Ny guide för medieaudit med fokus på TV

Report this content

Sveriges Annonsörer har tagit fram en guide som stöd för att säkerställa att en audit av medieköp utförs på ett korrekt sätt, som följer etiska och rättsliga riktlinjer och som hjälper annonsköpare att granska rätt saker.

Många annonsköpare upplever att det är svårt att avgöra om den audit som utförs verkligen validerar medieköpen på rätt sätt, det är både krångligt och otydligt. Sveriges Annonsörers nya Media Audit Guide gör det lättare för annonsörer att förstå hur en audit kan utvärdera medieköp för att hjälpa till att optimera annonsinvesteringar.  Det första steget har varit att fokusera på TV-mediet, där auditeringarna är vanligast i nuläget.

Att utvärdera sina medieköp är ett komplext område. Det är viktigt att de som köper media auditering har en bra kunskap om vilka förutsättningar som finns och vad de behöver kravställa på. Det har varit en del diskussioner om media audit, framförallt gällande TV-mediet, där pris står i större fokus för annonsering. Auditföretagens processer och metoder påverkar samarbetet med mediebyrån och ger förhoppningsvis även bättre resultat för annonsören.  

Men vad krävs för att utvärdera på rätt sätt? Vilka datakällor behövs för att utvärdera ett medieköp? Vem har rätt att distribuera och använda data som används från olika källor? 

Sveriges mediebyråer förmedlar varje år annonser för ungefär 15 miljarder kronor. I takt med att annonsinvesteringarna i TV blev större i början av 2000-talet har efterfrågan ökat på att genomföra en audit. Kravet har framförallt kommit från företagens inköpsavdelningar, men ansvariga för mediebudgeten har också fått ett bra verktyg för att utvärdera sina medieköp, i synnhet TV. Den snabba utvecklingen av teknik och digitala möjligheter för att köpa och utvärdera annonsköp ställer höga krav på auditföretag. 

– Sveriges Annonsörer arbetar kontinuerligt med att hjälpa medlemmar i viktiga frågor kring media så att de kan få optimal valuta för sina annonsinvesteringar. Flera stora annonsörer genomför audit för att se att man har rätt pris på sina annonser och för att utvärdera mediebyråns arbete. Därför tycker vi att det är viktigt att vi kan guida dem i hur man gör en korrekt audit, Peter Mackhé, Medieexpert Sveriges Annonsörer. 

I Sveriges Annonsörers Media Audit Guide kan du läsa om vad som krävs av en auditör för att göra en korrekt utvärdering av medieinvesteringar. Guiden är också användbar för auditörer och mediebyråer vilket säkerställer att alla parter är överens om processer och metoder.  

– Vårt fokusområde är sund och ansvarsfull marknadsföring som ger effekt. Vi jobbar kontinuerligt med att driva frågor kring transparens och vilket ansvar branschen har för att säkerställa att vi agerar etiskt och korrekt i förhållande till rådande lagstifning och rekommendationer. Efter tuffa frågeställningar och diskussioner när det gäller audit och rätten till datakällor såg vi ett stort behov av att reda ut begreppen, säger Hanna Riberdahl, Vd för Sveriges Annonsörer.  

Guiden belyser vikten av att en auditör måste vara oberoende och objektiv. Den lyfter frågor om hur sekretess ska hanteras, process för transparens och ägande av data. Guiden är ett första steg, det finns många delar i de digitala kanalerna som vi behöver jobba vidare med och utveckla riktlinjer för.  

– Det är oerhört viktigt att alla aktörer i mediebranschen har en samsyn om processen för hur en audit bör genomföras. För att samarbetet mellan annonsör, mediebyrå och auditör ska fungera är det avgörande att lagar och regler om rätten till att använda datakällor efterföljs, säger Christina Wihlner Lentell, Byråvalskonsult på Engage Marketing.

 

För mer information:

Christina Wihlner Lentell, 0707302433, christina@engagemarketing.se
Peter Mackhé, 0705-36 90 04, peter.mackhe@annons.se
Hanna Riberdahl, 0702296690, hanna.riberdahl@annons.se

 

Sveriges Annonsörer är en oberoende intresseorganisation som verkar för sund och ansvarsfull marknadsföring samt för att annonsörer ska få bättre effekt av sina investeringar. Organisationen driver flera branschfrågor med målet att ge marknadsförare bättre förutsättningar att skapa, mäta och redovisa effekt.

Sveriges Annonsörer stöttar även medlemmar med utbildningar, seminarier och praktiska arbetsverktyg samt rådgivning inom juridik och byrårelationer. Organisationen företräder drygt 4 000 marknadsförare från 450 medlemsföretag i 26 olika branscher i Sverige (2020), och har även ett nära samarbete med sin globala moderorganisation WFA (World Federation of Advertisers). 

Läs gärna mer på www.annons.se

Sveriges Annonsörer arrangerar även tävlingen 100-wattaren, vars pressrum du hittar här.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Snabbfakta

Sveriges Annonsörer har tagit fram en guide som stöd för att säkerställa att en audit av medieköp utförs på ett korrekt sätt och som hjälper annonsköpare att granska rätt saker.
Twittra det här

Citat

Sveriges Annonsörer arbetar kontinuerligt med att hjälpa medlemmar i viktiga frågor kring media så att de kan få optimal valuta för sina annonsinvesteringar. Flera stora annonsörer genomför audit för att se att man har rätt pris på sina annonser och för att utvärdera mediebyråns arbete. Därför tycker vi att det är viktigt att vi kan guida dem i hur man gör en korrekt audit
Peter Mackhé, Medieexpert Sveriges Annonsörer
Vårt fokusområde är sund och ansvarsfull marknadsföring som ger effekt. Vi jobbar kontinuerligt med att driva frågor kring transparens och vilket ansvar branschen har för att säkerställa att vi agerar etiskt och korrekt i förhållande till rådande lagstifning och rekommendationer. Efter tuffa frågeställningar och diskussioner när det gäller audit och rätten till datakällor såg vi ett stort behov av att reda ut begreppen
Hanna Riberdahl, Vd Sveriges Annonsörer
Det är oerhört viktigt att alla aktörer i mediebranschen har en samsyn om processen för hur en audit bör genomföras. För att samarbetet mellan annonsör, mediebyrå och auditör ska fungera är det avgörande att lagar och regler om rätten till att använda datakällor efterföljs
Christina Wihlner Lentell, Byråvalskonsult på Engage Marketing