedvriden konkurrens, det satte också vårt skattesystem ur spel och hotade därför på sikt välfärdsstaten. Det var på denna punkt som hela samhället reagerade starkt och utkrävde ansvar.

- Fusket med taxitrafiktillståndet var allvarligt, men det ekonomiska fusket var allvarligare. Därför är det fel att kammarrätten låter fuskarna komma undan. Det sänder fel signal till alla som kämpar med att följa alla lagar och regler. Kammarrätten borde tänka på detta, säger Claudio Skubla, förbundsdirektör, Svenska Taxiförbundet.

Mer fakta om Uberpop via länken: http://taxiforbundet.se/media/90485/rapport_uberpop_en_fraga_om_skatt.pdf

Kontaktinformation:

Claudio Skubla
Förbundsdirektör
Svenska Taxiförbundet
0736 35 02 25
claudio.skubla@taxiforbundet.se

Svenska Taxiförbundet företräder Sveriges taxiföretag. Bakom oss står nära 230 beställningscentraler, vilket motsvarar cirka 70 procent av taxibranschen. Konkurrens på lika villkor och ett ökat miljö- och trafiksäkerhetsarbete i branschen, är exempel på frågor som Förbundet driver. Vi har också tagit en aktiv roll i kollektivtrafikbranschens arbete med syfte att öka andelen kollektivtrafik och därmed bidra till en hållbar tillväxt för Sverige.

Taggar:

Om oss

Svenska Taxiförbundet företräder Sveriges taxiföretag. Bakom oss står nära 230 beställningscentraler, vilket motsvarar cirka 70 procent av taxibranschen. Förbundets uppgift är att arbeta aktivt för att öka taxinäringens anseende och attraktionskraft och att bevaka branschens intressen genom att föra dess talan i dialog med myndigheter och politiker. Konkurrens på lika villkor och ett ökat miljö- och trafiksäkerhetsarbete i branschen, är exempel på frågor som Förbundet driver. Vi har också tagit en aktiv roll i kollektivtrafikbranschens arbete med syfte att öka andelen kollektivtrafik och därmed bidra till en hållbar tillväxt för Sverige.

Prenumerera