Falsk reklam växande problem – många ser den dagligen visar ny studie

Falsk reklam har kommit att bli en del av svenskens vardag. Många ser den dagligen. Framförallt ser man den falska reklamen i digitala kanaler och nästan varannan säger att de till följd av detta inte litar på erbjudanden de ser digitalt. Det visar en undersökning som intresseorganisationen Sveriges Annonsörer presenterar idag.

Falsk reklam har blivit ett allt vanligare fenomen. Det handlar om kapade avsändare i utlottningar, tävlingar utan pris och ”gratiserbjudanden” i utbyte mot ersättning och utlämnande av personuppgifter, samt överdrivna produktfördelar som lovar högt men håller tunt. Var fjärde (25 %) menar att de ser falska annonser flera gånger per dag och var femte (20 %) att de ser falsk reklam någon gång per dag.

Framförallt är det i digitala kanaler som det finns en ökad misstänksamhet mot reklamen, framkommer det i undersökningen. Facebook toppar listan och 47 procent uppger att de upplever att de ser falsk reklam där. Men även i Tv-reklamen upplever många att de ser falsk reklam (45 %) samt i så kallade pop-up annonser på sajter (40 %).

Den ökade misstänksamheten smittar även av sig på annonsörer och erbjudanden och 52 procent svarar att det finns vissa annonsörer man är väldigt misstänksam mot och 46 procent litar inte på erbjudanden som de ser i digitala kanaler.

– Falsk reklam har kommit att bli en del av konsumenternas verklighet och det är ett fenomen som påverkar såväl reklamen generellt men i synnerhet kanalerna och annonsörerna negativt. En ökad misstänksamhet leder till att det blir än svårare för reklamen att nå igenom, säger Tero Marjamäki, pressansvarig på intresseorganisationen Sveriges Annonsörer.

Casino (76 %), spel (58 %) och dating (45 %) är branscherna som svensken framförallt anser har falsk reklam. 

Studien har genomförts av medieanalysföretaget Icebreak som även genomfört djupintervjuer med annonsörer kring fenomenet. Undersökningen har utförts av Inizio.

– I djupintervjuer med annonsörer framkommer det att det finns en låg, alternativt ingen, beredskap mot denna typ av reklam. Antingen har man inte funderat över fenomenet eller ser det inte som problem. De som uppger att de reflekterat över den falska reklamen menar att det kan framförallt påverka deras val av kanal och betalsystem, säger Peter Westerståhl, analytiker på Icebreak.


Summering falsk reklam:

  • Var fjärde (25 %) ser falsk reklam flera gånger per dag
  • Var femte (20 %) ser falsk reklam någon gång per dag
  • Nästan varannan (45 %) litar inte på erbjudanden den ser i digitala kanaler
  • Mer än varannan (52 %) säger att det finns vissa annonsörer den är väldigt misstänksam mot
  • Facebook är kanalen svensken säger sig se mest falsk reklam i (47 %)
  • Kasinobranschen toppar listan över branscher som anses ha falsk reklam (76 %)

Ta del av hela rapporten här

För mer information och kommentarer, vänligen kontakta: 
Tero Marjamäki, Pressansvarig, tero.marjamaki@annons.se, 0736-53 71 36 

Om Sveriges Annonsörer
Sveriges Annonsörers medlemsföretag står för drygt hälften av de samlade reklam- och medieinvesteringarna i landet. Som intresseorganisation bidrar vi med att skapa bästa möjliga avkastning på medlemmarnas investeringar i reklam och media, samt får dem att arbeta mer effektivt och ansvarsfullt med sina varumärken. Sveriges Annonsörer har funnits sedan 1924 och är idag världens största annonsörorganisation, med närmare 600 medlemsföretag. Genom att fokusera på effekt, bidra med inspiration och kunskap, samt bevaka och påverka omvärlden är vi marknadschefens bästa vän. Läs gärna mer på annons.se.

Om undersökningen
Intervjuer med allmänheten har genomförts av Inizio på uppdrag av Icebreak. Målgruppen är konsumenter 15-74 år. Totalt har 1599 intervjuer genomförts via Inizios egen panel. Intervjuer med annonsörer har genomförts av Icebreak via telefon och besök under november 2017.

Om oss

Sveriges Annonsörers medlemsföretag står för drygt hälften av de samlade reklam- och medieinvesteringarna i landet. Som intresseorganisation bidrar vi med att skapa bästa möjliga avkastning på medlemmarnas investeringar i reklam och media, samt får dem att arbeta mer effektivt och ansvarsfullt med sina varumärken. Sveriges Annonsörer har funnits sedan 1924 och är idag världens största annonsörorganisation, med närmare 550 medlemsföretag. Genom att fokusera på effekt, bidra med inspiration och kunskap, samt bevaka och påverka omvärlden är vi marknadschefens bästa vän. Läs gärna mer på www.annons.se Sveriges Annonsörer arrangerar även tävlingen 100-wattaren, vars pressrum du hittar här: http://news.cision.com/se/100-wattaren

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Snabbfakta

Falsk reklam har kommit att bli en del av svenskens vardag. Många ser den dagligen. Framförallt ser man den falska reklamen i digitala kanaler och nästan varannan säger att de till följd av detta inte litar på erbjudanden de ser digitalt. Det visar en undersökning som intresseorganisationen Sveriges Annonsörer presenterar idag.
Twittra det här

Citat

Falsk reklam har kommit att bli en del av konsumenternas verklighet och det är ett fenomen som påverkar såväl reklamen generellt men i synnerhet kanalerna och annonsörerna negativt. En ökad misstänksamhet leder till att det blir än svårare för reklamen att nå igenom
Tero Marjamäki, pressansvarig på intresseorganisationen Sveriges Annonsörer
I djupintervjuer med annonsörer framkommer det att det finns en låg, alternativt ingen, beredskap mot denna typ av reklam. Antingen har man inte funderat över fenomenet eller ser det inte som problem. De som uppger att de reflekterat över den falska reklamen menar att det kan framförallt påverka deras val av kanal och betalsystem
Peter Westerståhl, analytiker på Icebreak