Mer social sponsring om svenska folket får välja

Annonsörerna lägger mest sponsorpengar på idrott. Men om svenska folket får välja så skulle de helst ägna sig åt soclal sponsring.
Det visar nya siffror i en undersökning där svenska folket har fått svara på frågor om sponsring.

Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Sveriges Annonsörer. Sponsringen har under de senaste tio åren uppvisat en stadig tillväxt. Under 2011 omsatte sponsringen i Sverige 5,8 miljarder kronor, enligt Institutet för Reklam- och Mediestatistik, IRM. Det innebär att sponsorinvesteringarna är något högre än investeringarna i tv-reklamen. Sponsringens andel av den totala reklamkakan, på 66 miljarder kronor, utgör 9 %.

När allmänheten får svara på frågan vad de skulle välja att sponsra är bilden radikalt annorlunda, mot hur annonsörerna väljer att fördela sina sponsorpengar idag. 43 % av allmänheten skulle lägga sina pengar på social sponsring och bara 24 % på idrott och 12 % på kultur. Enligt IRM så var den faktiska fördelningen för 2011 den omvända med cirka 72 % på idrott, 15 % socialt och 13 % kultur. Sv Annonso rer underso kning 1 1202Sv Annonso rer underso kning 1 1202Sv Annonso rer underso kning 1 1202

-       Det här är en tydlig signal till oss annonsörer vilka värderingar som råder i samhället. Men social sponsring har också fått ökat fokus de senaste åren och allt fler annonsörer lägger mer krut på sina sociala och humanitära insatser. Social sponsring är på väg att gå från att vara ett ansvar till att bli en möjlighet för affärer. Det är i huvudsak affärsmöjligheterna som gjort att annonsörerna historiskt sett prioriterat idrotten före kultur och social sponsring. Vi kommer nog att se stora förändringar över tiden på området social sponsring, säger Ricky Strandberg, ordförande i Sveriges Annonsörers kommitté för sponsring och event.

Fråga: om du var sponsor, vilket av dessa områden skulle du helst satsa på?
Social sponsring: 43 %
Idrott: 24 %
Kultur: 12 %
Skulle inte satsa på något: 9 %
Vet ej: 12 %

Källa: Sveriges Annonsörer. Frågorna är ställda genomförda genom Novus Sverigepanel och antalet respondenter uppgår till 996 stycken.

Svenska folket tycker att lokal ungdomsidrott och musikfestivaler är mest ok att sponsra och prioriterar det före internationella idrottsevenemang. 63 % har svarat ungdomsidrott, 49 % musikfestivaler och endast 42 % internationella idrottsevenemang. Men även skol/dagisutflykter och läromedel anses vara ok att sponsra.

Fråga: I vilka av följande sammanhang tycker du att sponsring är okej? För …
… lokalt idrottssevenemang för juniorer 63 %
… en musikfestival 49 %
… skolutflykter/resor 47 %
… internationella idrottsvenemang på elitnivå 42 %
… läromedel 39 %
… dagisutflykter 35 %
… schlager-SM 23 %
… kontorets sommarfest 15 %
… politiska partier 9 %
… inget av ovanstående 5 %
… vet ej 12 %

Källa: Sveriges Annonsörer. Frågorna är ställda genomförda genom Novus Sverigepanel och antalet respondenter uppgår till 996 stycken.

Bilaga: Bakgrund och resultatdiagram från sponsringsundersökningen.

För mer information, kontakta gärna:
Ricky Strandberg
, ordförande Sveriges Annonsörers kommitté för sponsring och event:
ricky.strandberg@me.com
, 0706-69 35 44
Elisabeth Thörnsten, kommunikationschef Sveriges Annonsörer:

elisabeth@annons.se
, 0708-34 66 30.

Sveriges Annonsörers medlemmar står för hälften av de samlade reklam- och medieinvesteringarna i landet. Som intresseorganisation och marknadschefens bästa vän hjälper vi annonsörerna att arbeta effektivare med reklam, media och deras varumärke. Sveriges Annonsörer har funnits sedan 1924 och är världens största annonsörorganisation med över 500 medlemsföretag. Läs gärna mer på www.annons.se.

Taggar:

Om oss

Sveriges Annonsörer är en oberoende intresseorganisation som verkar för sund och ansvarsfull marknadsföring samt för att annonsörer ska få bättre effekt av sina investeringar. Organisationen driver flera branschfrågor med målet att ge marknadsförare bättre förutsättningar att skapa, mäta och redovisa effekt. Sveriges Annonsörer stöttar även medlemmar med utbildningar, seminarier och praktiska arbetsverktyg samt rådgivning inom juridik och byrårelationer. Organisationen företräder drygt 5 000 marknadsförare från 450 medlemsföretag i 26 olika branscher i Sverige (2020), och har även ett nära samarbete med sin globala moderorganisation WFA (World Federation of Advertisers). Läs gärna mer på www.annons.se Sveriges Annonsörer arrangerar även tävlingen 100-wattaren, vars pressrum du hittar här: http://news.cision.com/se/100-wattaren

Prenumerera

Media

Media