Nytt initiativ ska minska reklamtröttheten

Allt fler svenskar uppger att de blir störda av reklam. Nu lanserar intresseorganisationen Sveriges Annonsörer initiativet ”Reklam – inte bara störande” för att öka förståelsen kring reklam och vad som skulle hända om reklamen försvann.


2016 svarade 52 procent av svenska folket att de har en negativ inställning till reklam.* En ny undersökning visar dessutom att 54 procent inte tycker det är okej att mötas av reklam i sociala medier. ”Jobbigt”, ”påverkande” och ”störande” är tre ord som man använder för att beskriva reklam. Sveriges Annonsörer vill med initiativet ”Reklam – inte bara störande” sprida kunskap och påvisa varför reklamen är viktig.

I en rapport från revisionsbyrån Deloitte har reklamens roll och dess effekter klartlagts. Bland annat framkommer det att en investerad euro ger sjufaldigt tillbaka till EU:s BNP. Reklamen bidrar dessutom till arbetstillfällen och möjliggör ett bredd medieutbud och sociala medier.**

– Reklamen möjliggör det mesta som vi tar för givet i dag. Därför är vi oroade över utvecklingen när allt fler värjer sig mot reklamen på olika sätt. Vi vill vara en motkraft till den negativa inställning till reklam som finns i samhället och genom detta initiativ hoppas vi kunna skapa dialog och öka förståelse för reklamens roll, säger Anders Ericson, VD på Sveriges Annonsörer.

Initiativet ”Reklam – inte bara störande” kommer att syna på TV, i radio, i dagspress samt online. Satsningen blir den största från Sveriges Annonsörer hittills. Reklambyrån bakom kampanjen är Forsman & Bodenfors. Kampanjen pågår från vecka 26 till 35 och kommer följas upp de kommande åren.

Som en del i kampanjen uppmanas svenska folket också tycka till kring reklamen – och komma med förslag på hur reklamen kan bli bättre. På kampanjsidan (annons.se/reklam-inte-bara-storande) kan vem som helst dela med sig av sina åsikter. Synpunkterna från svenska folket kommer att sammanställas och delges de närmare 600 anslutna medlemsföretagen hos Sveriges Annonsörer.  

– Många har starka åsikter kring reklam, så vi hoppas att svenska folket tar tillfället i akt och delar med sig av sina åsikter och tankar, säger Anders Ericson.

Direktlänk till reklamfilmen: https://www.youtube.com/watch?v=BbLK_3HvEFU

Annonser bifogade.

För mer information och kommentarer, vänligen kontakta: 
Tero Marjamäki, pressansvarig, tero@annons.se, 0736-53 71 36

* Undersökningen ”Svenskarnas inställning till reklam”, genomförd av Novus på uppdrag av Sveriges Annonsörer. https://www.annons.se/svenskarnas-installning-till-reklam

** WFA-report: Economic contribution of advertising EU. Genomförd av Deloitte på uppdrag av World Federation of Advertisers. https://www.annons.se/wfa-report-economic-contribution-advertising-eu

Om Sveriges Annonsörer
Sveriges Annonsörers medlemsföretag står för drygt hälften av de samlade reklam- och medieinvesteringarna i landet. Som intresseorganisation bidrar vi med att skapa bästa möjliga avkastning på medlemmarnas investeringar i reklam och media, samt får dem att arbeta mer effektivt och ansvarsfullt med sina varumärken. Sveriges Annonsörer har funnits sedan 1924 och är idag världens största annonsörorganisation, med närmare 600 medlemsföretag. Genom att fokusera på effekt, bidra med inspiration och kunskap, samt bevaka och påverka omvärlden är vi marknadschefens bästa vän. Läs gärna mer på annons.se.

För mer information och kommentarer, vänligen kontakta 
Tero Marjamäki, pressansvarig
08-545 252 30
0736- 53 71 36
tero@annons.se

Om Sveriges Annonsörer
Sveriges Annonsörers medlemsföretag står för drygt hälften av de samlade reklam- och medieinvesteringarna i landet. Som intresseorganisation bidrar vi med att skapa bästa möjliga avkastning på medlemmarnas investeringar i reklam och media, samt får dem att arbeta mer effektivt och ansvarsfullt med sina varumärken. Sveriges Annonsörer har funnits sedan 1924 och är idag världens största annonsörorganisation, med närmare 600 medlemsföretag. Genom att fokusera på effekt, bidra med inspiration och kunskap, samt bevaka och påverka omvärlden är vi marknadschefens bästa vän. Läs gärna mer på annons.se.

Taggar:

Om oss

Sveriges Annonsörers medlemsföretag står för drygt hälften av de samlade reklam- och medieinvesteringarna i landet. Som intresseorganisation bidrar vi med att skapa bästa möjliga avkastning på medlemmarnas investeringar i reklam och media, samt får dem att arbeta mer effektivt och ansvarsfullt med sina varumärken. Sveriges Annonsörer har funnits sedan 1924 och är idag världens största annonsörorganisation, med närmare 550 medlemsföretag. Genom att fokusera på effekt, bidra med inspiration och kunskap, samt bevaka och påverka omvärlden är vi marknadschefens bästa vän. Läs gärna mer på www.annons.se Sveriges Annonsörer arrangerar även tävlingen 100-wattaren, vars pressrum du hittar här: http://news.cision.com/se/100-wattaren

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Allt fler blir störda av reklam, och flera vet inte vad reklamen har för roll. Därför lanserar intresseorganisationen Sveriges Annonsörer initiativet ”Reklam – inte bara störande” för att öka förståelsen kring reklam och vad som skulle hända om reklamen försvann.
Twittra det här

Citat

Reklamen möjliggör det mesta som vi tar för givet i dag. Därför är vi oroade över utvecklingen när allt fler värjer sig mot reklamen på olika sätt. Vi vill vara en motkraft till den negativa inställning till reklam som finns i samhället och genom detta initiativ hoppas vi kunna skapa dialog och öka förståelse för reklamens roll
Anders Ericson, VD på Sveriges Annonsörer
Många har starka åsikter kring reklam, så vi hoppas att svenska folket tar tillfället i akt och delar med sig av sina åsikter och tankar
Anders Ericson, VD på Sveriges Annonsörer