Citat

Vi vet att konsumenter och forskare tycker att reklam och kommunikation har en viktig roll för att kunna bidra till att skapa beteendeförändringar som snabbar på klimatomställningen. Men samtidigt saknar konsumenterna förtroende för hur företagen kommunicerar kring sitt klimatarbete idag. Ska vi nå klimatmålen krävs att marknads- och kommunikationsbranschen är med och bidrar på ett proaktivt sätt, men idag ses vi mer som en del av problemet än en del av lösningen. Detta vill vi ändra! Därför startar vi detta unika samarbete mellan marknad – och kommunikationsbranschens organisationer under namnet CommToAct. Det är ett omfattande grepp där vi branschorganisationer och våra medlemmar jobbar gemensamt, där vår gemensamma projektägare Karin Grohman driver arbetet framåt. Vill bygga kunskap, ge vägledning och skapa riktlinjer så att våra medlemsföretag kan ställa om och skapa hållbara starka varumärken och framgångsrika företag för framtiden
Hanna Riberdahl, VD, Sveriges Annonsörer 
Den akuta klimat- och naturkrisen kräver ett starkt och brett ledarskap. Vi behöver nyttja marknadsföringens och kommunikationens kraft att driva klimatomställningen framåt genom att den lyfter fram hållbara livsstilar och klimatlösningar på ett vetenskaplig underbyggt och transparent sätt. Det innebär också att undvika vilseledande marknadsföring samt att fasa ut fossila lösningar och att implementera en strategi i linje med 1.5°C ambitionen, såsom beskrivs i 1.5°C Business Playbook2. Därför hoppas vi att så många som möjligt ställer sig bakom och ansluter sig till initiativet och gemensamt ställer in kompassen på en hållbar framtid inom de planetära gränserna
Johan Falk, VD Exponential Roadmap Initiative.
Reklam finansierar många illegala tjänster. Annonsörer måste därför ta ett aktivt ansvar för hur de placerar sina annonser och vårdar sitt varumärke. Genom att uppdatera varningslistan gör vi det lätt för alla annonsörer att undvika dessa olagliga tjänster
Sara Lindbäck, jurist, Rättighetsalliansen
Trovärdigheten till annonsörens varumärke urholkas om det finns på illegala sajter och det är viktigt att sajterna inte kan fortsätta existera genom att få pengar av seriösa annonsörer
Ulrika Wendt, jurist, Sveriges Annonsörer 
Vi måste gemensamt ta ansvar i den här frågan och arbeta för att de illegala sajterna inte finansieras av seriösa annonsörer. Att varningslistan över illegala sajter nu uppdateras är en bit på vägen för att öka kunskap och medvetenhet i frågan
Lena Regeheim, verksamhetsansvarig, Sveriges Mediebyråer
IAB Sverige tycker det är viktigt att vara del av detta initiativ som hjälper annonsörer att ta ansvar för var de placerar sina pengar. Vi behöver hjälpas åt för att hindra den här typen av oseriösa aktörer att finansiera sin verksamhet
Kenneth Danielsson, vd, IAB Sverige
Vi har höga förväntningar på årets mätning med att få in betydligt fler svar än mätningen 2021, då vi knappt fick 500 svar. I år är vi ännu fler partners och vi siktar på att få in över 2000 svar, vi får då ett fantastiskt underlag för att skapa en mer hållbar bransch
Karin Grohman, projektansvarig DEI Sverige, Sveriges Annonsörer
Resultatet av studien kommer att ge oss en angelägen nulägesbild och en viktig grundplatta för att fortsatt diskutera hur vi ska ta oss an de så centrala frågorna som mångfald och inkludering. Att diskussionen utgår ifrån en rättvisande bild av branschen är givetvis avgörande – så, se till att ta tiden att delta i studien
Stina Liljekvist, Chef Strategisk Kommunikation & Marknad, Skandia
Hur har vi det egentligen med mångfald och inkludering i den svenska kommunikationsbranschen? Bara den som frågar får svar, och bara den som svarar räknas. Så nu hoppas jag att alla som jobbar med kommunikation svarar på undersökningen. För om vi inte vet hur det står till och upplevs är det svårt att göra branschen bättre. Själv är jag övertygad om att mångfald och inkludering gör oss mer kreativa och innovativa. Därför är undersökningen viktig. Gör din röst hörd genom att svara på den globala undersökningen!
Helena Westin, ordförande för Komm, Sveriges Kommunikationsbyråer
De flesta annonsörer hoppas skapa Fame-kampanjer, men få lyckas. En nyckel till framgång är att inte underskatta vad som krävs. Till att börja med behövs en grundsyn på kommunikation där man tänker lika mycket på vad mottagarna tycker är intressant eller underhållande som på vad man själv vill ha sagt. Och dessutom förstår vad medier ser ett nyhetsvärde i. Man ska inte heller tänka på det som en snabbare billigare genväg, utan det kräver hårt jobb med både innehåll utförande. Och i de allra flesta fall betydande investeringar i köpta kanaler
Niklas Bondesson, doktor i marknadsföring på Stockholms universitet och rådgivare på NoA Consulting
Alla vet att marknadskommunikation är ett kraftfullt verktyg för att driva lönsam tillväxt, men däremot finns inget enkelt recept för att lyckas. Med den här rapporten vill vi bidra till mer kunskap om hur kommunikation faktiskt kan ge effekt genom att identifiera konkreta
Hanna Riberdahl, VD på Sveriges Annonsörer
Att skapa en sund och trygg miljö på sociala och digitala plattformar är en högt prioriterad fråga för marknadsförare i hela världen. Vi som annonsköpare behöver ta vårt ansvar och ställa krav, men för att det ska bli hållbara lösningar krävs samverkan mellan alla parter. Målet med GARM Nordic är att skapa en tydlig väg framåt för den nordiska marknaden, med rätt balans mellan regleringar och egenåtgärder som GARM med tydliga definitioner samt riktlinjer för brand safety
Hanna Riberdahl, vd Sveriges Annonsörer 
I dagens fragmenterade digitala landskap drivet till stor del av användargenererat innehåll står man som annonsör ofta i riskzonen att förknippas med både olagligt och skadligt innehåll. GARM är därför ett fantastiskt initiativ där vi tillsammans kan hjälpa till att säkerställa en bättre miljö för oss annonsörer och för de som använder plattformarna. Med en tydlig agenda och nära samarbete med plattformsägare kan vi driva till en positiv förändring
Helene Moland Daly, mediachef Mondelez Norden 
Ansvarstagande är högsta prioritet för Google. Genom partnerskapet med GARM har vi tagit viktiga steg framåt för att bygga ett mer hållbart digitalt ekosystem för användare, annonsörer och publicist. Vi ser positivt på att de nordiska annonsörsorganisationerna har tagit sig an det här projektet och arbetar för att både sprida kunskap lokalt men att också dela lokala lärdomar med den globala GARM-organisationen
Lisa Blom, Head of Industry Relations Northern Europe, Google 
Vi arbetar målmedvetet för att säkra att både användare och annonsörer ska ha en trygg och givande upplevelse på TikTok. Vi har redan i dag omfattande system som tar bort skadligt innehåll och är transparenta om hur detta sker genom kvartalsvisa efterlevnadsrapporter. Tillsammans med övriga aktörer inom GARM Nordic stärks skyddet ytterligare för alla de varumärken som bygger relationer på våra plattformar
Liv Sandberg, VD Tiktok Nordics 
Vi vill ge annonsörer verktygen att skapa den mest hållbara miljön för deras varumärken när de använder vår teknik för att få kontakt med människor och bygga sina företag. Det krävs mer än bara ett företag för att åstadkomma detta mål – och därför är en branschorganisation som GARM viktig för att föra samman experter, plattformar, byråer och organisationer.
Samantha Stetson, Vice President, Client Council and Industry Trade Relations, Meta  
Vi visste att det fanns ett stort behov hos branschen att samlas kring gemensamma riktlinjer för vad som definierar effekten av vårt arbete. Det är otroligt kul att vara ute hos så många olika typer av företag och även på konsultsidan där alla verkligen ser värdet av det. Att se folk bli så engagerade och fokuserade vid en genomgång av 36 KPI:er är fantastiskt
Mats Rönne, Sveriges Annonsörers effektexpert
Vi ser att Effektsystemet underlättar rejält för marknadsförare när det kommer till att förstärka kopplingen mellan marknadsföringsinsatser och affärsvärde, vilket är kritiskt för att se marknadsföring som en investering i lönsam tillväxt, inte bara som en kostnad. Och vi får hela tiden mycket positiv feedback på att Effektsystemet verkligen har kommit till användning i både våra medlemmars och deras partners arbete
Hanna Riberdahl, vd Sveriges Annonsörer
100-fattaren som har funnits sedan 2018, kommer från och med i år att bli branschens gemensamma pris och knytas samman med Hållbarhetsinitiativet. Initiativet syftar till att arbeta proaktivt och förebyggande kring klimatrelaterad kommunikation och för ökad inkludering och mångfald i marknadsföring och reklam
Hanna Riberdahl, vd Sveriges Annonsörers
Så roligt att branschen tillsammans står bakom 100-fattaren som knyts samman med vårt Hållbarhetsinitiativ där vi nu inkluderar både miljö, ekonomi och det sociala perspektivet. Nu ser vi fram emot att ta del av alla de smarta kampanjer som har gjorts där ute och som har bidragit till en förändring för ett mer hållbart samhälle. Hyllas de som hyllas bör
Linda Nilsson, vd KOMM
Dagens annonsmarknad har förändrats oerhört de senaste 10 åren och framför allt de senaste åren dels med nya GDPR som man måste förhålla sig till, samt att vi har en alltmer digital annonsmarknad som skapar både nya möjligheter och problem med transparensen. Det nya samsynsdokumentet kommer synliggöra och förklara vad som bör regleras i ett mediebyråavtal
Peter Maché, medieexpert Sveriges Annonsörer
Mediebyråernas roll är under konstant förändring, idag står den digitala annonseringen för drygt hälften av medieinvesteringarna vilket påverkar hur man köper av annonser. Det nya samsynsdokumentet förklarar och klargör hur ett samarbete mellan mediebyrå och annonsör bör utformas så att båda parter känner sig trygga i ett långsiktigt samarbete
Lena Regenheim, verksamhetsansvarig Sveriges Mediebyråer
Det svenska Cross Media Measurement initiativet samarbetar med det globala arbetet som genomförs av WFA. Stora globala annonsörer vill veta vilken räckvidd och frekvens de har haft på sina kampanjer cross-media. Detta går tyvärr inte idag på grund av att vi köper olika saker som kontakter konton och impressions. Genom att sortera annonsvisningar med vår Advertising Value Chain kan annonsörer, mediebyråer och medier nu tala samma språk och använda samma definitioner för vad som planerades, köptes och levererades.
Peter Mackhé ansvarig för Cross Media Measurement-initiativet
Cross Media Measurement initiativet är oerhört viktigt eftersom bara annonser som har visats för en person kan ge effekt. Vi har en förvirring på marknaden där man blandar impressions med kontakter, vilket är helt skilda saker och bör värderas olika. Det är skillnad på annonser som har levererats till en device, app, browser och annonser som vi vet har exponerats för en person och som mätts på något vis via en gemensam branschstandard. Genom att sortera marknaden med tydliga definitioner på vad som köptes och levererades i olika kanaler kan jag nu värdera mina medieinvesteringar och sortera ut vad som är vad.
Michael Grimborg CMO Synsam, medlem i Cross Media Measurement-kommittén
Sambandet mellan mängden reklam och reklamtrötthet blir återigen tydligt. När frekvensen minskade under pandemin blev människor mindre negativt inställda till reklam. Nu är vi tillbaka på höga nivåer igen, och de främsta anledningarna till det är att konsumenterna upplever att det är för mycket reklam, att den är irriterande och att samma reklam kommer för ofta, sk överfrekvens. Det är tydligt att annonsmiljöerna behöver utvecklas om vi ska få konsumenterna att ta del av reklambudskap
Hanna Riberdahl, vd Sveriges Annonsörer
Svenska annonsörer lägger över 60 procent av investeringarna i digitala kanaler eftersom man vet att konsumenterna finns där. Men för att undvika att de investeringar man gör blir kontraproduktiva krävs dock en djupare analys av konsumentbeteendet i de olika mediekanalerna och att man är noga med att hitta rätt balans och frekvens i de kanaler man väljer att annonsera i
Hanna Riberdahl, vd Sveriges Annonsörer
Vi vet att reklam kan uppskattas och när det sker tar konsumenterna verkligen del av den. Den bästa reklamen lyckas överraska mottagarna, får dem att lägga budskapet på minnet och leder till handling. Reklamen i de digitala kanalerna haft mer fokus på kortsiktig aktivering vilket gör att det långsiktiga varumärkesbyggandet inte har fått samma utrymme. Det är helt enkelt för mycket av ”köp, köp, köp” och för lite av ”lär känna mig, gilla mig och lita på mig”. Kreativ, emotionell och relationsskapande reklam som bjuder på lika mycket som den kräver är något vi behöver se mer av
Ieva Englund, varumärkesexpert på Novus
While there is much focus on the work that we do on a global level, powerful local initiatives inspire us to translate those goals into meaningful action across a much broader advertiser base. These initiatives are facilitating better marketing, that is better for brands, better for society and better for the planet. Congratulations to all the teams behind these outstanding initiatives; you are helping the industry achieve positive change
Raja Rajamannar, WFAs President och Chief Marketing and Communications Officer på Mastercard
Många engagerade marknadsförare i Effektinitiativet arbetade hårt och länge med att få fram branschstandarden ”Effektsystemet”, som syftar till att skapa en gemensam förståelse för hur vi mäter effekten och hur vi kan koppla marknadsinvesteringar till ett tydligt affärsvärde. Vi har fått ett stort gensvar från branschen med närmare 600 effektcertifierade personer och 125 företag och det är såklart extra roligt att vi nu också får ett internationellt pris för vårt arbete
Hanna Riberdahl, VD Sveriges Annonsörer
I takt med att vi har fått fler mediekanaler har vi fått lika många metoder för mätning och rapportering. Det har lett till en begreppsförvirring, där definitioner och måttenheter i olika kanaler betyder olika saker för olika personer. Därför har det varit otroligt viktigt att få till en samsyn och gemensamma riktlinjer
Peter Mackhé, ansvarig för Cross Media Measurement-initiativet hos Sveriges Annonsörer
Granskningen visar tydligt att det råder stor förvirring kring hur annonser köps, levereras och rapporteras.  Ett exempel är att benämningen ”har setts” ofta används trots att annonsen bara har levererats till en enhet och ingen vet om den faktiskt har setts av en person
Peter Mackhé, ansvarig för Cross Media Measurement-initiativet hos Sveriges Annonsörer
Korrekt jämförbarhet mellan mediekanaler är en förutsättning för att kunna fatta rätt investeringsbeslut och något som vi har högt på vår agenda. På en snabbrörlig mediemarknad är det viktigt med standarder för att marknaden ska kunna fungera effektivt och transparent, det gynnar både köpare och säljare i längden”, säger Christoffer Rönnblad, CMO för McDonald’s i Norden
Christoffer Rönnblad, CMO för McDonald’s i Norden
Som ett av Sveriges största företag har vi ett ständigt fokus på att få maximal effekt i våra medieinvesteringar. Men att jämföra våra annonsleveranser i olika mediekanaler har varit svårt eftersom det saknats gemensamma riktlinjer. Det är ett av huvudskälen till att vi på Telia har engagerat oss i Cross Media Measurement-initiativet. Nu får vi en tydlig bild över var våra annonser befinner sig i värdekedjan och vi hoppas att fler ansluter sig till detta viktiga arbete för att skapa tydliga definitioner för våra annonsinvesteringar
Per Carleö, Senior Vice President, Head of Brand, Telia
Initiativet är ett stort steg för vår bransch. Gemensamma standarder och definitioner för medieköp är något vi har saknat länge, särskilt inom det digitala där det lätt blir obegripligt och icke transparent. Tydlighet och transparens kommer att gagna alla parter, allt från annonsörer och byråer till publicister. Förhoppningsvis leder det till bättre möjligheter att jämföra olika medier och förstå hur de kan komplettera varandra för att skapa större effekt för våra varumärken
Andreas Wallin, Nordic Media Manager, Lantmännen
Det här branschinitiativet är viktigt och något som TV4 har haft förmånen att få vara med och utveckla. Att driva fram en mer transparent annonsmarknad är nödvändigt för att kunna skapa hållbarhet i vår bransch. Vi är mycket tacksamma och imponerade över att Sveriges Annonsörer tagit rollen att hålla ordning i klassrummet
Malin Häger, Försäljningsdirektör reklam Norden, TV4 Media
Den gamla uppdelningen av mediemarknaden i olika stuprör som inte har kontakt med varandra är sedan länge passé. En navigeringsbar mediemarknad behöver vara transparent och på ett enkelt sätt jämförbar mellan olika mediekanaler. Cross Media Measurement är ett unikt svenskt initiativ för att öka transparensen i medieköp. Jag är övertygad om att det kommer att vara till stor hjälp för annonsörerna att kunna fatta rätt och vältajmade beslut i sina medieinvesteringar framöver
Magnus Heljeberg VD, JCDecaux Sverige
Att hitta transparenta och integritetssäkra sätt att mäta och utvärdera reklaminvesteringar är avgörande för den digitala annonseringens framtid. Vi engagerar oss i det globala arbetet för förbättrad mätning som drivs av WFA och arbetar även med MMS för att se om vi kan inkludera Youtube i den svenska videovalutan. Sveriges Annonsörers initiativ, som också ligger i linje med WFAs ramverk, är en positiv del i utvecklingen mot bättre mätverktyg som vi är glada att kunna bidra till
Lisa Blom, Industry Relations Lead, Google
Standarden är den karta och kompass som annonsköparna har saknat, och vi är övertygade om att den kommer att bidra till en bättre och mer transparent annonsmarknad
Hanna Riberdahl, vd för Sveriges Annonsörer
– Vår bransch har länge pratat om vikten av mångfald, rättvisa och inkludering och den här undersökningen är en viktig temperaturmätare på hur det arbetet går, i Sverige men också internationellt. Det är tydligt att många löften förblir just löften och att vi inte har gjort tillräckligt. Nu behöver vi lägga mycket större fokus på konkreta åtgärder och handling som driver förändring
Karin Grohman, projektledare Sveriges Annonsörer
– Sverige är en framstående reklamnation och vi vill vara ett föredöme även när det kommer till inkludering och mångfald. Vi ska betrakta resultatet som ett underlag för diskussion och som en utgångspunkt för att kunna jobba aktivt och målinriktat med frågan. Komm! och Sveriges Annonsörer kommer gemensamt med branschen verka för att föra mångfaldsarbetet framåt och startar nu upp branschöverskridande arbetsgrupper
Linda Nilsson, vd Komm! 
Det råder inget tvivel om att de flesta företagsledningar förstår värdet av ett starkt varumärke, men dessvärre råder stora missuppfattningar om hur man investerar för att lyckas. Detta är en stor utmaning och samtidigt en viktig förklaring till att marknadsinvesteringar ger allt lägre effekt – en trend som har pågått i över tio år
Hanna Riberdahl, vd Sveriges Annonsörer
Kunskapsbristen handlar om allt från målgrupper till kanalval och innehåll. Vanliga missuppfattningar är att det räcker med att rikta sig till befintliga kunder, att bred masskommunikation inte fungerar längre och att rationella budskap fungerar bäst. Allt detta går emot den samlade forskningen och leder tyvärr till felaktiga investeringar som begränsar företagens förmåga att växa lönsamt över tid
Niklas Bondesson, forskare i marknadsföring vid Stockholms universitet och strategisk rådgivare på NoA Consulting
Resultatet tyder på att det finns en direkt koppling mellan mängden reklam och reklamtrötthet. Under pandemin har medieinvesteringarna legat på en klart lägre nivå jämfört med tidigare år, och människor har därmed inte exponerats för reklam i samma utsträckning
Hanna Riberdahl, vd Sveriges Annonsörer
De främsta anledningarna till att man inte tycker om reklam är att det stör upplevelsen och att det är för mycket reklam. Det är väsentligt färre som anger att reklamen är dålig, trist och inte har intressanta budskap
Hanna Riberdahl, vd Sveriges Annonsörer
Under pandemin har vi inte bara sett minskade medieinvesteringar utan även ett förändrat konsumentbeteende, bland annat genom ökad mediekonsumtion och en kraftig ökning av olika streamingtjänster
Peter Blid, analytiker och ansvarig Novus
Det är tydligt att reklam i mediekanaler så som tryckta dagstidningar och magasin i pappersformat, där konsumenten sitter i förarsätet och har större möjlighet att styra över sin reklamupplevelse, generellt är mer omtyckt än reklam i rörliga, digitala kanaler där konsumenten inte kan göra det. Där upplevs reklamen som mer påträngande
Peter Blid, analytiker och ansvarig Novus
Det blir intressant att följa utvecklingen när vi nu ser att medieinvesteringarna ökar igen. Om vi ska minska reklamtröttheten behöver hela branschen jobba tillsammans för reklam som har en sund balans mellan mängd och frekvens, som ger optimal effekt, och som inte tröttar ut konsumenterna
Hanna Riberdahl, vd Sveriges Annonsörer
Många strävar efter att skapa större mångfald och en mer inkluderande marknadsföring, men för att kunna åstadkomma det behöver vi syna oss själva och få insikter om nuläget i vår egen bransch. Studien är ett otroligt viktigt initiativ och en unik chans att synliggöra problem, både på nationell och internationell nivå, och därför uppmuntrar vi alla som jobbar i branschen att delta så att vi får insikter om vad som behöver göras
Hanna Riberdahl, vd Sveriges Annonsörer
Att branschen nu går samman både i Sverige och internationellt är unikt och oerhört viktigt och något som vi tar på stort allvar. Nu kan vi få en första ”noll-mätning” både i Sverige och Internationellt som kommer att ge värdefulla insikter för vårt arbete framåt
Linda Nilsson, vd Komm
Förhoppningen är att denna kartläggning verkar som ett starkt underlag för aktörer i branschen att accelerera sitt arbete med mångfald och inkludering och vi uppmuntrar alla som jobbar i branschen att delta
Nicole Kavander, Co-founder av nätverket All of Us