Globala annonsörer planerar ökade investeringar på influencer-marknadsföring

Drygt sex av tio globala annonsörer planerar att öka sina investeringar när det kommer till influencer-marknadsföring under de närmaste 12 månaderna, visar en rapport från World Federation of Advertisers, WFA, moderorganisationen för världens alla annonsörorganisationer och en intresseorganisation för världens 100 största annonsörer.

Influencer-marknadsföring beräknas ha växt med 35 procent 2017, och omsatte i fjol runt 650 miljoner kronor i Sverige. Influencers har blivit en allt naturligare del i marknadsföringsmixen hos många annonsörer och har etablerats som en kanal. Enligt en ny rapport från World Federation of Advertisers, WFA, planerar dessutom drygt sex av tio (65 %) globala annonsörer att öka sina investeringar på influencer-marknadsföring de närmaste 12 månaderna (ökningarna uppskattas vara mellan 10-100 %). 30 procent svarar att investeringarna kommer ligga kvar på samma nivåer.

Främsta målet med investeringarna svarar annonsörerna är för att öka varumärkeskännedomen (86 %), nå nya målgrupper (74 %) och få fler att förespråka ens varumärke (69 %).  

Instagram är den populäraste kanalen för samarbeten i där samtliga annonsörer i undersökningen använder kanalen idag, följt av Facebook (85 %), Youtube (67 %), Snapchat (44 %) och Twitter (33 %).

På frågan hur viktigt influencer-marknadsföring kommer vara i framtiden för ens varumärke svarar 64 procent att det kommer att vara än viktigare, 32 procent svarar att det kommer vara lika viktigt som idag.

Men, i undersökningen framkommer också att det finns en del utmaningar med att arbeta med influencers. Största utmaningen är bristen på redaktionell kontroll och därmed risk för varumärkets rykte (42 %), 38 procent svarar att influencers har en bristande efterlevnad av regler/normer och 33 procent svarar att den största utmaningen är bristen på transparens och insyn.

– Influencer-marknadsföring är, sett till den totala reklaminvesteringen i Sverige, relativt liten, men det är en kanal på frammarsch. En av fördelarna är att man som annonsör kan skapa samarbeten med nya målgrupper och nå igenom reklambruset. Men influencer-marknadsföring kommer bara att vara effektivt om konsumenterna kan lita på influencers genom att de tydligt annonsmärker samarbeten och marknadsförare kan lita på att de i slutändan når riktiga människor och inte automatiserade konton, så kallade ”botar”, säger Tero Marjamäki, kommunikationsansvarig på Sveriges Annonsörer.

För mer information och kommentarer, vänligen kontakta:
Tero Marjamäki, kommunikationsansvarig, Sveriges Annonsörer, tero@annons.se, 0736 53 71 36

Ta del av hela undersökningen här:
https://www.annons.se/influencer-marketing-study

Om undersökningen:
Undersökningen är genomförd av World Federation of Advertisers, WFA. Den är genomförd via mail och resultaten är baserade på en undersökning bland 34 företag som representerar 15 kategorier och cirka 59 miljarder dollar i globala reklam och medieinvesteringar. Samtliga respondenter använder influencers för att marknadsföra sina produkter online idag, 54 % gör det "bara ibland/på vissa marknader" och 46 % av respondenterna använder influencers "väldigt ofta".

Sveriges Annonsörers Experteam förtjänade kanaler har sammanställt en guide för framgångsrik influence-marknadsföring. Ta del av den här:
https://www.annons.se/guide-till-framgangsrik-influencer-marketing

Sveriges Annonsörers kommitté för pr har också utformat rekommendation för hur du som företag bör förhålla dig till opinionsbildare i sociala medier - oavsett kanal:
https://www.annons.se/rekommendation-arbete-med-bloggare

Om Sveriges Annonsörer
Sveriges Annonsörers medlemsföretag står för drygt hälften av de samlade reklam- och medieinvesteringarna i landet. Som intresseorganisation bidrar vi med att skapa bästa möjliga avkastning på medlemmarnas investeringar i reklam och media, samt får dem att arbeta mer effektivt och ansvarsfullt med sina varumärken. Sveriges Annonsörer har funnits sedan 1924 och är idag världens största annonsörorganisation, med närmare 600 medlemsföretag. Läs gärna mer på www.annons.se.

Taggar:

Om oss

Sveriges Annonsörers medlemsföretag står för drygt hälften av de samlade reklam- och medieinvesteringarna i landet. Som intresseorganisation bidrar vi med att skapa bästa möjliga avkastning på medlemmarnas investeringar i reklam och media, samt får dem att arbeta mer effektivt och ansvarsfullt med sina varumärken. Sveriges Annonsörer har funnits sedan 1924 och är idag världens största annonsörorganisation, med närmare 550 medlemsföretag. Genom att fokusera på effekt, bidra med inspiration och kunskap, samt bevaka och påverka omvärlden är vi marknadschefens bästa vän. Läs gärna mer på www.annons.se Sveriges Annonsörer arrangerar även tävlingen 100-wattaren, vars pressrum du hittar här: http://news.cision.com/se/100-wattaren

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Snabbfakta

Drygt sex av tio globala annonsörer planerar att öka sina investeringar när det kommer till influencer-marknadsföring under de närmaste 12 månaderna, visar en rapport från World Federation of Advertisers, WFA, moderorganisationen för världens alla annonsörorganisationer och en intresseorganisation för världens 100 största annonsörer.
Twittra det här

Citat

Influencer-marknadsföring är, sett till den totala reklaminvesteringen i Sverige, relativt liten, men det är en kanal på frammarsch. En av fördelarna är att man som annonsör kan skapa samarbeten med nya målgrupper och nå igenom reklambruset. Men influencer-marknadsföring kommer bara att vara effektivt om konsumenterna kan lita på influencers genom att de tydligt annonsmärker samarbeten och marknadsförare kan lita på att de i slutändan når riktiga människor och inte automatiserade konton, så kallade ”botar”
Tero Marjamäki, kommunikationsansvarig på Sveriges Annonsörer