Domen i Kissie-målet – ”Sponsored post” är godtagbart som reklammarkering

Idag kom domen i ”Kissie-målet” från Patent- och Marknadsdomstolen. En dom som många väntat på och som förväntades ge en del svar på frågan om reklammarkering i sociala medier. Det mest intressanta i domen är att Patent- och Marknadsdomstolen säger att reklammarkeringen ”sponsored post”, som bloggaren Kissie använt i ett blogginlägg, är en godkänd reklammarkering, i enlighet med 9 § i marknadsföringslagen.

Det var hösten 2016 som Konsumentombudsmannen, KO, stämde Kissie Media AB och bloggföretaget Tourn för bristande reklammarkering enligt marknadsföringslagens 9 §. KO menade att Kissie (Alexandra Nilsson) i två blogginlägg och ett Instagraminlägg på hennes egna sidor utgjorde reklam och att reklammarkeringen i samtliga tre fall var otydlig. Dessutom ansåg KO att den reklammarkering, ”sponsored post” i en rosa bård, som framgick omedelbart i blogginlägget, inte var en fullgod reklammarkering.

Patent- och Marknadsdomstolen fäller Kissie för bristande reklammarkering beträffande ett blogginlägg och Instagraminlägget men anser att uttrycket sponsored post i det andra blogginlägget är ett relevant reklammarkeringsbegrepp för genomsnittskonsumenten för Kissies målgrupp.

Tobias Eltell, jurist på Sveriges Annonsörer, och som yttrat sig i målet, välkomnar domen vad gäller frågan om reklammarkeringsbegrepp:

– Det har gått ett och ett halvt år sedan KO stämde Kissie och Tourn, vilket är en ganska lång tidsperiod när vi talar utveckling i sociala medier. Det kan tänkas att ”sponsored post” var en främmande fågel för några aktörer hösten 2016 men idag känns uttrycket vedertaget. Domstolen konstaterar att det inte finns något krav på att marknadsföring ska innehålla ett särskilt begrepp för reklammarkering. Det är tillräckligt att det framgår tydligt genom exempelvis layouten. Att låsa branschen vid specifika uttryck, såsom ”reklam” och ”annons”, är att göra konsumenterna en otjänst. 

Domen kan överklagas till Patent- och marknadsöverdomstolen senast den 21 februari.

Här kan du läsa pressmeddelandet från domstolen: http://www.stockholmstingsratt.se/Om-tingsratten/Nyheter-och-pressmeddelanden/Patent--och-marknadsdomsdomstolen-domer-i-mal-om-reklam-i-sociala-medier/

Sveriges Annonsörers förbundsjurister kommer nu att gå igenom domen i detalj och analysera denna för att kunna vägleda annonsörerna att arbeta än mer ansvarfullt med influencers.

2012 lanserade Sveriges Annonsörer sina bloggrekommendationer. De har uppdaterats sedan dess och är just nu under revidering.

Frågor besvaras av:
Tobias Eltell, jurist Sveriges Annonsörer, 0766-29 12 90
Niklas Briselius, jurist Sveriges Annonsörer, 0733-77 08 39

Om oss

Sveriges Annonsörers medlemsföretag står för drygt hälften av de samlade reklam- och medieinvesteringarna i landet. Som intresseorganisation bidrar vi med att skapa bästa möjliga avkastning på medlemmarnas investeringar i reklam och media, samt får dem att arbeta mer effektivt och ansvarsfullt med sina varumärken. Sveriges Annonsörer har funnits sedan 1924 och är idag världens största annonsörorganisation, med närmare 550 medlemsföretag. Genom att fokusera på effekt, bidra med inspiration och kunskap, samt bevaka och påverka omvärlden är vi marknadschefens bästa vän. Läs gärna mer på www.annons.se Sveriges Annonsörer arrangerar även tävlingen 100-wattaren, vars pressrum du hittar här: http://news.cision.com/se/100-wattaren

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Snabbfakta

Idag kom domen i ”Kissie-målet” från Patent- och Marknadsdomstolen. Patent- och Marknadsdomstolen säger bland annat att reklammarkeringen ”sponsored post”, som bloggaren Kissie använt i ett blogginlägg, är en godkänd reklammarkering, i enlighet med 9 § i marknadsföringslagen.
Twittra det här

Citat

Det har gått ett och ett halvt år sedan KO stämde Kissie och Tourn, vilket är en ganska lång tidsperiod när vi talar utveckling i sociala medier. Det kan tänkas att ”sponsored post” var en främmande fågel för några aktörer hösten 2016 men idag känns uttrycket vedertaget. Domstolen konstaterar att det inte finns något krav på att marknadsföring ska innehålla ett särskilt begrepp för reklammarkering. Det är tillräckligt att det framgår tydligt genom exempelvis layouten. Att låsa branschen vid specifika uttryck, såsom ”reklam” och ”annons”, är att göra konsumenterna en otjänst
Tobias Eltell, förbundsjurist på Sveriges Annonsörer