Redovisningscentraler ska hjälpa de seriösa företagen

Sedan 1 maj 2017 måste samtliga taxibilar i Sverige föra över uppgifter från taxametern till en redovisningscentral. Tack vare den hämtade informationen från varje enskild taxameter kommer Skatteverkets skattekontroller att underlättas. Svenska Taxiförbundet har arbetat för lagändringen i mer än drygt femton år och är positivt till att rapporteringen äntligen påbörjats.

- Vi är glada att lagen äntligen har trätt i kraft. Förbundet har länge arbetat för att värna om de seriösa företagarna inom den svenska taxinäringen. Införandet av redovisningscentraler ger möjligheten att beskattning och konkurrens kan ske på lika villkor, kommenterar förbundsdirektör Claudio Skubla.

Transportstyrelsen tar hand om registret över redovisningscentralerna, medan Swedac har ackrediterat Research Institutes of Sweden, RISE, för att certifiera redovisningscentralerna. Enligt Transportstyrelsens hemsida om läget 1 maj är endast en redovisningscentral godkänd än så länge, men att flera ansökningar handläggs just nu.

Enligt Transportstyrelsen kommer man till en början främst att arbeta för att tekniken ska fungera. Det innebär inledningsvis att uteblivna överföringar av taxameteruppgifter till redovisningscentraler inte kommer att leda till ett återkallat tillstånd. Skatteverket kommer att fortsätta med sin kontroll av taxiföretag med de rutiner som finns till dess att redovisningscentralerna börjar ta emot taxameteruppgifter. 

Kontaktinformation:

Claudio Skubla
Förbundsdirektör
Svenska Taxiförbundet
0736 35 02 25
claudio.skubla@taxiforbundet.se

Hanna Hägglöf
Kommunikationsansvarig
Svenska Taxiförbundet
0724 02 69 55
hanna.hagglof@taxiforbundet.se


Svenska Taxiförbundet företräder Sveriges taxiföretag. Bakom oss står nära 230 beställningscentraler, vilket motsvarar cirka 70 procent av taxibranschen. Konkurrens på lika villkor och ett ökat miljö- och trafiksäkerhetsarbete i branschen, är exempel på frågor som Förbundet driver. Vi har också tagit en aktiv roll i kollektivtrafikbranschens arbete med syfte att öka andelen kollektivtrafik och därmed bidra till en hållbar tillväxt för Sverige.

Taggar:

Om oss

Svenska Taxiförbundet företräder Sveriges taxiföretag. Bakom oss står nära 230 beställningscentraler, vilket motsvarar cirka 70 procent av taxibranschen. Förbundets uppgift är att arbeta aktivt för att öka taxinäringens anseende och attraktionskraft och att bevaka branschens intressen genom att föra dess talan i dialog med myndigheter och politiker. Konkurrens på lika villkor och ett ökat miljö- och trafiksäkerhetsarbete i branschen, är exempel på frågor som Förbundet driver. Vi har också tagit en aktiv roll i kollektivtrafikbranschens arbete med syfte att öka andelen kollektivtrafik och därmed bidra till en hållbar tillväxt för Sverige.

Prenumerera