• news.cision.com/
  • Sveriges Annonsörer/
  • Annonsörer, mediebyråer och mediehus går samman: Nytt branschinitiativ ska skapa standarder och gemensamma riktlinjer för medieköp

Annonsörer, mediebyråer och mediehus går samman: Nytt branschinitiativ ska skapa standarder och gemensamma riktlinjer för medieköp

Report this content

Nu inleder Sveriges Annonsörer och några av Sveriges största annonsköpare, mediehus och mediebyråer ett historiskt samarbete för att utveckla standarder och riktlinjer för medieköp i Sverige. Målet är att underlätta för annonsörer att planera och utvärdera marknadsinvesteringar samt att ge mediebyråer och mediehus bättre förutsättningar för sitt arbete. Projektet sker inom ramen för det globala initiativet ”Cross Media Measurement”.

– Detta är en kraftsamling och ett historiskt samarbete för att komma tillrätta med en av branschens stora utmaningar. Vi är glada att vi har med oss starka partners och flera av Sveriges största medieköpare i detta projekt, då det är avgörande för att nå framgång. Vi måste hitta lösningar tillsammans, och säkerställa att de gör nytta för alla parter. Med coronakrisen när varumärken, byråer och medier har det tufft ser vi det som viktigare än någonsin att skapa ordning och trygghet kring medieköp, säger Hanna Riberdahl, vd på Sveriges Annonsörer.

I dag saknas enhetlighet för definition av medievalutor, vilket gör det svårt att jämföra olika kanaler och format med varandra. Det i sin tur gör det svårt att uppskatta effekten av samt planera och utvärdera marknadsinvesteringar. En viktig förklaring är alla nya mediekanaler och annonsformat – och olika sätt att mäta effekt – som uppstått i och med digitaliseringen.

Ramverket för det svenska projektet är ”Cross Media Measurement” som lanserades hösten 2019 av den internationella annonsörorganisationen World Federation of Advertisers, WFA. Initiativet drivs som ett samarbete mellan nationella medlemsorganisationer, annonsörer, medier, undersökningsföretag och utvalda experter.

Syftet är att utveckla ett nytt globalt ramverk för mätmetoder, där marknadens aktörer har samsyn kring vilka mått och valutor som bör användas och rapporteras i samband med medieköp på ett likvärdigt sätt så att man kan jämföra investeringar mellan olika medieslag.

Cross Media Measurement Sverige ska ge annonsköpare bättre möjligheter att planera och utvärdera sina reklaminvesteringar. Det ska också bli enklare för mediebolagen att visa vad köparen får, och mediebyråerna ska få bättre verktyg att visa skillnaderna mellan olika typer av annonsköp.

Det krävs ordning och reda och tydliga standarder och definitioner för att vi ska kunna säkerställa kvaliteten i annonsmiljöerna. Vi behöver reda ut hur kostnad vs värde skiljer sig åt mellan olika kanaler så att det blir möjligt att jämföra dem med varandra. Att annonsörer, mediebyråer och mediekanaler har samsyn kring vad man köper och säljer är avgörande för att skapa trygghet och förtroende kring medieköp, säger Per Carleö, Volvo Cars, en av de annonsörer som är engagerade i projektet.

Partners i projektet är Sveriges Annonsörer, JCDecaux och TV4:

Vi som jobbar med utomhusmedia har gemensamt investerat stora pengar i enhetliga valutor för medieslaget, både i Sverige och på andra marknader för att annonsörerna ska känna sig trygga i vad de köper. Genom att delta i det svenska initiativet för Cross Media Measurement vill vi bidra till attdet blir lättare för köparna att se hur många man når tvärs över alla medieslag, säger Magnus Heljeberg, JCDecaux.

Tv-branschen i Sverige har alltid arbetat hårt för att leverera enhetlig valuta för annonsköp i tv, för att köpare och säljare ska ha gemensamma siffror att luta sig mot. Genom att vi nu arbetar fram en standard för alla medieslag kan vi bidra till att det blir ännu tydligare och bättre, för alla parter. Vi ser fram emot att skapa en enhetlig standard i Sverige, säger Malin Häger, TV4.

Resultatet av Cross Media Measurement-initiativet kommer att presenteras under nästa år.

Deltagare i projektet:
Peter Mackhé, Sveriges Annonsörer
Fredrik Hallberg, Polarsken Consulting
Sofie Westerberg, Scream Mediabyrå
Christoffer Rönnblad, McDonald’s
Per Carleö, Volvo Cars
William Sävblom, ICA
Karl-Oskar Tjernström, Samsung
Michael Grimborg, Synsam
Kristoffer Stenqvist, KRY
Pirjo Svedberg, MMS
Yvonne Pernodd, Kantar Sifo
Mats Rönne, Outdoor Impact
Charlotte Thür, IAB
Tobias Lindberg, TU
Daniel Eriksson, Sveriges Mediebyråer
Jochum Forsell, Hear Mediabyrå
Neil Eddleston, JCDecaux
Mikael Ekelöf, TV4

Partners:
TV4, Malin Häger
JCDecaux, Magnus Heljeberg
Sveriges Annonsörer, Hanna Riberdahl
 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Hanna Riberdahl, vd Sveriges Annonsörer
hanna.riberdahl@annons.se
0702-29 66 90

Peter Mackhé, medieexpert Sveriges Annonsörer 
peter.mackhe@annons.se
0705-36 90 04

Om Sveriges Annonsörer:
Sveriges Annonsörer har funnits sedan 1924. Vi är den enda intresseorganisationen som är exklusiv för annonsörer/köpare av marknadskommunikation. Ett medlemskap hos oss ger alla anställda på marknadsavdelningen tillgång till konkreta verktyg och en bred kunskapsbank.


I våra nätverk finns cirka 5000 branschkollegor att utbyta kunskap med – ett förlängt marknadsteam helt enkelt. Våra verktyg stärker en marknadsförares roll, smidigt och lättillgängligt. Vi är ett stöd för en ansvarsfull marknadsföring som ger effekt.

Effekt är vår huvudfråga, vi driver tre branschinitiativ som fokuserar på effekt för att säkerställa att vi ger branschen och bra verktyg för att kunna skapa effektfull marknadsföring.
Läs gärna mer på www.annons.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Snabbfakta

Nu inleder Sveriges Annonsörer och några av Sveriges största annonsköpare, mediehus och mediebyråer ett historiskt samarbete för att utveckla standarder och riktlinjer för medieköp i Sverige. Målet är att underlätta för annonsörer att planera och utvärdera marknadsinvesteringar samt att ge mediebyråer och mediehus bättre förutsättningar för sitt arbete. Projektet sker inom ramen för det globala initiativet ”Cross Media Measurement”.
Twittra det här

Citat

Detta är en kraftsamling och ett historiskt samarbete för att komma tillrätta med en av branschens stora utmaningar. Vi är glada att vi har med oss starka partners och flera av Sveriges största medieköpare i detta projekt, då det är avgörande för att nå framgång. Vi måste hitta lösningar tillsammans, och säkerställa att de gör nytta för alla parter. Med coronakrisen när varumärken, byråer och medier har det tufft ser vi det som viktigare än någonsin att skapa ordning och trygghet kring medieköp.
Hanna Riberdahl, vd på Sveriges Annonsörer
Det krävs ordning och reda och tydliga standarder och definitioner för att vi ska kunna säkerställa kvaliteten i annonsmiljöerna. Vi behöver reda ut hur kostnad vs värde skiljer sig åt mellan olika kanaler så att det blir möjligt att jämföra dem med varandra. Att annonsörer, mediebyråer och mediekanaler har samsyn kring vad man köper och säljer är avgörande för att skapa trygghet och förtroende kring medieköp.
Per Carleö, Volvo Cars
Vi som jobbar med utomhusmedia har gemensamt investerat stora pengar i enhetliga valutor för medieslaget, både i Sverige och på andra marknader för att annonsörerna ska känna sig trygga i vad de köper. Genom att delta i det svenska initiativet för Cross Media Measurement vill vi bidra till attdet blir lättare för köparna att se hur många man når tvärs över alla medieslag.
Magnus Heljeberg, JCDecaux
Tv-branschen i Sverige har alltid arbetat hårt för att leverera enhetlig valuta för annonsköp i tv, för att köpare och säljare ska ha gemensamma siffror att luta sig mot. Genom att vi nu arbetar fram en standard för alla medieslag kan vi bidra till att det blir ännu tydligare och bättre, för alla parter. Vi ser fram emot att skapa en enhetlig standard i Sverige.
Malin Häger, TV4