Fyra av tio kommer sannolikt att använda sig av sina GDPR-rättigheter

Report this content

Den 25 maj införs nya dataskyddsförordningen, GDPR. Fyra av tio vet att lagen är på väg att träda i kraft och nästan lika många svarar att det är sannolikt att de kommer använda sig av sina GDPR-rättigheter. Det framkommer i en Novus-undersökning gjord på uppdrag av intresseorganisationen Sveriges Annonsörer.


Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018. Förordningen kommer att innebära en hel del förändringar för de som behandlar personuppgifter och stärkta rättigheter för den enskilde när det gäller personlig integritet.

Men hur många är det som egentligen känner till att GDPR är på väg att träda i kraft? Den frågan ställde Novus, på uppdrag av intresseorganisationen Sveriges Annonsörer, till drygt 1000 svenskar.


Fyra av tio (41 %) svarade att de känner till att GDPR träder i kraft den 25 maj. 47 procent svarade att de inte känner till och 12 procent var osäkra.

De mellan 30-49 år och 50-64 år uppger i högre utsträckning att de känner till den nya dataskyddsförordningen (56 % och 47 %), likaså universitetsutbildade (58 %) och personer som är boende i Stockholm (52 %). 18-29 år och 65-79 år svarar i högre utsträckning att de inte känner till den nya dataskyddsförordningen (59 % och 64 %). Vilket även boende i det övriga landet gör (52 %).

I undersökningen fick även de svarande ta ställning till, efter att de fått information om vad GDPR innebär (att man som privatperson kan ställa krav på företag att se, begränsa, eller radera sina personuppgifter hos dem) ta ställning till hur sannolikt det är att de kommer använda sig av sina GDPR-rättigheter.

Nästan fyra av tio (39 %) svarade att det är ganska sannolikt eller mycket sannolikt att de kommer använda sig av sina rättigheter, medan 48 procent svarade att det inte är särskilt eller alls sannolikt. 12 procent svarade vet ej.

På frågan vilken uppgift om dem själva som de skulle vara villiga att lämna ifrån sig är boendeort det allra vanligaste (67 %), följt av kön (61 %) och ålder (58 %). Uppgifterna man är minst villig att dela med sig av är platsinformation/GPS information (4 %), personnummer (12 %) och intressen (26 %).

– Om man som företag inte kommit igång med sitt GDPR-arbete är det hög tid, har man inte koll på sin data kan det stå en dyrt. GDPR är till för att skydda enskildas personuppgifter men det erbjuder ju i och med det också en möjlighet för företag att se över vad för uppgifter man samlar in, och ta konsumenternas data på allvar, säger Tobias Eltell, förbundsjurist på Sveriges Annonsörer.

Sveriges Annonsörer är en intresseorganisation för annonsörer och arbetar för att få dessa att arbeta mer effektivt och ansvarsfullt med sina varumärken.

GDPR står för General Data Protection Regulation och är en EU-förordning som ersätter det gamla Dataskyddsdirektivet från 1995.

För mer information och kommentarer, vänligen kontakta:
Tero Marjamäki, pressansvarig, tero.marjamaki@annons.se, 0736-53 71 36
Tobias Eltell, förbundsjurist, tobias.eltell@annons.se, 0766-29 12 90

Sammanfattning:

  • Fyra av tio vet att GDPR är på väg att träda i kraft
  • Nästan lika många svarar att det är sannolikt att de kommer att använda sig av sina GDPR- rättigheter
  • Flest svarar att den uppgift de skulle vara villiga att lämna ifrån sig är boendeort. Platsinformation/GPS information vill bara 4 % dela med sig av.

Om Sveriges Annonsörer
Sveriges Annonsörers medlemsföretag står för drygt hälften av de samlade reklam- och medieinvesteringarna i landet. Som intresseorganisation bidrar vi med att skapa bästa möjliga avkastning på medlemmarnas investeringar i reklam och media, samt får dem att arbeta mer effektivt och ansvarsfullt med sina varumärken. Sveriges Annonsörer har funnits sedan 1924 och är idag världens största annonsörorganisation, med närmare 600 medlemsföretag. Läs gärna mer på www.annons.se.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Snabbfakta

Den 25 maj införs nya dataskyddsförordningen, GDPR. Fyra av tio vet att lagen är på väg att träda i kraft och nästan lika många svarar att det är sannolikt att de kommer använda sig av sina GDPR-rättigheter. Det framkommer i en Novus-undersökning gjord på uppdrag av intresseorganisationen Sveriges Annonsörer.
Twittra det här

Citat

Om man som företag inte kommit igång med sitt GDPR-arbete är det hög tid, har man inte koll på sin data kan det stå en dyrt. GDPR är till för att skydda enskildas personuppgifter men det erbjuder ju i och med det också en möjlighet för företag att se över vad för uppgifter man samlar in, och ta konsumenternas data på allvar
Tobias Eltell, förbundsjurist, Sveriges Annonsörer