Marknadschefernas syn på Facebook efter skandalen

Efter Cambridge Analytica-skandalen – så här tänker och agerar 112 stycken marknadschefer.

Under våren 2018 avslöjades att företaget Cambridge Analytica samlat in personlig information om miljoner Facebook-användare, i många fall utan deras vetskap. Facebooks grundare, Mark Zuckerberg, har ställts till svars av USA:s senat och i tisdags även i EU-parlamentet. Skandalen har varit den största i bolagets historia.

Med anledning av detta har Demoskop, i samarbete med Sveriges Annonsörer, undersökt hur 112 stycken svenska marknads- och kommunikationschefer ser på Facebook som reklamkanal efter den senaste tidens utveckling.

I undersökningen uppger nio av tio att Facebook ingår i deras företags köpta mediemix i år, och knappt hälften (46 %) har en positiv inställning till plattformen som köpt mediekanal.

Annonsörerna påverkade av skandalen men agerar inte 
En av tre uppger att skandalen påverkat deras syn på Facebook som reklamkanal negativt, men inte ens en av tio kommer genomföra förändringar när det gäller Facebook i den planerade mediemixen för 2018.

Hälften av målgruppen uppger att plattformen kommer att vara viktig som köpt mediekanal i framtiden. En av fem svarar att den inte kommer att vara det. Personer på de företag som haft Facebook i sin mediemix fyra år eller längre anser att plattformen kommer att vara mer betydelsefull framöver än de som använt tjänsten i två års tid (59 % respektive 38 %). Vidare framkommer att annonsörer som använt Facebook i fyra år eller längre har en mer positiv grundsyn på Facebook jämfört med de som endast använt Facebook under två år. Samtidigt uppger denna grupp i högre utsträckning än de ”nytillkomna annonsörerna” att de har påverkats negativt av skandalen.

– Facebook har blivit en naturlig och viktig del i väldigt många annonsörers mediemix, och så länge användarna finns där tycks annonsörerna vara kvar på plattformen. Klart är att varumärket Facebook har tagit en smäll och frågan om transparens har blivit än viktigare, säger Ulf Hermansson Samell, marknadschef på Sveriges Annonsörer.

Ta del av hela rapporten här.

Rapporten i korthet:

  • 9/10 har Facebook med som kanal i sin köpta mediemix
  • 46 % har en positiv inställning till Facebook som köpt mediekanal. 20 % negativa. 33 % neutrala.
  • 1/3 uppger att skandalen påverkat synen på Facebook som reklamkanal negativt

Totalt svarade 112 stycken marknads- och kommunikationschefer på undersökningen under perioden 4-23 april. Metoden var webbundersökning, urvalet var medlemmar hos Sveriges Annonsörer.

För mer information och kommentarer, vänligen kontakta 
Tero Marjamäki, pressansvarig
0736- 53 71 36
tero@annons.se

Om Sveriges Annonsörer
Sveriges Annonsörers medlemsföretag står för drygt hälften av de samlade reklam- och medieinvesteringarna i landet. Som intresseorganisation bidrar vi med att skapa bästa möjliga avkastning på medlemmarnas investeringar i reklam och media, samt får dem att arbeta mer effektivt och ansvarsfullt med sina varumärken. Sveriges Annonsörer har funnits sedan 1924 och är idag världens största annonsörorganisation, med närmare 600 medlemsföretag. Läs gärna mer på www.annons.se.

Taggar:

Om oss

Sveriges Annonsörer är en oberoende intresseorganisation som verkar för sund och ansvarsfull marknadsföring samt för att annonsörer ska få bättre effekt av sina investeringar. Organisationen driver flera branschfrågor med målet att ge marknadsförare bättre förutsättningar att skapa, mäta och redovisa effekt. Sveriges Annonsörer stöttar även medlemmar med utbildningar, seminarier och praktiska arbetsverktyg samt rådgivning inom juridik och byrårelationer. Organisationen företräder drygt 5 000 marknadsförare från 450 medlemsföretag i 26 olika branscher i Sverige (2020), och har även ett nära samarbete med sin globala moderorganisation WFA (World Federation of Advertisers). Läs gärna mer på www.annons.se Sveriges Annonsörer arrangerar även tävlingen 100-wattaren, vars pressrum du hittar här: http://news.cision.com/se/100-wattaren

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Snabbfakta

Våren 2018 briserade Cambridge Analytica skandalen och Facebook har gått igenom ett stålbad. Men hur tänker och agerar svenska annonsörer? Det har Sveriges Annonsörer undersökt tillsammans med Demoskop där resultatet presenteras i en ny rapport.
Twittra det här

Citat

Facebook har blivit en naturlig och viktig del i väldigt många annonsörers mediemix, och så länge användarna finns där tycks annonsörerna vara kvar på plattformen. Klart är att varumärket Facebook har tagit en smäll och frågan om transparens har blivit än viktigare
Ulf Hermansson Samell, marknadschef på Sveriges Annonsörer