Dela

Kontakt

 • Tero Marjamäki

  Pressansvarig


  Klara Östra Kyrkogata 2B Box 1327 111 83 Stockholm
  08-545 252 30
  073 653 71 36
  http://annons.se
 • Citat

  Att varumärken tar ett ansvar för miljön har blivit allt viktigare och konsumenter har också börjat ställa krav på att varumärken tar ett miljöansvar. Som varumärke har ett hållbarhetstänk blivit en affärskritisk del
  Ulf Hermansson Samell, marknadschef på Sveriges Annonsörer
  Vi ställer oss positiva till förslaget och att branschens samtliga aktörer får samma villkor att förhålla sig till
  Anders Ericson, vd på Sveriges Annonsörer
  Det är idag ett högt reklamtryck från spelbolag i ett begränsat antal tv-och radio-kanaler. Det sker en kapprustning från bolagen som successivt ökat sina marknadsföringsinsatser de senaste åren. Omregleringen torde innebära att spelbolagen också ändrar om i sin marknadsföring och sprider ut reklamen i fler kanaler
  Anders Ericson, vd på Sveriges Annonsörer
  Det har varit ett tufft arbete där vi både varit frustrerade, glada och sura i arbetsprocessen, något som också bidragit till att utveckla appen till perfektion
  säger en känslosam Ulf Hermansson Samell, marknadschef på Sveriges Annonsörer
  Vi måste ha mediekanaler som vi som annonsörer kan lita på och känner oss säkra att annonsera i. Google och Youtube är stora och i många fall effektiva kanaler, där stora delar av Sveriges befolkning befinner sig, men jakten på räckvidd kan inte gå utöver tryggheten i att veta att ens varumärke syns i en bra miljö
  Ulf Hermansson Samell, marknadschef på Sveriges Annonsörer
  AdDay är något helt annat än ett vanligt branschevent och jag ser mycket fram emot årets AdDay där vi kommer att få inspireras av allt från börsbolag till start-uper som bryter ny mark med premiumprodukter
  Ulf Hermansson Samell, marknadschef på Sveriges Annonsörer
  Vi har utvärderat flera leverantörer under två års tid, med fokus på prestanda, användarvänlighet och transparens. Med Match2One känner vi att vi har träffat helt rätt. Verktyget är enkelt att använda, man får en fullt transparent rapportering utan dolda avgifter och de har också bevisat starka resultat på svenska marknaden
  Ulf Hermansson Samell, marknadschef på Sveriges Annonsörer
  Vår vision är att demokratisera automatiserad handel av digitala annonsutrymmen. Plattformen bygger på AI och maskininlärning, vilket skapar höga resultat och gör det lätt för annonsörer att komma igång och använda verktyget. Programmatisk annonsering är mer än bara ett effektivt sätt att köpa annonser på, det är också ett verktyg för att samla viktiga insikter och data om användare. Det råder en kunskapsbrist inom programmatisk annonsering och talangpoolen är väldigt begränsad i Sverige. Tillsammans med Sveriges Annonsörer vill vi stärka svenska bolag genom att erbjuda full kontroll över deras annonsbudget och data
  Mikael Kreuger, VD och medgrundare Match2One
  Även om Sverige ligger långt fram när det kommer till synlighet är det långtifrån bra och vi måste höja standarden. Det är en självklarhet att få maximalt ut av sina investeringar och bara betala för det faktiska utrymmet man fått
  Ulf Hermansson Samell, marknadschef på Sveriges Annonsörer
  Spelbolagen har ökat sina investeringar stadigt och stärker sina positioner inför den kommande omregleringen. Framförallt ökade bolagen sina reklaminvesteringar i breda kanaler som TV och utomhus, men även på internet där deras affär finns
  Tero Marjamäki, pressansvarig på intresseorganisationen Sveriges Annonsörer
  Falsk reklam har kommit att bli en del av konsumenternas verklighet och det är ett fenomen som påverkar såväl reklamen generellt men i synnerhet kanalerna och annonsörerna negativt. En ökad misstänksamhet leder till att det blir än svårare för reklamen att nå igenom
  Tero Marjamäki, pressansvarig på intresseorganisationen Sveriges Annonsörer
  I djupintervjuer med annonsörer framkommer det att det finns en låg, alternativt ingen, beredskap mot denna typ av reklam. Antingen har man inte funderat över fenomenet eller ser det inte som problem. De som uppger att de reflekterat över den falska reklamen menar att det kan framförallt påverka deras val av kanal och betalsystem
  Peter Westerståhl, analytiker på Icebreak
  Det har gått ett och ett halvt år sedan KO stämde Kissie och Tourn, vilket är en ganska lång tidsperiod när vi talar utveckling i sociala medier. Det kan tänkas att ”sponsored post” var en främmande fågel för några aktörer hösten 2016 men idag känns uttrycket vedertaget. Domstolen konstaterar att det inte finns något krav på att marknadsföring ska innehålla ett särskilt begrepp för reklammarkering. Det är tillräckligt att det framgår tydligt genom exempelvis layouten. Att låsa branschen vid specifika uttryck, såsom ”reklam” och ”annons”, är att göra konsumenterna en otjänst
  Tobias Eltell, förbundsjurist på Sveriges Annonsörer
  Vi delar utredningens åsikt kring att dagens lagstiftning är tillräcklig. Vi anser att den självreglering som finns idag fungerar och den går på flera punkter också längre än befintlig lagstiftning
  Tobias Eltell, förbundsjurist, Sveriges Annonsörer
  det är bra att utredningen lyfter fram hela branschens ansvar och i synnerhet att mellanhänder inte ska lämnas vid sidan av. Vi anser också att det är bra det sätts fokus på tydliga reklammarkeringar i sociala medier. Vi ser fram emot att samtala med Konsumentverket och branschen i dessa och andra frågor
  Tobias Eltell, förbundsjurist, Sveriges Annonsörer
  Nytt år, nya vanor, brukar det heta. Sett till undersökningen ser det ut att stämma till viss del när det kommer till vår användning av sociala medier. Facebook har en stark ställning, men tillväxten har mattats av, och framförallt är det kvinnor som planerar att dra ned sin användning medan Linkedin är kanalen där flest överväger att öppna konto samt öka sin användning
  Tero Marjamäki, pressansvarig på Sveriges Annonsörer
  Moderaterna har gått om Socialdemokraterna gällande exponering och vi får se om det håller i sig till valet. Politik väcker ett stort engagemang bland privatpersoner men det är även viktigt att partierna sätter en långsiktig kommunikationsplan i sociala medier för att nå ut med sin politik
  Mia Lekberg, vd på M-Brain
  Det har varit ett intensivt politiskt nyhetsår, och nästa år kommer bli minst lika intensivt då det dessutom är val i september. Samtidigt är det ett större brus i traditionella och sociala medier så det ska bli intressant att se vem som vinner valet i spalterna och hos svenska folket
  Tero Marjamäki, pressansvarig på Sveriges Annonsörer
  Varumärket Facebook dominerar medieutrymmet under 2017 och även Twitter och Instagram ligger på topp tre. Detta återspeglar hur sociala medier känslomässigt påverkar oss. Det är också intressant att de mer traditionella kanalerna ofta hänvisar till dialoger och händelser i våra sociala medier
  Mia Lekberg, vd på M-Brain
  Utöver sociala medier och politiska partier är det svenska varumärken som på ett eller annat sätt berör vår vardag som engagerar oss och media, såsom ICA, H&M och IKEA
  Tero Marjamäki, pressansvarig på Sveriges Annonsörer
  KO menar ju att ”Kissie” inte har reklammarkerat, eller reklammarkerat undermåligt, samt inte angivit avsändaren av reklambudskapet. ”Kissie” å sin sida menar att det är tydligt att hennes budskap är reklam samt att de reklamidentifieringsbegrepp hon använt är relevanta för den målgrupp som följer henne (personer mellan 20 och 30 år)
  Tobias Eltell, förbundsjurist, Sveriges Annonsörer
  Vi på Sveriges Annonsörer ställer oss positiva till att man backat från det ursprungliga förslaget att Stockholms stad ska ha egna etiska riktlinjer vid sidan av branschens att förhålla sig till och göra bedömningar innan reklamen satts upp. Vi välkomnar att man istället bestämt sig för att använda sig av Reklamombudsmannens bedömningar. Här finns ju mindre utrymme för godtyckliga bedömningar eftersom RO har skapat en solid praxis. Godtyckliga bedömningar kopplade till en 24 timmars regel skulle bli väldigt rättsosäkert för annonsörerna
  Anders Ericson, vd, Sveriges Annonsörer
  Det finns oklarheter i beslutet som lämnar det öppet för tolkning om de i fall till fall kommer gå emot RO:s bedömningar eller ej, och hur man kommer ta beslutet att begära nedtagning av reklamen. Det finns redan en upparbetad praxis i dag och den bör följas. Det är vidare olyckligt om vi får regionala skillnader i hur reklam bedöms. Reklam bör granskas på samma grunder oavsett var i landet den finns. Vi ser fram emot en öppen och konstruktiv dialog med Trafiknämnden där vi genom RO upprätthåller arbetet för ett reklamklimat utan sexistisk och könsdiskriminerande reklam
  Anders Ericson, vd, Sveriges Annonsörer
  Julhandeln slår nya rekord – och tycks också bli längre. Många butiker julpyntar redan i september, det kompletterat med försäljningshelger som ”Black Friday” och mellandagsrean gör att annonsörernas julförsäljning blir alltmer flerkampanjbaserad
  Tero Marjamäki, pressansvarig på Sveriges Annonsörer
  Det finns i dag en osäkerhet kring podcasts och hur många faktiska lyssnare de faktiskt har. Det vill vi råda bot på med poddindex.se.
  Anders Ericson, vd på Sveriges Annonsörer
  Jag ser det som essentiellt för branschens utveckling och trovärdighet att vi så korrekt som möjligt kan presentera lyssningsstatistiken för olika poddtitlar. För oss är det självklart att delta med våra räckviddssiffror
  Sveriges Radios innovationsdirektör Simon Gooch
  Ensam är inte starkt. Därför är det ett stort framsteg att vi tillsammans med Sveriges största ljudaktörer nu kan presentera en gemensam och pålitlig mätningsmetod som förhoppningsvis får fler annonsörer att upptäcka ljudreklamens genomslagskraft i podcastmediet.
  Fredrik Hermansson, försäljningschef Acast
  Podcastlyssningen växer kraftigt men har saknat transparent och konsekvent publikmätning. Det är en global problematik som hämmar den kommersiella tillväxten i mediet men också ett högst lokalt problem som skapat osäkerhet på den svenska marknaden
  Mattias Björkman, Head of digital business development, Bauer Media
  För att podcast skall värderas rätt och på ett trovärdigt sätt är vi glada för att ha nått fram till ett gemensamt värderingssystem. Detta ger oss som bransch gemensamma konkurrensförutsättningar och marknadens investeringar en solid valuta att förhålla sig till
  Martin Backman, Sales Director Radio, MTG Sverige
  Årets 100-wattare kommer att bli en kväll att minnas. Vi kommer att serveras en riktig festmåltid komponerad av Tommy Myllymäki, och med Renée Nyberg och David Hellenius som programledare känns uppsättningen komplett
  Ulf Hermansson Samell, ansvarig för 100-wattaren
  Studier visar att de vi har mest tilltro till när det kommer till uttalanden är experter, vilket Leif GW Persson personifierar. Han är dessutom väldigt folkkär och jag tror folk är nyfikna på hur han hade varit som reklamfigur
  Ulf Hermansson Samell, marknadschef på Sveriges Annonsörer
  Jag tror att Volvo har en alldeles speciell plats i svenska folkets hjärtan, vilket blir tydligt i denna undersökning
  Per Carleö, marknadsdirektör på Volvo
  Vi kan se att varumärkesarbetet blir allt viktigare, speciellt när det handlar om produkter som man inte köper så ofta. Att bygga ett varumärke tar tid, därför är det imponerande att se att Volvo är så överlägset gillat av svenska folket i denna undersökning, men också intressant att se att uppstickaren Tesla kommer på delad tredjeplats
  Tero Marjamäki, pressansvarig på Sveriges Annonsörer
  När det kommer till alkoholreklam skiljer den sig en del från vanlig reklam då det är en reglerad marknad. Reklamen har inte samma roll här som när det kommer till andra produkter. Vår analys är att reklamen istället fyller en större roll för image/branding, det vill säga att långsiktigt positionera sig för och mot sin målgrupp och bygga en kännedom
  Ulf Hermansson Samell, marknadschef på Sveriges Annonsörer.
  I och med att bloggares trovärdighet hos sina följare i regel är hög, förändras inte tilliten till innehållet om det framkommer tydligt att det rör sig om ett sponsrat innehåll, tvärtom kan tydliga annonsmarkeringar stärka förtroendet för en blogg
  Lin Eriksson Nordström, chef för digitala medier på Sveriges Annonsörer och expert på marknadsföring genom influencers.
  Om bloggaren får ersättning för att skriva om en produkt eller tjänst ska det framgå tydligt och direkt
  Tobias Eltell, förbundsjurist hos Sveriges Annonsörer.
  – Reklam ska vara laglig, korrekt och inte minst ansvarsfull. Att märka ut att reklamen är redigerad ser vi som positivt och att man är öppen mot konsumenterna att man talar om att en bild är retuscherad. Vi välkomnar denna transparens så att man som konsument kan bilda sig en egen uppfattning om reklamen med vetskapen att reklamen har manipulerats
  Ulf Hermansson Samell, marknadschef på Sveriges Annonsörer
  Det var väldigt nervöst att pröva något helt nytt och göra om något helt från grunden som vi gjorde, men det föll väldigt väl ut och känslan är att formatet ligger helt rätt i tiden
  Ulf Hermansson Samell, marknadschef på Sveriges Annonsörer
  AdDay blev något helt annat än ett vanligt branschevent och det ska bli kul att få göra om samma resa igen. Vi lyckades få hit otroligt spännande inspiratörer och siktar på att få till en minst lika stark line-up nästa år. Drömgästen vore en riktigt stor internationell kändis med spännande story som man kan lära och inspireras av
  Ulf Skarin, redaktör AdDay
  Ett avtal är inte en garanti mot samarbetshaverier men det finns ändå en poäng att komma överens om och understryka vissa förutsättningar för samarbetet, saker man går igenom innan samarbetet. Anlitar man ett influencerföretag så har detta ett visst ansvar för sitt stall och de influencers de tillhandahåller annonsören. Ansvarsbilden ser med andra ord annorlunda ut.
  Tobias Eltell, förbundsjurist hos Sveriges Annonsörer
  De dippar som tidigare synts under ledigheter är numera nästan helt borta, i och med att all större del av internetanvändandet sker via mobilen. Var vi är tycks i allt mindre grad påverka vårt surfbeteende
  Peter Mackhé, chef för KIA-index
  Mode och Skönhet är en av de kategorier som har påverkats mycket starkt av digitaliseringen och sociala influencers framfart. De traditionella medierna har en fortsatt stark ställning digitalt men bloggnätverk och medier med `Digital Natives´ har ett stort inflytande
  Peter Mackhé, chef för KIA-index
  Vi är oerhört stolta över årets jurysammansättning och hoppas juryn kommer få många bidrag att jobba med. Det görs fantastiskt mycket bra och kreativ kommunikation och det är viktigt att denna lyfts fram för att visa på de goda exemplen, inspirera och föra branschen framåt. 100-wattaren är unik och extra viktig då det behövs både kreativ höjd och bevisad stor effekt för att belönas som kommunikation som har fungerat av juryn
  Ulf Hermansson Samell, ansvarig för 100-wattaren
  Reklam i sociala medier kan vara väldigt effektivt då annonsörer har möjlighet att nå specifika målgrupper, men alltför mycket reklam och irrelevant reklam kan ha motsatt effekt. Sociala medier konsumeras också mycket i mobilen, något som många ser som privat och det ställer extra krav på att reklamen är bra och relevant
  Tero Marjamäki, pressansvarig på Sveriges Annonsörer
  Sociala medier har blivit en stor del av vårt dagliga liv, vilket vi inte är villiga att lägga åt sidan under semestern. Likaså tycks suget efter nyheter hålla i sig även under ens lediga tid
  Tero Marjamäki, pressansvarig på Sveriges Annonsörer
  Reklamen möjliggör det mesta som vi tar för givet i dag. Därför är vi oroade över utvecklingen när allt fler värjer sig mot reklamen på olika sätt. Vi vill vara en motkraft till den negativa inställning till reklam som finns i samhället och genom detta initiativ hoppas vi kunna skapa dialog och öka förståelse för reklamens roll
  Anders Ericson, VD på Sveriges Annonsörer
  Många har starka åsikter kring reklam, så vi hoppas att svenska folket tar tillfället i akt och delar med sig av sina åsikter och tankar
  Anders Ericson, VD på Sveriges Annonsörer
  Det finns en stor potential i retargeting men undersökningen visar att den potentialen inte utnyttjas fullt ut. Detta innebär att inställningen till reklamen blir överlag negativ och detta kan påverka dess effekt
  Peter Bryngelsson, ansvarig för Demoskops erbjudande inom varumärke och kommunikation
  Det här är oroväckande siffror som vi som bransch måste ta till oss. Att vi skapar reklam som är efterhängsen och irriterar spär på reklamtröttheten som finns. Reklamen online måste bli smartare och mer relevant
  Anders Ericson, VD på Sveriges Annonsörer
  Apple har haft en ikonstatus sedan de lanserade Iphone. Men i takt med att konkurrenter kommer med jämbördiga alternativ ser gapet ut att minska när det kommer till varumärkespreferens
  Tero Marjamäki, pressansvarig på Sveriges Annonsörer
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp